Annonce
Debat

Læserbrev: Kommunen dikterer - vandværkerne får regningen

Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

I den seneste tid har der i pressen været en del omtale af arbejdet med de kommende indsatsplaner for sikring af drikkevandet i Skanderborg Kommune.

Set fra vandværkernes side er det en noget underlig diskussion, der foregår - både i Skanderborg Kommunes udvalg for Miljø og Plan, byrådet og efterfølgende i pressen. Ingen ønsker åbenbart at inddrage vandværkerne i diskussionen - det er dog vandværkerne, der kommer til at betale hver en krone for implementering af indsatsplanerne, det har byrådet besluttet for længst.

Hvorfor er politikerne slet ikke er interesseret i at diskutere indsatsplanerne med vandværkerne, inden de træffer beslutninger? Det kunne jo være, at vandværkerne, som har ekspertisen i at drive gode og effektive vandværker, kunne bidrage til beslutningsprocessen.

Byrådet har besluttet at følge det mindretal af kommuner i Danmark, som vælger nogle mere vidtgående indsatsplaner. De fleste kommuner i Danmark har valgt en løsning, hvor indsatsplanerne fokuserer på de såkaldte boringsnære beskyttelseszoner - altså arealet uden omkring kildepladserne, der er direkte påvirket af vandindvinding.

I Skanderborg vil man også beskytte den del af landskabet, hvor man formoder at grundvandet dannes, og hvor man ikke mener, at der er geologisk beskyttelse for nedtrængende pesticider i jordlagene. Det er derfor væsentlig mere komplicerede aftaler, der skal aftales med de berørte lodsejere - og væsentlig større erstatninger, der skal betales.

Vandværkerne i Skanderborg er selvfølgelig meget interesseret i at beskytte grundvandet, så fremtidige generationer også kan glæde sig over det gode giftfrie grundvand, vi stadigvæk har i Danmark. Men vi er bekymrede over kommunens ambitioner.

Der skal laves og implementeres otte indsatsplaner i Skanderborg, hvilket er en kæmpe opgave. Samtidig vil politikerne have det hele implementeret så hurtigt som muligt. Der er fokus på, at lodsejere, der pålægges restriktioner, får en økonomisk afklaring så hurtigt som muligt - hvilket jo er en meget sympatisk tilgang. Desværre vil de professionelle jordbrugere formentlig ikke acceptere de tilbudte erstatninger og derfor føre retssager imod kommunen i årevis.

Intensionerne om en hurtig økonomisk afklaring falder derfor til jorden.

Vandrådet i Skanderborg Kommune, der er en forening af samtlige vandværker i Skanderborg, har den seneste tid arbejdet med at etablere et formelt vandsamarbejde, der kan håndtere en solidarisk fordeling af indsatsplanernes store økonomiske konsekvenser.

I den gældende vandforsyningsplan er det fastsat, at dette arbejde først skal være endeligt effektueret til juni i 2019. På denne baggrund har Vandrådet foreslået kommunens forvaltning, at man først færdiggør alle indsatsplanerne, så samtlige konsekvenser for kommunens vandværker bliver klarlagt.

Herefter kan indsatsplanerne implementeres i en prioriteret rækkefølge med fokus på optimering på tværs og på den samlede økonomi. På denne måde vil man kunne skabe et overblik og lære undervejs, så man ikke implementerer dårlige løsninger, blot fordi det skal gå stærkt.

Et samlet overblik over beskyttelsesindsatserne vil give et stærkt forøget samarbejde imellem kommunens vandværker, og dermed skabes der et grundlag for etablering af nye effektive løsninger til glæde for vandforbrugerne i Skanderborg Kommune.

Det er Vandrådets forventning, at byrådet erkender, at det er både nødvendigt og vigtigt straks at indlede en dialog med vandværkerne.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Drenge bliver ladt i stikken

Hverken stat eller region vil tage ansvaret og give hpv-vaccine til alle drengebørn, der er fyldt 12 år senest 1. juli 2019. De bliver ladt i stikken, og de får ikke den samme mulighed for vaccine som alle andre drenge og piger. I forbindelse med årets budget i Favrskov Kommune fremsatte Venstre derfor et forslag om at tilbyde hpv-vaccine til netop den gruppe drenge. Det ærgrer mig, at flertallet i byrådet ikke vil tage ansvaret og tilbyde denne lille gruppe af drenge de samme muligheder for vaccine som alle andre. En vaccine, der forebygger den smitsomme hpv-virus, der er årsag til flere kræftformer hos både mænd og kvinder. Argumenterne og årsagen til, at forslaget ikke er med, er åbenlys kassetænkning, hvor man fokuserer på, hvem der skal betale, i stedet for, hvad der er bedst for borgerne. Jeg er sikker på, at de familier, der vil tage imod dette tilbud, ikke bekymrer sig om, om det er stat, region eller kommune, der betaler. De vil prise sig lykkelige for at få tilbuddet om vaccinen. Det er for mig helt uforståeligt, at forslaget ikke har fundet vej og er med i budgettet. Forebyggelse er altid bedre end helbredelse. Hvis forslaget ikke kommer med i det endelige budget efter høringsfasen, kommer det til at gå ud over en lille specifik gruppe af drenge. De kommer til at få højere risiko for at få den mest udbredte seksuelt overførte infektion. De udgør derfor en ekstra risiko for at give infektionen videre og efterfølgende udvikle hpv-relateret kræft og kønsvorter. Byrådet i Favrskov har alle muligheder for at sikre disse drenge samme sundhed og velfærd som alle andre. For mig er det lokalpolitik i den fineste form, at vi selv bestemmer lokalt, hvad der er sundhed og velfærd for vores borgere i Favrskov. Når hverken stat eller region vil tage ansvaret, så kan byrådet godt gøre det. Ved at lade denne lille gruppe af drenge i stikken er sundhed ikke for alle, men det afhænger af alder og økonomi. Det er ikke rimeligt. Jeg har fået flere reaktioner på Venstres forslag, og det, der står klarest i min hukommelse, er en mor, jeg har talt med. Hun har to drenge på hver sin side af skæringsdatoen 1. juli 2019. Hun kan sende sin ene dreng til en betalt vaccination og vide, at han er vaccineret mod kønsvorter og visse former for hpv-relaterede kræftformer senere i livet. Den anden dreng må hun lade blive hjemme. Hun har desværre ikke økonomi til at betale for vaccinationen til ham. Et forfærdeligt dilemma for en mor, der vil det bedste for sine børn. Det er en helt unik mulighed for byrådet i Favrskov for at vise ansvar og være forgangskommune og sikre alle drengene i Favrskov denne forebyggende vaccine, så der ikke er nogen, der senere i livet skal rammes af specifikke kræftformer. De ressourcestærke familier skal nok få deres børn vaccineret. Det er en skævvridning, hvis ikke vi kan hjælpe dem med færrest ressourcer. Sundhed skal være for alle, uanset køn, alder og økonomi. Forebyggelse er bedre end helbredelse.

Annonce