Annonce
Debat

Læserbrev: Regionsrådsformanden svarer på spørgsmål om Sterilcentralen

Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, Region Midtjylland. Pressefoto
Annonce

Regionsrådsmedlem Christian Møller-Nielsen stiller den 4. december fire spørgsmål til mig og Region Midtjyllands direktion i forbindelse med en række aflyste operationer på Aarhus Universitetshospital.

Jeg forstår udmærket Christian Møller-Nielsens trang til at stille spørgsmål. Det er en rigtig ærgerlig situation - især for patienterne, som vi forsøger at tage hånd om på bedste vis. Jeg kan forsikre Christian Møller-Nielsen og alle andre om, at situationen tages alvorligt og følges tæt.

Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital arbejder på højtryk for at løse problemet. For eksempel ved at lave aftaler om at få udført en række operationer på andre hospitaler både i og uden for regionen. For eksempel ved at frigøre medarbejdere fra operationsafdelingerne, så de kan hjælpe med at nedbringe puklen af urene instrumenter i Sterilcentralen. Og for eksempel ved at sørge for, at der bliver ansat yderligere medarbejdere i Sterilcentralen hurtigst muligt, så mængden af medarbejdere fremover modsvarer behovet.

Det er også hospitalsledelsen, der sidder inde med de svar, Christian Møller-Nielsen efterspørger. Nedenstående er derfor uddrag af de svar (fremhævet med kursiv), hospitalsledelsen også har sendt direkte til Christian Møller-Nielsen og det øvrige regionsråd.

Der bliver spurgt, om det er forsøgt at hyre midlertidigt personale fra andre hospitaler i Region Midtjylland: I perioden med personalemangel har Sterilcentralen anvendt såvel eget personale på overtid, studentervikarer og Vikar Region Midt, samt tidligere forsøgt at vikaransætte fra en anden sterilcentral i regionen. Operationssygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital har hjulpet, når urene instrumenter i perioder har hobet sig op i Sterilcentralen. Sterilcentralen har desuden indkaldt personale på ekstravagter i weekenderne. I den kommende weekend kommer personale fra Silkeborg, Viborg og Randers for at aflaste personalet i Sterilcentralen.

Der bliver spurgt, om det er forsøgt at øge kapaciteten i Sterilcentralen ved at indføre 24-timers drift i seks eller syv dage om ugen: Sterilcentralen kører i forvejen med 24-timers drift alle ugens syv dage.

Der bliver spurgt, om situationen skyldes mangel på instrumenter eller personale eller nye logistikprincipper mellem Sterilcentralen og de spredte operationsgange: Den største udfordring er en væsentlig mangel på personale med de rette kvalifikationer. Aktuelt mangler der ti personer samt seks langtidssygemeldte. Derudover har Sterilcentralen været ramt af ustabil drift og mange kortere og længerevarende nedbrud af vaskemaskiner, vognvasker og autoklaver samt it-udfordringer. Den samlede maskinkapacitet i Sterilcentralen er tilstrækkelig. Instrumentbeholdningen har været i underkanten, men vi har suppleret op efter behov.

Der bliver spurgt, om der er nye procedurer ved rekvirering, transport og rengøring af instrumenter, som sammenlignet med tidligere procedurer bidrager til at reducere produktiviteten og aflysning af planlagte operationer: Ændringerne i hvordan man rekvirerer, transporterer og rengør instrumenter har krævet indkøring og tilvænning, som i en periode påvirker operationskapaciteten.

Christian Møller-Nielsen skriver endvidere i sit læserbrev, at der ikke burde være problemer med at beregne og forberede sig på det samlede aktivitetsniveau efter sammenlægningen. Til det svarer hospitalsledelsen:

Det har taget tid at finde det rette antal medarbejdere med de rigtige kompetencer til de forskellige arbejdsposter i takt med udflytningerne. Der har været ansøgere til de opslåede stillinger, men det har været nødvendigt at ansætte i etaper. Det skyldes både de løbende udflytninger og stor kompleksitet i introduktionen og oplæringen af nye medarbejdere, som medfører, at for mange medarbejdere ikke kan starte på en gang.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Zoo som p-plads

Aarhus

Hospital i Skejby genindfører restriktioner: Dette gælder fra fredag

Annonce