Annonce
Debat

Læserbrev: Nedrivning som smuthul

Et demokratisk samfunds individuelle rettigheder forhindrer politikere i at smide mennesker ud af deres bolig, men åbenbart ikke i at rive boliger ned med det samme formål og med de samme mennesker som beboere.

Så når politikere i stat og kommune vil have beboere ud af deres boliger og møder hindring i det demokratiske retssamfunds principper, griber de til omgåelse ved i stedet at rive boliger ned. En handling, borgerne åbenbart ikke er sikret imod med samme retsbeskyttelse som udsmidning af beboere.

Ganske vist rammer det alternative indgreb lidt mindre præcist i forhold til politikernes mål, ligesom det generelt øger boligmangel i et voksende Aarhus. Men politikerne lægger ikke skjul på, at meningen er den samme, og at det åbenlyst handler om et smuthul i forhold til borgerrettigheders blokering af den umiddelbare og mest præcise fremgangsmåde.

Beboere i nedrivningstruede boliger ryger mere eller mindre tilfældigt ud og taber. Men også grundlæggende principper for et demokratisk retssamfund tilsidesættes reelt og taber. Hvortil kommer, at boligsøgende i Aarhus ryger længere ned i køen til en almen bolig og taber. Og den almene boligsektor skal økonomisk dække nedrivning - omskrevet til 'renovering' - og taber.

Med den slags politiske prokuratorkneb sætter politikere en betænkelig standard for udhuling af demokratisk retsbevidsthed med kynisk udnyttelse af smuthuller, som i øvrigt breder sig i betænkeligt omfang som politiske 'løsninger'.

Dermed er det politisk afgørende ikke borgernes rettigheder, men måden, hvorpå man politisk tilsidesætter deres rettigheder.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Bedre neurorehabilitering eller besparelse?

I næste uge skal Region Midtjyllands hospitalsudvalg og udvalg for nære sundhedstilbud igen tage stilling til et forslag om at flytte neurorehabilitering fra Horsens og Randers til Aarhus. Som næstformand i udvalget for nære sundhedstilbud har jeg naturligvis fulgt sagen tæt, for netop spørgsmålet om nærhed og kvalitet i behandlingen betyder meget for Alternativet. Fagligt er der både fordele og ulemper ved at samle neurorehabiliteringen i Aarhus. En samling i Aarhus vil fjerne behovet for overflytning mellem hospitalerne, og det giver mulighed for større specialisering. Desuden vil der også være fordele alene i placeringen tæt ved neurologien. Til gengæld kan placeringen længere væk fra patienternes hjem give mindre støtte fra patienternes pårørende. Der er næppe tvivl om, at fordelene trods alt overstiger ulemperne, og samlingen dermed vil være et kvalitetsmæssigt løft af neurorehabiliteringen. Der er til gengæld heller ikke tvivl om, at det giver en større udgift, end den nuværende løsning. Hvis vi skal lave ændringen, skal vi derfor være klar til at betale mere for det. I den nuværende indstilling skal ændringen finansieres af andre besparelser på de tre hospitaler. Det er ikke i orden! Alternativet kan derfor kun støtte forslaget om at flytte neurorehabiliteringen fra Horsens og Randers til Aarhus, hvis vi kan finde pengene til merudgiften uden at de tre hospitaler skal lave kompenserende besparelser.

Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Annonce