Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Planerne for Gellerup, Tovshøj og Bispehaven er god og sund byudvikling

Udviklingsplanerne for Gellerup, Tovshøj og Bispehaven er ikke gode eksempler på stemmerjageri og stemmemaksimering (som udtrykt i et læserbrev 22. maj, red.). De er derimod gode eksempler på god og sund byudvikling.

Er det ikke ens indtryk, er det, fordi man ikke har forstået det grundlæggende socialdemokratiske princip, der ligger til grund for den byfornyelse, udviklingsplanerne er udtryk for. Jeg tror ikke, at nogen vil hævde, at det er sjovt at bede folk om at flytte mod deres vilje, og derfor er det heller ikke motivationen at bruge det som symbol på handlekraft for billige point i stemmeboksen.

Selvfølgelig er planerne et udtryk for handlekraft, eftersom der skal handles, hvis ikke uligheden skal fortsætte sin vækst – og ulighed er et af de, hvis ikke det, mest samfundsundergravende fænomener, idet det skaber skel imellem danskere.

Er udviklingsplanerne med blandt andet nedrivning og opførelse af nye ejendomme så det rette til at bekæmpe ulighed? Ja – og det er nødvendige skridt, hvis vi ønsker et Aarhus med mindre ulighed.

Boligområderne i Aarhus Vest opstod på baggrund af Bauhaus-inspirerede idealer - om æstetikken, det skønne, i konstruktionen af det gode liv. Hvis vi skulle realisere visionen om lighed, måtte arbejderen også have adgang til æstetik og mulighed for at omgive sig med skønhed.

Gellerup skulle danne disse rammer om det gode og trygge liv for den nye middelklasse – det skal Gellerup også fortsat gøre. Og når det viser sig, at rammerne hverken er tidssvarende eller i stand til at løfte de idealer, de blev bygget for at fuldføre, så må de gentænkes i nye sammenhænge, der forhåbentlig lykkes med at løfte de selvsamme idealer, der stadig står i højsædet hos enhver socialdemokrat.

Udviklingsplanerne for Gellerup, Bispehaven og Tovshøj er udtryk for, at de idealer endnu står centralt i socialdemokratisk byplanlægning. Lighed vil altid vil være midlet til at opnå målet: et bedre og rigere samfund – rigere i mere end en forstand. Og derfor må lighed være det, vi søger først. Vi må skabe rum, hvor vi mødes med hinanden, også dem, der ikke ligner os selv i enten hudfarve eller pengepung. Derfor skal skellene imellem os, rives ned, så de åbne rum kan vokse op i stedet. Det er dette, der kræver, at nogle blokke rives ned, så nye boliger og levende kvarterer kan bygges op, så bydelene kan blive til andet end boligparker.

Det er ikke, fordi det bare er en snuptagsløsning og nemt. Men fordi det er det, der skal til, når vi ønsker os en mere lige by, hvor alle kommer hinanden mere ved – også dem, der ikke ligner hinanden af kultur og baggrund.

Annonce
Alexander Skjernov Asboe. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Millionindsprøjtning til århusianske daginstitutioner: 75 pædagoger kan ansættes

Læserbrev

Læserbrev: Byrådet skal gøre det meget nemmere at være bilist i Aarhus

På mange punkter er jeg enig med Ole Christiansen (der skrev læserbrevet ”Byrådet må gøre det mere besværligt at være bilist i midtbyen” lørdag 15. februar, red.): Biler, der holder stille, forurener meget – men det gør de selvsamme biler også, når de holder i kø, og det sker hver morgen, og ligeså om eftermiddagen, fordi vores infrastruktur ikke er god nok på vores indfaldsveje og i den indre by. Jeg prøvede det selv forleden dag ved Nørreport-krydset. Jeg var så uheldig, at der skulle passere tre letbanetog, og det tog tre minutter og 25 sekunder. Det var over grænsen på tre minutter, som man mener, er maks.-grænsen for, hvor lang tid man må have sin bil til at gå i tomgang. Den grænse kunne nemt sættes ned til et minut, undtagen hvis man holder for rødt lys eller venter på letbanen. Vedr. CO2-forurening er jeg enig med Ole Christiansen i, at det skal vi gøre noget ved, men det løser sig selv, når vores bilpark kommer over på el. Vores dieselbusser skal fra 2027 være udskiftet til elbusser. Og kommunens egen bilpark kommer også over på el. Om road-pricing er en god ide, er jeg ikke sikker på, men derimod skal vi have lavet store parkeringsanlæg ved vores indfaldsveje, hvorfra der skal køre shuttle-busser ind til indre by. Det ville få mange biler ud af byen. Og så skal vi gøre det gratis for pensionister at køre med bus mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og igen efter kl. 18.00 og til midnat, det vil også få rigtig mange biler ud af byen og give ledige p-pladser. At vi skal gøre det besværligt at være bilist, er jeg ikke enig i, det er en forkert vej at gå, nej, vi skal have vores infrastruktur til at fungere, meget bedre end den gør i dag. Bl.a. med intelligent lysregulering, det vil kunne spare mange stop og meget tid. Vi skal også lave et passende antal parkeringspladser, når vi bygger nyt, også i midtbyen. Vi mangler parkeringspladser i Aarhus, og der skal ved enhver given lejlighed skabes flere parkeringspladser, også til elbiler. Hvis man tror, at bilen er på vej ud som transportmiddel, skal man formentlig revidere sin opfattelse. Privatbilen er kommet for at blive. Men vi skal derimod tænke ny tanker, og det skal vi, i særdeleshed når vi taler kollektiv trafik. Vi skal have el-busser og BRT-busser, vi skal stoppe med flere letbanetog, de er alt for dyre og kan ikke håndteres i indre by. Vi skal gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik, men det kræver, at der er busser til rådighed i hele kommunen. At nedlægge busruter, som man gør i øjeblikket, er det samme som at sige: ”I bliver nødt til at tage jeres private bil for at komme på arbejde eller komme ind til byen. Busruten er desværre nedlagt”. Og de mange busruter, der er nedlagt, er for at finansiere letbanen – det er en forkert vej at gå. Vi skal også opfordre alle til at stoppe deres bil, når de holder stille, det gælder også taxier, lastbiler, entreprenørmaskiner med flere, der vil kunne spares meget CO2-udslip i indre by, ja, i hele Danmark, ved at slukke bilmotorerne.

Aarhus

Overblik over stjerner og andre priser: Sådan gik det Aarhus ved Michelin-uddelingen

Aarhus

'Daniel fra Rigspolitiet' ville hjælpe 59-årig med banklån: Men den hoppede offeret ikke på

Annonce