Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Skolestrukturdebat - hvem tænker på helheden?

Det er helt legitimt, at man fra lokalt hold kæmper for det, man har kært! Men som politikere er vi valgt til også at tænke på helheden i vores kommune – altså det store fællesskab.

Skanderborg Kommune står med en kæmpe udfordring! I løbet af de næste 15 år stiger antallet af børn på vores 18 folkeskoler og fem specialskoler fra 8.000 til 10.000. Samtidig skal vi over de næste 10 år sikre dagtilbud til 1.000 flere 0-6-årige børn. Vi får altså markant flere børn og unge, som alle skal møde både dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

Der er ingen af vores børn, der bliver hverken klogere eller gladere af, at vi bruger flere penge på mursten end højest nødvendigt. Derfor har byrådet besluttet, at Undervisnings- og Børneudvalget i løbet af det kommende halve år skal undersøge, hvordan vi kan udnytte vores eksisterende bygninger klogere end i dag. Det bagvedliggende formål er naturligvis at bevare så mange penge som muligt til lærere, pædagoger, dagplejere og alt det andet, der bidrager til et godt og rigt børneliv.

Byrådet har også besluttet, at Undervisnings- og børneudvalget skal komme med forslag til, hvordan vi kan udnytte vores driftsmidler klogere end i dag. En forudsætning for udvalgets arbejde er i den forbindelse, at de gevinster, der kan opnås ved en mere optimal drift, eksempelvis i forhold til klassedannelsen, skal fastholdes på dagtilbuds- og skoleområdet og bruges til en varig styrkelse af kvaliteten.

Forslagene fra Undervisnings- og Børneudvalget indgår i det kommende efterårs budgetforhandlinger. Frem mod dette samarbejder udvalget med en politisk følgegruppe, hvor alle partier er repræsenteret, og en faglig følgegruppe, hvor alle vores medarbejdergrupper på området er repræsenteret. Herudover bliver der afholdt dialogmøder med blandt andre dagtilbudsbestyrelser og skolebestyrelser.

Undervisnings- og Børneudvalget modtager i disse uger mange henvendelser fra skoler, børnehaver, organisationer, borgere m.fl. Og det er rigtig dejligt! Ja, der er også en livlig debat på borgermøder, på de sociale medier med videre. Det er godt for demokratiet.

De fleste henvendelser, vi modtager, er kendetegnet ved, at de tager udgangspunkt i det lokale. Ofte fremføres fra lokal side stor forståelse for, at Skanderborg Kommune samlet set må tilpasse dagtilbuds- og skolestrukturen til det voksende antal børn. ”Blot” tilføjes det, at man så afgjort bør holde hånden over afsendernes eget sted.

Det er helt legitimt, at man fra lokalt hold kæmper for det, man har kært! Men som politikere er vi valgt til også at tænke på helheden i vores kommune – altså det store fællesskab.

Vi håber på fortsat aktiv debat over de kommende måneder. Vi håber også, at man i den forbindelse vil skele – ikke kun - til det lokale, men også til helheden, som vi alle er sammen om. Sammen kan vi uden tvivl pege på holdbare løsninger, så vi fortsat sikrer flest mulige penge til det daglige arbejde med vores børn i både dagtilbud og skoler.

Annonce
Illustration: Jens Nex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Socialdemokraterne hader idræt

Indrømmet, overskriften er måske nok strammet en anelse, men når man ser på, hvordan borgmesterpartiet optræder i spørgsmålet om at sikre ordentlige og tilstrækkelige idrætsfaciliteter til de århusianske borgere, så kan man ikke helt undgå at sidde tilbage med fornemmelsen af, at partiet egentlig ikke tager den del særlig seriøst. Sammenligner man Aarhus med alle andre byer i Danmark, er det nemlig kun indbyggerne i hovedstaden, der er dårligere stillet end århusianerne. En rapport fastslog for nylig, at hvis udviklingen fortsætter, vil Aarhus i 2030 mangle hele 32 fodboldbaner og 22 idrætshaller, hvis byen bare skal opretholde den nuværende fordeling af borgere per facilitet - og det er endda uden at medregne, at byen vokser med over 5000 indbyggere om året. Det er naturligvis ikke alene Socialdemokratiets ansvar, men lige nu er det i hvert fald fair at fastslå, at det er byrådets største parti, der står i vejen for, at idrætsområdet kan få det tiltrængte løft. Både Venstre og Radikale har gentagne gange forsøgt at råbe de øvrige partier op, men specielt den røde del af byrådssalen virker til helt at have mistet hørelsen, når det handler om idrætsfaciliteter. Ufatteligt, når man ved, hvor meget et velfungerende forenings- og idrætsliv betyder for alt lige fra integration til sund livsstil og mindre kriminalitet.

Annonce