Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Regional gymnasiebeslutning – for samfundets skyld

Vi medgiver, at det er et opgør med elevernes og gymnasiernes totale frihed i de optageområder, hvor vi regionalt har brug for at gribe ind. Men det er vigtigt at huske hvorfor.

Annonce

Det har selvsagt skabt debat, at vi med et flertal i regionsrådet i Region Midtjylland for nylig besluttede, at de mest populære gymnasier i Aarhus-området og et par omegnsgymnasier skal optage færre elever næste år. De nye etårige regler om elevfordeling er kommet i spil sammen med regionens mulighed for at indstille gymnasiernes kapacitet. Det er en bold, ministeren har spillet, og vi har som regionsrådspolitikere grebet den, fordi det er nødvendigt. Både for uddannelseskvaliteten og for sammenhængskraften i vores region.

Det er et fælles ansvar og en fælles opgave at give vores unge gode og lige muligheder for et godt STX-tilbud (og andre ungdomsuddannelser). Det er en vigtig uddannelsespolitisk opgave, men det er mere end det. Det handler også om at sikre grundlaget for god integration til gavn for samfundet. I Aarhus-området går det – som i flere andre store byer – hånd i hånd.

I Aarhus er der de seneste år opstået en situation, hvor nogle gymnasier har langt flere ansøgere end pladser, mens andre har langt flere pladser end ansøgere. STX-elevernes søgemønstre gør, at elevsammensætningen på gymnasierne i dag ikke afspejler sammensætningen i befolkningen.

Velfungerende og stærke gymnasier i hele regionen – og en velafbalanceret elevsammensætning, hvor gymnasierne bredt hjælper med at løfte. Det er vores ambition. Det er udtryk for polarisering og ubalance, når gymnasier næsten udelukkende har elever med udenlandsk baggrund, eller hvis gymnasier har en meget høj repræsentation af socialt eller fagligt udfordrede elever. Det samme gør sig for den sags skyld gældende, når elevsammensætning alene udgøres af etnisk danske unge fra velstillede hjem. En af de store styrker ved det danske uddannelsessystem er mangfoldigheden og diversiteten. Den skal vi kæmpe for at bevare.

Rektorerne i Østjylland er heldigvis enige det meste af vejen. Deres forslag var nemlig, at elever fra de såkaldte KUO-områder (kombinerede udlejningsområder, hvor mange beboere er uden for arbejdsmarkedet) skulle fordeles jævnt mellem gymnasierne. Det var et stort og flot arbejde, rektorerne havde lavet - og det er også et væsentligt element i det, vi har vedtaget i regionsrådet.

Rektorerne kunne imidlertid ikke opnå enighed om, hvordan man skulle sikre ændringer i kapaciteten på gymnasierne. Derfor blev det regionsrådets opgave at træffe beslutningen om fordeling af antal klasser på gymnasierne i Aarhus-området og et par af omegnsgymnasierne.

Regionsrådets beslutning har den betydning, at der bliver en bedre fordeling af elever på tværs af gymnasierne i Aarhus-området. Alligevel er det regionsrådets vurdering, at langt de fleste STX-ansøgere fra Aarhus og omegn fortsat vil kunne få opfyldt deres første ønske til et konkret gymnasium.

Gymnasierne er som selvejende institutioner afhængige af taxameterpenge per elev. Det er naturligt, at de i en konkurrencesituation kæmper for at undgå nedskæringer i elevtallet på deres egen uddannelsesinstitution. Men det er også en situation, der gør det nødvendigt med ansvarlige politiske beslutninger som den, regionsrådet med stort flertal nu har truffet.

Den aktuelle beslutning er truffet på baggrund af midlertidige regler, og vi ser frem til, at regeringen om kort tid vil se på en mere permanent lovgivning på området. Situationen i Aarhus-området vidner om, at der er brug for regionale politiske håndtag at trække i, hvis vi skal handle langsigtet og sikre en bredere elevsammensætning på alle gymnasier.

En central regional fordeling er et godt og nødvendigt redskab til at lave de nødvendige ansvarlige beslutninger. Hvad enten de træffes i enighed gymnasierne imellem, eller – når det ikke er muligt – i regionsrådene. Men det er nødvendigt, at nye regler også kommer til at gælde ventelister, som i dag ikke er omfattet af fordelingsreglerne. Det kan for eksempel i Aarhus være et smuthul til ubalance, og den bagdør må lukkes.

Vi medgiver, at det er et opgør med elevernes og gymnasiernes totale frihed i de optageområder, hvor vi regionalt har brug for at gribe ind. Men det er vigtigt at huske hvorfor.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AGF

Udvist efter 90 sekunder: - Jeg tænkte, jeg ville udvise lidt ro. Men det var ikke smart ...

Aarhus

Corona gør comeback i Østjylland: Hvor bekymrede skal vi være for det stigende smittetal?

AGF

Patrick Olsen: Vi arbejder som svin

Annonce