Annonce
Debat

Læserbrev: Kommunen dikterer - vandværkerne får regningen

Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

I den seneste tid har der i pressen været en del omtale af arbejdet med de kommende indsatsplaner for sikring af drikkevandet i Skanderborg Kommune.

Set fra vandværkernes side er det en noget underlig diskussion, der foregår - både i Skanderborg Kommunes udvalg for Miljø og Plan, byrådet og efterfølgende i pressen. Ingen ønsker åbenbart at inddrage vandværkerne i diskussionen - det er dog vandværkerne, der kommer til at betale hver en krone for implementering af indsatsplanerne, det har byrådet besluttet for længst.

Hvorfor er politikerne slet ikke er interesseret i at diskutere indsatsplanerne med vandværkerne, inden de træffer beslutninger? Det kunne jo være, at vandværkerne, som har ekspertisen i at drive gode og effektive vandværker, kunne bidrage til beslutningsprocessen.

Byrådet har besluttet at følge det mindretal af kommuner i Danmark, som vælger nogle mere vidtgående indsatsplaner. De fleste kommuner i Danmark har valgt en løsning, hvor indsatsplanerne fokuserer på de såkaldte boringsnære beskyttelseszoner - altså arealet uden omkring kildepladserne, der er direkte påvirket af vandindvinding.

I Skanderborg vil man også beskytte den del af landskabet, hvor man formoder at grundvandet dannes, og hvor man ikke mener, at der er geologisk beskyttelse for nedtrængende pesticider i jordlagene. Det er derfor væsentlig mere komplicerede aftaler, der skal aftales med de berørte lodsejere - og væsentlig større erstatninger, der skal betales.

Vandværkerne i Skanderborg er selvfølgelig meget interesseret i at beskytte grundvandet, så fremtidige generationer også kan glæde sig over det gode giftfrie grundvand, vi stadigvæk har i Danmark. Men vi er bekymrede over kommunens ambitioner.

Der skal laves og implementeres otte indsatsplaner i Skanderborg, hvilket er en kæmpe opgave. Samtidig vil politikerne have det hele implementeret så hurtigt som muligt. Der er fokus på, at lodsejere, der pålægges restriktioner, får en økonomisk afklaring så hurtigt som muligt - hvilket jo er en meget sympatisk tilgang. Desværre vil de professionelle jordbrugere formentlig ikke acceptere de tilbudte erstatninger og derfor føre retssager imod kommunen i årevis.

Intensionerne om en hurtig økonomisk afklaring falder derfor til jorden.

Vandrådet i Skanderborg Kommune, der er en forening af samtlige vandværker i Skanderborg, har den seneste tid arbejdet med at etablere et formelt vandsamarbejde, der kan håndtere en solidarisk fordeling af indsatsplanernes store økonomiske konsekvenser.

I den gældende vandforsyningsplan er det fastsat, at dette arbejde først skal være endeligt effektueret til juni i 2019. På denne baggrund har Vandrådet foreslået kommunens forvaltning, at man først færdiggør alle indsatsplanerne, så samtlige konsekvenser for kommunens vandværker bliver klarlagt.

Herefter kan indsatsplanerne implementeres i en prioriteret rækkefølge med fokus på optimering på tværs og på den samlede økonomi. På denne måde vil man kunne skabe et overblik og lære undervejs, så man ikke implementerer dårlige løsninger, blot fordi det skal gå stærkt.

Et samlet overblik over beskyttelsesindsatserne vil give et stærkt forøget samarbejde imellem kommunens vandværker, og dermed skabes der et grundlag for etablering af nye effektive løsninger til glæde for vandforbrugerne i Skanderborg Kommune.

Det er Vandrådets forventning, at byrådet erkender, at det er både nødvendigt og vigtigt straks at indlede en dialog med vandværkerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Socialdemokraterne hader idræt

Indrømmet, overskriften er måske nok strammet en anelse, men når man ser på, hvordan borgmesterpartiet optræder i spørgsmålet om at sikre ordentlige og tilstrækkelige idrætsfaciliteter til de århusianske borgere, så kan man ikke helt undgå at sidde tilbage med fornemmelsen af, at partiet egentlig ikke tager den del særlig seriøst. Sammenligner man Aarhus med alle andre byer i Danmark, er det nemlig kun indbyggerne i hovedstaden, der er dårligere stillet end århusianerne. En rapport fastslog for nylig, at hvis udviklingen fortsætter, vil Aarhus i 2030 mangle hele 32 fodboldbaner og 22 idrætshaller, hvis byen bare skal opretholde den nuværende fordeling af borgere per facilitet - og det er endda uden at medregne, at byen vokser med over 5000 indbyggere om året. Det er naturligvis ikke alene Socialdemokratiets ansvar, men lige nu er det i hvert fald fair at fastslå, at det er byrådets største parti, der står i vejen for, at idrætsområdet kan få det tiltrængte løft. Både Venstre og Radikale har gentagne gange forsøgt at råbe de øvrige partier op, men specielt den røde del af byrådssalen virker til helt at have mistet hørelsen, når det handler om idrætsfaciliteter. Ufatteligt, når man ved, hvor meget et velfungerende forenings- og idrætsliv betyder for alt lige fra integration til sund livsstil og mindre kriminalitet.

Annonce