Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Skammeligt, at politikere ikke kan blive enige om at sætte psykiatrien på finansloven

Denne del af befolkningen med svære lidelser - såvel kroniske som lidelser, der ved en tidlig og kompetent indsats kan helbredes - er en gruppe, som ikke har et talerør.

I de 30 år jeg som patient i psykiatrien hvert år har fulgt skiftende regeringers finanslovforslag, har det hvert eneste år været drøftet og lovet, at psykiatrien skulle løftes, bl.a. ved en fast tildeling af midler på den årlige finanslov og ikke, som både før og nu, finansieret af satspuljemidlerne, som tildeles i meget små portioner fra finansår til finansår.

Satspuljemidlerne er de midler, der fremkommer ved, at de borgere, der er på offentlig forsørgelse - som folkepensionister, førtidspensionister, efterlønnere, arbejdsløse, familier på kontanthjælp osv. - ikke får reguleret deres ydelser i takt med pris- og lønudviklingen.

Omkring ca. 25 procent af befolkningen i Danmark, børn, unge, ældre og gamle, kommer i løbet af deres levetid i kontakt med psykiatrien. Det er derfor skammeligt, at regering og folketing, kommunal- og regionspolitikere ikke kan blive enige om, at disse midler til den efter min mening mest udsatte del af befolkningen skal på finansloven som en del af de offentlige midler, der afsættes i forbindelse med drøftelserne af den kommende finanslov.

Denne del af befolkningen med svære lidelser - såvel kroniske som lidelser, der ved en tidlig og kompetent indsats kan helbredes - er en gruppe, som ikke har et talerør som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Gigtforeningen, som hvert år samler midler ind enten gennem store indsamlinger, medlemsbidrag eller donationer fra offentlige og private fonde.

Kære politikere, kom nu til besindelse, kom til en fornuftig og rimelig beslutning, ikke alene til gavn for den enkelte borger, men også så psykiatere, psykologer, sygeplejersker og ansatte i lokalpsykiatrien kan få den fornødne tid og de fornødne midler til at optimere området.

Annonce
Tegning: Jens Nex
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Læserbrev

Læserbrev: Socialdemokratiet vil gerne være med

Socialdemokratiet ønsker naturligvis at være med til at præge udviklingen i Odder Kommune. Derfor er vi også næsten hvert år med i budgetforlig. Desværre ikke i år. Det, der skiller, er især grønthøstermetoden forklædt som "hverdagseffektiviseringer", manglende satsning på grøn og bæredygtig udvikling og detailstyring på fagområderne. Med detaljerede retningslinjer og puljer udstråler budgetforliget desværre mistillid til medarbejderne. Det er New Public Management og djøfisering, når det er værst. Hverdagseffektiviseringerne, puljerne og flere eksempler på beslutninger, der ikke føres ud i livet, tegner et billede af en kommune, der er ved at gå i stå. Politikere, der ikke tager ansvar for udviklingsretningen. Og ikke tager ansvar for at rette økonomien op i tide. Ved sidste års budgetlægning blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes et udviklingskatalog over mulige smarte investeringer/besparelser. Det er ikke udarbejdet. Ved 2. behandling af budgettet argumenterede borgmesteren for, at der ikke er afsat nye penge til energibesparende foranstaltninger, fordi penge i sidste års budget ikke er brugt. Eksempler blandt flere på manglende tempo og vilje til at udføre byrådets beslutninger. Det hjælper ikke at give forvaltningen skylden, ansvaret ligger entydigt hos borgmesteren. Manglerne i forhold til grøn og bæredygtig udvikling har fået mindre opmærksomhed. Lone Jakobi trak forskellen op således: "Sølle halvanden millioner kroner har I fundet til grøn og bæredygtig omstilling i Odder Kommune - over fire år! (...) Men derfra, da finder I ingenting. Som i absolut ingenting. Og I stopper endda det vigtige arbejde med energirenoveringer." Til sammenligning har Socialdemokratiet i sit budgetforslag fundet otte millioner kroner. Socialdemokratiet vil gerne tilbage til samarbejde over midten. Men det forudsætter, at borgmesteren leverer på byrådets beslutninger og herunder ikke mindst det omstillingskatalog, som også hans forligspartnere har bestilt. Der er brug for seriøs prioritering og handling, hvis vi skal rette op på både økonomi og kernevelfærd og samtidig bidrage til en grøn og bæredygtig udvikling.

AGF

Målfest, sejr og ny optimisme: Her er hele dækningen af AGF-Sønderjyske

Annonce