Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Hvorfor står socialdemokraterne ikke ved deres egen politik?

Heidi Bank. Pressefoto

Svar på læserbrev af Anders Winnerskjold og Ango Winther 5. marts, begge byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet.

Når socialdemokraterne skyder på Venstre, virker det desperat og forfejlet. For lad os lige slå fast, hvem der har udarbejdet den mobilitetspolitik og den parkeringspolitik, som Venstres rådmand skal forvalte som rådmand for området – selvom han og Venstre er lodret imod indholdet: Det er toppen af Socialdemokratiet i Aarhus. Daværende rådmand for området, Kristian Würtz, har sammen med borgmester Jacob Bundsgaard stået fadder til begge politikker.

Så når socialdemokraterne spørger, hvad Venstre vil gøre, så kan jeg sige, at vi vil blive ved med at gøre opmærksom på, at den er gal i Aarhus, når socialdemokraterne bliver ved med at sætte skel mellem biler, cykler og kollektiv transport. Vi vil i Venstre blive ved med at arbejde for et Aarhus, hvor vi viser hensyn til hinanden! Uanset om det er bilen, cyklen, kollektiv transport eller gang, der får hverdagen til at fungere for den enkelte. Hvis vi ønsker en god fremtidssikret by, skal vi netop indtænke alle muligheder for sameksistens mellem forskellige transportformer. Det giver dynamik og frihed i hverdagen for både borgere og virksomheder.

Socialdemokraterne har sammen med et rødt flertal vedtaget en anden strategi. Det er en strategi, der handler om at gøre livet så svært som muligt for dem, der er afhængige af bil – og det er uanset det faktum, at mange ikke har et reelt alternativ til bilen. De kollektive transportløsninger, de i så fald skal gøre brug af, eksisterer ganske enkelt ikke – og eksisterer de, fungerer de ikke godt nok. Så hvad har socialdemokraterne tænkt sig, at de mange borgere, der skal til og fra arbejde, skal gøre?

Og det stopper ikke ved de udfordringer, der er nu. Udfordringerne vil stige yderligere i takt med nye store erhvervsområder som Sydhavnskvarteret og øget byfortætning. Flere og flere bliver klemt sammen i midtbyen. Udfordringerne bliver med andre ord større og større. Mobilitetsplanen og parkeringspolitikken vil kun gøre livet sværere for byens borgere. Derfor spørger jeg igen: Hvad har socialdemokraterne tænkt sig at gøre?

Socialdemokratiet sidder trods alt på 13 af byrådets 31 pladser og kan stort set etablere det flertal, de har brug for, når som helst. Hvorfor står Socialdemokraterne ikke ved deres egen politik? I Venstre undrer vi os ærlig talt over det, der foregår hos socialdemokraterne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AGF

Tilskuere til AGF-kamp veksles til julegaver

Leder

Støt AGF og kampen for julehjælp

Læserbrev

Læserbrev: Kolindsund kan være med til at redde klimaet

I forbindelse med den nye finanslov afsættes der to milliarder kroner til at sænke landbrugets CO2-udledning og skabe mere natur. Pengene skal først og fremmest gå til udtagning af landbrugsjord, som herved sænker udledning af klimagasser. Her tænkes især på lavbundsjorder, som tages ud af drift. Visse lavtliggende marker skal ikke længere dyrkes, men i stedet skal vandstanden hæves, så der skabes mere plads til hjemmehørende vilde planter og dyr. Det er en aftale, som passer fint i tråd med det samarbejde, der er i gang mellem Danmarks Naturfredningsforening og landbruget. Her kan vi i foreningen Kolindsunds Venner stærkt anbefale, at der kigges på gendannelse af Kolindsund, som er placeret midt på Djursland. Kolindsund blev afvandet omkring 1874, da man dengang mente, at der var mangel på landbrugsjorder. Der blev etableret kanaler rundt om Kolindsund, og pumpestationer sørger for, at området holdes tørt. Men dette kræver masser af energi til strøm til pumpestationerne, og de talrige kanaler, der krydser Kolindsund, er fritaget for randzoner, således at gødning og giftstoffer uhindret suges op i kanalerne og udledes i Kattegat via Grenaaen. Kolindsund kan med sine cirka 25 kvadratkilometer blive Jyllands største sø, og en gendannelse vil i første omgang koste erstatning for de landbrugsarealer, der oversvømmes. Men dernæst vil naturen og miljøet og kommunerne på Djursland blive vinderne, når tilflyttere bosætter sig i området og turisterne strømmer til, som vi ser det med andre lignende projekter, der er etableret gennem de senere år. Se blandt andet på Filsø og Skjern Enge. Men udover sikring af naturen vil en gendannelse af Kolindsund også spille en stor rolle i forbindelse med klimasikring af Grenaa, som er truet, hver gang der er stormflod, østenvind og højvande. Der arbejdes lige nu med en model, der skal sikre Grenaa mod oversvømmelse, og her vil Kolindsund med sin store vandoverflade endvidere blive en stor buffer, således at vand fra det meste af Djursland, som løber denne vej ud i Kattegat, vil kunne opsamles, indtil presset på Grenaa fra øst er aftaget. Nu kan der ikke være så meget at betænke sig over. Det er på tide, at vi kommer i gang.

Aarhus

Båd kæntret på Brabrand Sø: To forfrosne og afkølede personer reddet op af det iskolde søvand

Aarhus

Pullert, hegn og politibil påkørt: Politiet jagtede spirituspåvirket bilist langs med åen

Annonce