Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingen halter faktisk i Danmark

Danmark er et af de mest lige samfund i verden, men når Venstres ligestillingsordfører, Fatma Øktem, skriver, at ligestillingen ikke halter i Danmark, ja, så er jeg faktisk uenig.

Kvinder udsættes i højere grad end mænd for krænkelser online i relation til deres krop og seksualitet. Fædre holder i gennemsnit 31 dages forældreorlov – mødre holder 298 dage. Den uforklarede lønforskel mellem mænd og kvinder er 4-7 pct. 27,2 pct. af unge kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser inden for det seneste år. For unge mænd er det 6,7 pct. Og den helt nye undersøgelse fra SEXUS viser, at 51 pct. af homoseksuelle har oplevet at blive mobbet eller chikaneret på grund af deres seksuelle orientering.

Danmark er et af de mest lige samfund i verden, men når Venstres ligestillingsordfører, Fatma Øktem, skriver (i et læserbrev 4. november, red.), at ligestillingen ikke halter i Danmark, ja, så er jeg faktisk uenig. Som eksemplerne viser, er der fortsat masser af tage fat på, og det er en opgave, som regeringen tager meget alvorligt.

Min ambition er at sætte ind på en bred vifte af områder. Vi skal gøre det lettere for unge at vælge mere køns-utraditionelle uddannelser, vi har f.eks. brug for flere faglærte – her mangler vi kvinder. Og vi har brug for flere til omsorgsfagene – her mangler vi mænd. Vi skal også se på, hvordan vi kan fremme ligeløn, for det dur ikke, at der stadig er en uforklaret lønforskel på 4-7 pct. i mændenes favør. Og vi skal reagere, når 51 pct. af homoseksuelle oplever at blive mobbet eller chikaneret, og når knapt halvdelen af LGBT-personer undgår at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane.

Senest har jeg som en del af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020 afsat 700.000 kroner til en undersøgelse af internetfora, hvor særligt unge mænd opildner hinanden til modstand mod ligestilling og kvinders rettigheder, og hvor seksuelle krænkelser og vold mod kvinder legitimeres. Det er både et ligestillingsproblem og et demokratisk problem, når særligt kvinder udsættes for hatespeech og seksuelle krænkelser på nettet, og som resultat trækker sig fra den offentlige debat.

På samme måde står det helt klart, at regeringen vil se på muligheden for en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Der er alt for få voldtægter, der fører til domfældelse i dag. Vold mod kvinder er stadig et problem i vores samfund, som jeg også vil have på dagsordenen. Ligesom jeg vil arbejde for, at alle indvandrere og indvandrere tager ligestilling til sig og får gavn af de danske frihedsrettigheder. For der er stadig en gruppe, hvor kvinder og mænd ikke er lige, og hvor særligt kvinder og pigers frihed begrænses.

I oktober afsatte jeg yderligere 600.000 kroner til kampagnen Ret til ligestilling, som netop henvender sig til minoritets-etniske kvinder og mænd. Der har nemlig vist sig at være stor efterspørgsel på kurserne, som oplyser om ligestilling og rettigheder i forhold til bl.a. arbejdsmarkedet, økonomi, ægteskab, skilsmisse, negativ social kontrol, homoseksualitet og genopdragelsesrejser.

Og det glæder mig. Ligesom jeg glæder mig over at stå i spidsen for den her regerings arbejde med at skabe bedre ligestilling i det danske samfund.

Annonce
Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling. Foto: Steen Brogaard
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Casper Elgaard får comeback bag rettet

Læserbrev

Læserbrev: Gå- og cykelgader i midtbyen

Søren Kierkegaard har sagt: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.” Mit ærinde er at få person-mobilitet i midtbyen til at glide på en god måde. Og derfor foreslår jeg kombinerede gå- og cykelgader i store dele af det centrale Aarhus. Det skal omfatte midtbyens gamle og smalle gader, hvor der ikke er plads til at etablere cykelstier og reelt heller ikke til gennemgående biltrafik, hvis gående skal kunne færdes sikkert her. Det omfatter ikke de nuværende gågader, som fortsat skal være forbeholdt gående. Ej heller nuværende cykelstier. Men de erstatter de nuværende ’cykelgader’, som ikke rigtigt fungerer, fordi trafikken her fortsat foregår på bilernes præmisser og skaber farlige situationer. Se på Mejlgade. Kun de bløde trafikanter har adgang. Fodgængere, løbehjul, skateboard, cykler og måske andre små el-køretøjer blander sig mellem hinanden. Området og gaderne er markeret og utvetydigt skiltet, så selv de mest retningsforvirrede turister forstår det. Fodgængerne har som den ’svageste’ gruppe fortrinsret. Ellers er konceptet, at alle tager hensyn til hinanden – det er den eneste regel. Og det indbefatter naturligvis, at der kun må køres eller cykles i et beskedent tempo. Beboerne kan sive ind og ud med deres biler. Ligesom den nødvendige varetransport. Desuden kan der være adgang for små grønne el-taxaer med en særlig tilladelse, så alle har mulighed for adgang. Og naturligvis skal der være nogle få større trafikårer ind i centrum til den øvrige bil-, bus- og cykeltrafik. Som vi kender det i dag. Kan denne ’sammenblanding’ nu lade sig gøre? JA. Jeg har set det fungere i Bergen, som har en masse bycykler, som kører overalt uden problemer. Og jeg mener, at når vi blot ved, hvad betingelsen er, nemlig at der her skal være plads til alle, så får vi dét til at fungere. Det er vores ansvar, hver især. Det kræver, for det første, at vi tager ansvaret på os og viser hensyn, og for det andet, at vi giver os tid – og her kommer Søren Kierkegaard ind – da det ikke lader sig gøre, hvis vi er fortravlede og stressede. Vi kan godt tage 10 minutter tidligere afsted. Vi kan godt tage det roligt, når der opstår uforudsete ting og forhindringer - for det gør der altid, før eller siden - det er et vilkår i trafikken. Vi kan anerkende, at vi ikke hjælper nogen som helst – og da slet ikke os selv - ved at fare sted og konstant have travlt. Tværtimod. Det hindrer os i at være til stede og omgås andre på en god, rummelig og hensynsfuld måde. Udover hensynsfuldheden gælder trafikkens gyldne hovedregel selvfølgelig; nemlig at køre, gå eller bevæge sig efter forholdene. Og det gør vi altså bedst på den Kierkegaardske måde…

Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Aarhus

Se billederne af et oplyst Bispetorvet: Et lys for hver hjemløs i Aarhus

Annonce