Annonce
Debat

Læserbrev: Kan jeg få nummeret på en dygtig kvindelig VVS'er?

kvindelige håndværkerehåndværkerbrobygningskolepiger nex

Man kunne i denne uge i Århus Stiftstidende læse et indlæg skrevet af Martin Rosborg, formand for Tekniq-råd Midtjylland. Indlægget tager udgangspunkt i en allerede kendt problemstilling, nemlig at alt for få unge mennesker ud af en årgang vælger at tage en erhvervsuddannelse. Problemet er især stort hos kvinderne, hvor de fleste vælger de mere populære og boglige uddannelser.

Efterhånden har de fleste dog indset, at alle ikke skal gå på universitetet, og i en undersøgelse, foretaget af Undervisningsministeriet, fremgår det, at der fra 2014 til 2017 var 27 procent færre unge, der valgte en erhvervsuddannelse. Der skal altså gøres noget radikalt anderledes på disse uddannelser, da prognoser viser, at vi risikerer at mangle op til 85.000 faglærte allerede i 2025, hvis vi ikke lykkes med at få betydeligt flere unge end i dag til at vælge en erhvervsuddannelse.

Så hvad gør vi?

De unge i folkeskolen har i dag mulighed for at komme i brobygning og praktik, hvilket kan give dem en forsmag på, hvordan det er at uddanne sig gymnasialt eller på erhvervsuddannelse. Brobygning er et rigtig godt initiativ, men desværre fører broen alt for ofte udenom erhvervsuddannelserne og direkte til gymnasiet. Det er en tendens, der skal vendes. Derfor mener jeg, at der skal være et større fokus på et kvalificeret valg af brobygningsforløb. Det skal ske ved kvalificeret information og vidensdeling fra repræsentanter for de forskellige uddannelsesinstitutioner om, hvad der kan forventes af et brobygningsophold på for eksempel en erhvervsskole.

Som Rosborg sætter fokus på, er der især alt for få kvinder, der tager en erhvervsuddannelse. Dette gør, at nogle uddannelser bliver gjort til kvinde- og mandeuddannelser. Derfor skal der sættes fokus på kvindelige tømrere og mandlige sygeplejersker. Derfor mener jeg, at man bør benytte rollemodeller af piger, der allerede er i gang med en erhvervsuddannelse, som i løbet af det næste års tid skal ud i folkeskolerne og fortælle de unge piger i udskolingen om de mange spændende job- og karrieremuligheder, der ligger og venter, hvis de unge piger vælger en erhvervsuddannelse. Forhåbentlig kan en rollemodel på den måde være med til at nedbryde fordommene hos både pigerne selv, deres forældre, lærere og uddannelsesvejledere.

Folkeskolereformen har åbnet op for, at der i dag er flere temauger og projektforløb end tidligere. Disse har hovedsageligt et bogligt og teoretisk læringssigte, hvilket udelukkende stimulerer specifikke elevgrupper og bidrager til at enspore elevernes fokus mod gymnasierne. Jeg mener, at dette ensidige læringsfokus på teoretiske færdigheder i projektforløbene er problematisk, da det er medvirkende til at stigmatisere de unge i folkeskolen, hvis evner og interesser retter sig imod en erhvervsuddannelse. Derfor bør det være muligt at vælge et projektforløb, der er praktisk funderet, og som udmunder i fysiske produkter.

Der skal i højere grad vægtes ligeligt mellem kloge hoveder og kloge hænder. Hertil vil et praktisk projektforløb give udpræget praktiske elever mulighed for at få en faglig selvtillid og sende et signal om, at teoretiske færdigheder ikke nødvendigvis er bedre. I forlængelse heraf bør der være bestræbelser på at invitere repræsentanter fra det lokale håndværksmæssige erhvervsliv ind på skolerne for at fortælle og eventuelt demonstrere nogle af de færdigheder og erfaringer, der kan opnås via en erhvervsuddannelse.

Jeg mener desuden, at der skal sikres mulighed for at få erhvervspraktik hos en lokal håndværksmæssig erhvervsdrivende. Det kan være svært at få et fuldt indtryk af dagligdagen som erhvervsuddannet efter en uge i brobygning på en erhvervsskole. Derfor bør der sikres mulighed for, at unge, der har vist interesse for en erhvervsuddannelse, kan komme i et kortere praktikforløb. Disse tiltag skal være et redskab til at afmystificere erhvervsuddannelserne og vise de unge i folkeskolen, hvilke muligheder der er ved at vælge erhvervsuddannelser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Corona og masker

112

Mand med skæg og bamser skabte utryghed: Politiet har talt med ham og han beklager

Annonce