Annonce
Debat

Læserbrev: Sporvognslinje kan betjene kulturbånd i ådalen

Som det vil være læserne af Stiften bekendt, arbejdes der nu på etablering af en festivalplads på Eskelund-arealet imellem Viby og Åby. Aarhus Kommune er således gået i gang med at rydde et pilekrat for at bane vejen for jordbundsundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Ideen om en festivalplads på dette sted synes at være god: Her er der plads nok, og der er en rimelig afstand til de nærmeste boligkvarterer. Men hvordan kommer publikum så derud?

Mange vil benytte deres cykel eller bil, og der skal nok blive anlagt en rigelig stor parkeringsplads. Og til dem, som foretrækker eller er nødsaget til at bruge kollektiv trafik, vil der utvivlsomt blive sat nogle busser ind i tilslutning til de store begivenheder. Men der findes også en mere komfortabel og sjovere løsning: En sporvognslinje (også kaldet letbane) imellem centrum og festpladsen. De første to kilometer af linjen findes allerede i form af letbanens spor fra banegården til og med tunnelen under de nordgående jernbanespor. Imellem denne tunnel og tunnelen under de sydgående spor kunne den nye linje dreje fra, gå øst om den skovbevoksede knold "ved Fiskerhuset", krydse Brabrandstien og følge denne ud til Eskelund. Den nye linje nødvendiggør ikke anskaffelse af ekstra rullende materiel, idet den jo netop vil være i drift i andre tidsrum end i myldretiderne, hvor der er nogle ekstra vogntog til rådighed.

De nævnte arkæologiske udgravninger vil der nok blive endnu mere brug for i området nærmere "Fiskerhuset", kaldet "Snekkeengen". Her er der påvist tegn på, at der engang har været et vikingeskibsværft. Måske får man gravet så mange spændende ting frem , at der skulle være basis for et museum på stedet. I givet fald må Eskelund-sporvejen så have et stoppested her ved navn "Snekkeengen"!

Den nærliggende skovbevoksede knold (hvad hedder den for resten, hvis den overhovedet hedder noget?) trænger i øvrigt til at blive gjort mere publikumsvenlig. Stierne, som engang førte til nogle gode udsigtspunkter, er i dag mere eller mindre blokerede af væltede træstammer, nedfaldne grene og en masse vildt krat. En rydning af alt dette skulle være en overkommelig opgave. Og de primitive trapper op ad skråningen burde udskiftes med nogle mere ufarlige for både handikappede og andre.

En mere vild vision for det her skitserede "kulturbånd" i ådalen kunne være en forlængelse af Eskelund-sporvejen under Ringvejen og videre langs Brabrandstien til området ved Constantia 2. Her kunne der etableres et forlystelses- og udflugtssted - ikke med rutsjebaner, luftgynger og lignende voldsomme aktiviteter, men nogle mere hyggelige og afdæmpede såsom minigolf, mesterjakel-teater, storbrik-skak og ... ja, fortsæt selv! Der skulle også være en mindre musiktribune, ikke til metalrock, men til klassisk, jazz og folkemusik. Og endelig må der selvfølgelig være et cafeteria til at tilfredsstille den folkelige sult og tørst - mens Constantia 2 tager sig af de finere serveringer.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Østjylland For abonnenter

Bilisterne kæmper om udendørs parkeringspladser: Samtidig står supersygehusets p-hus halvtomt

Annonce