Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Rent drikkevand sættes unødigt under pres af Aarhus Kommune

Hvorfor har kommunen så i nu mere end et år blot ladet stå til og forsinket byrådets egne vedtagelser og politik?

Annonce

Højst overraskende har Aarhus Kommune i strid med sine politiske beslutninger i nu mere end et år ladet pesticider sive ned og forurene sårbart drikkevand trods egne påvisninger af giftforureninger, en vunden ankesag og en klokkeklar mulighed for at handle. Fra sidelinjen tænker vi, at når man ved at knipse med fingrene kan finde 250 mio. kr. til at udbygge stadion og omgivelser (og al mulig respekt for dette), så er to mio. kr. årligt til opfyldelse af byrådets egen politik til sikring af vores drikkevand vel også indenfor det muliges kunst?

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede i maj 2019 Aarhus Kommunes påbud mod anvendelse af pesticider til beskyttelse af drikkevandet i sårbare områder. I disse områder er det ikke nok, at pesticiderne er ”godkendt” af Miljøstyrelsen, da godkendelsen netop ikke gælder for sårbare områder. Bitter erfaring med lukning af drikkevandsboringer i Aarhus og i resten af Danmark viser, at også såkaldt ”godkendte” pesticider trænger ned i grundvandet.

Med nævnets afgørelse er det retslige grundlag efter mange års tovtrækkeri på plads. Kortlægning viser, hvor vi skal sætte ind med beskyttelse. Vandværkerne står klar med adskillige hundreder millioner kroner til indsatserne. Kommunens opgave er ikke at betale indsatserne men at stå for processen … og her går det overraskende galt. Af et svar fra Teknik og Miljø af 20. april 2020 på en byrådsforespørgsel om status fremgår, at på grund af den kommunale udligningsordning (!) mangles to årsværk og en million kroner til konsulenter. En liden tue vælter et stort læs. Teknik og Miljøs svar rejser langt flere spørgsmål, end det svarer på!

De seneste år har rent grundvand til nu og til fremtidige generationer via indsatsplaner haft byrådets udelte opmærksomhed. Mange byrådsmedlemmer kan sikkert huske masser af møder i Teknisk Udvalg og i byrådet, inddragelse af interessenter, foretræde af landbrugets organisationer og vandværker. Dette politiske arbejde, de mange taler, vedtagelser, store investeringer og erstatninger fra vandværkerne samt ankenævnets klokkeklare afgørelse er stort set sat i stå: Teknik og Miljø med cirka 1500 ansatte mangler det par medarbejdere til denne opgave!

Aarhus Kommune har kortlagt og klart bevist pesticidproblemerne. Kommunen har været hovedaktør i en lang og højt profileret ankesag for slutteligt at vinde den. Hvorfor har kommunen så i nu mere end et år blot ladet stå til og forsinket byrådets egne vedtagelser og politik?

Formålet med pesticider er at dræbe liv. Pesticiderne har nu fået et ekstra år til ubønhørligt at sive ned i vores sårbare grundvand! Rent drikkevand nu og i fremtiden er en forudsætning for borgere, erhvervsliv, byens vækst og for vores eksistens. Rent vand er ingen selvfølge i en kommune i vækst. Hvad siger flertallet i byrådet til, at dets politik til beskyttelse af vores grundvand ikke føres ud i livet?

Foto: Liselotte Sabroe Ritzau/Scanpix
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Aarhus-rådmand vil ikke anmelde avis for forbudte optagelser

Annonce