Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Modarbejder egne visioner, fælles løsninger og økologisk fiskeopdræt

Miljøminister Lea Wermelin (S) og Søren Egge Rasmussen (EL) modarbejder egne visioner, fælles løsninger og økologisk fiskeopdræt.

”Vores vision er derfor, at den danske akvakulturproduktion af fisk på den længere bane skal ske i anlæg med recirkulering og rensning af vandet eller i offshoreanlæg i de åbne havområder”, skrev den daværende socialdemokratiske miljøminister Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen i ”Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren 2014-2020”.

I samme politiske strategi stod, at den socialdemokratiske regerings mål var, at akvakulturproduktionen forøges inden 2020, at den økologiske produktion forøges, og at udviklingen skulle ske indenfor det til enhver tid gældende miljømæssige råderum. Den socialdemokratiske akvakultur-strategi står nu til at blive blokeret af den socialdemokratiske miljøminister med støtte fra bl.a. Enhedslisten.

Dansk Akvakultur forstår ikke, at miljøminister Lea Wermelin (S) i tillæg forhindrer udviklingen af den økologiske produktion af havopdrættede ørreder. Wermelin og Egge Rasmussen ønsker sig (i et læserbrev her i avisen 21. september, red.) landbaserede anlæg med intensivt opdræt, men hverken ifølge danske eller EU-regler kan de være økologiske.

Både vandmiljøet og hele akvakulturerhvervet i Danmark taber, hvis miljøministeren ikke vil gennemføre loven om marinevirkemidler. I den politiske aftale fremgik det, at nye havbrug skulle fjerne 115 procent af kvælstof-påvirkningen i et vandplansområde, dvs. 15 procent mere end havbrugets egen påvirkning, og dermed forbedre miljøet i vandplansområderne. Samme ide for fødevareproduktion på havet som med minivådområder etableret af landbruget.

Et stop for nye havbrug vil ikke ændre algevæksten i de danske farvande, som miljøminister Wermelin og Egge Rasmussen påstår. I den seneste punktkildeopgørelse fra Miljøstyrelsen fremgår det, at de samlede danske havbrug bidrog med cirka 0,5 procent af den samlede tilførsel af kvælstof til vandmiljøet, og der er ikke konstateret iltsvind i områder med havbrug. Placeringen af nye havbrug i Kattegat er i havstrategi-områder, hvor der er miljømæssigt råderum.

Fødevareerhvervene både kan og vil bidrage med erhvervsudvikling, beskæftigelse og miljøforbedringer i landdistrikterne. Det kræver fælles løsninger, ved fælles inddragelse af miljøorganisationer & fødevareerhverv. Lea Wermelin har ikke inddraget akvakulturerhvervet, men i stedet favoriseret særinteresser for sportsfiskeri og kapitalinteresser hos få virksomheder, der ønsker at sælge udstyr til akvakulturerhvervet. Favorisering af særinteresser står i direkte modsætning til indholdet af regeringens og støttepartiernes forståelsespair om ”inddragelse af interessenter” for en grøn og bæredygtig fremtid.

Den danske akvakulturproduktion er ikke vokset de seneste 20 år. Skiftende regeringer har fremlagt fine planer for akvakultur, men dårlige rammevilkår, politiske skræmmekampagner og zigzagkurs har reelt resulteret i ingenting.

Dansk Akvakultur arbejder for ordentlige rammevilkår for hele akvakulturerhvervet, både skaldyr, dambrug, havbrug og landbaserede RAS-anlæg (Recirculating Aquaculture Systems, red.). Alle akvakultur-virksomheder har brug for miljøgodkendelser på et sagligt, fagligt og juridisk grundlag. Særinteresser, politiske skræmmekampagner om algesuppe og dårligt badevand er ikke et sagligt grundlag. Dansk Akvakultur vil gerne tage miljøministeren og Enhedslisten på ordet om inddragelse af interessenter og udvikling af akvakultur-sektoren i Danmark. Det kræver bare en kop kaffe og en åben drøftelse. Vi kommer gerne, hvis vi bliver spurgt.

Niels Dalsgaard. Pressefoto
Annonce
Annonce
Danmark

Her er de nyeste corona-tal:

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AGF

Fra 10-15 millioner til uvished om AGFs regnskab: - Vi kan simpelthen ikke regne ud, hvilket resultatet vi ender med

Læserbrev

Læserbrev: Det handler om at være kreativ i en svær tid

Danmark står i en helt ekstraordinær situation på grund af coronavirussen og al dens uvæsen. Det er der efterhånden ingen tvivl om. Mens virussen hærger, dukker der heldigvis massevis af solstrålehistorier op om fællesskab og sammenhold. Dem er det værd at rette fokus mod. Landet over er danskere begyndt at flage om søndagen. Flage for fællesskabet. I Aarhus bakker vi på tværs af partiskel op om det fantastiske initiativ. Ved at hejse flaget om søndagen markerer vi sammen, at Aarhus og hele Danmark står sammen – hver for sig. For hvad kalder mere på sammenhold og fællesskab end gode gamle Dannebrog? Og det er ikke kun hjemme i det private, sammenholdet viser sig fra sin bedste side. Da Aarhus Kommune efterlyste værnemidler til brug i kampen mod virussen, meldte flere private virksomheder sig hurtigt på banen med værnemidler, som de godt kunne undvære. Flere produktionsvirksomheder har endda indstillet deres normale produktion af alt fra juice til reklameskilte for at producere værnemidler. I en krig dur det ikke, at soldaterne helt ude i fronten løber tør for ammunition. Så er slaget tabt. Det samme gør sig gældende på sygehusene, på plejehjem og alle de andre steder, hvor der bliver kæmpet en brav kamp for at holde virussen væk. Det er også vigtigt med nogle gode oplevelser, i en tid, som på trods af det gode vejr, kan virke lidt grå og trist. De fleste plejehjemsbeboere sidder afskærmet fra familie og venner, og kommunens oplevelsesmedarbejdere og frivillige kommer ikke længere på plejehjemmene. Hverdagen kan derfor godt virke lidt tom, selvom de dygtige medarbejdere på plejehjemmene gør deres, for at beboerne får en aktiv og god hverdag. Musikalske kræfter i Aarhus er derfor gået sammen om at give plejehjemsbeboere en god oplevelse. Aarhus Musikskole, Aarhus Jazz Orchestra og mange andre tager nemlig rundt og spiller vindueskoncerter uden for plejehjemmene til stor fornøjelse for mange plejehjemsbeboere. I denne uge er der også påskegodter på vej til beboerne på plejehjemmene i Aarhus Kommune, som ildsjæle pakker og udbringer. Listen af kreative tiltag er meget længere, og det viser, at vi på trods af krisetider sagtens kan finde sammen i fællesskab – selvom det sker på afstand – og hjælpe hinanden og hele samfundet. Og den slags skaber også håb for fremtiden.

Aarhus

Børn og ungerådmand: Skoler og daginstitutioner bliver klar til åbning efter påske

Aarhus

Hold afstand: Vi skal vænne os til at møde politiet i naturen

Annonce