Annonce
Debat

Læserbrev: Større frihed og ro på for de yngste

Folkeskolereformen fra 2013 var og er en kontroversiel reform. Nok ikke mindst, fordi den reelt set blev finansieret via den øgede timebelastning for den enkelte lærer, som var en del af det forkætrede regeringsindgreb, der afsluttede konflikten mellem DLF og LC i foråret 2013.

En undersøgelseskommission er nu i forlængelse af OK 2018 ved at se på spørgsmålet om lærernes arbejdstid, og jeg håber meget, at de når frem til en fornuftig løsning. Den nuværende situation på området - hvor der ingen aftale er - er i hvert fald uholdbar.

I mellemtiden er der kommet mere fokus på indholdet i skolereformen, og ikke mindst hvilke justeringer af skoleområdet der kunne være behov for. Og på den baggrund blev der den 30. januar sat underskrifter på en aftale om justeringer af folkeskoleloven. Her var ikke mindst SF og vores ordfører Jacob Mark primus motor på en række ændringer, der løsner op for to af de mest problematiske elementer i reformen fra 2013: Det enøjede fokus på kvantitet (flere timer) frem for kvalitet (bedre indhold) og den øgede styring af undervisningen (den øgede målstyring).

Konkret betyder det, at de yngste elever allerede fra næste skoleår får en lidt kortere skoleuge (2,25 timer om ugen), men at SFO'erne til gengæld styrkes. Det vil give mere ro på for de yngste.

Paragraf 16b, som blandt andet fandt vej ind i den nuværende lovgivning på SF's foranledning, og som giver skolerne mulighed for at veksle skoledagen kortere til gengæld for timer med to voksne, bliver nu udvidet. Der har hidtil været meget stramme regler for brugen af paragraffen, hvor der har skullet gives særlige pædagogiske begrundelser for anvendelse af paragraffen, men nu åbnes der op for en bredere anvendelse. Det vil give kvalitet frem for kvantitet.

Hertil kommer, at der er afsat 200 nye millioner om året til at styrke den understøttende undervisning og lærer/pædagog-samarbejdet.

I forhold til målstyring og metodefrihed indeholder den nye aftale også en klar opfordring til at skære ned for læringsmål og tvungne læringsplatforme - herunder at forenkle de såkaldte elevplaner - for på denne måde at skabe "Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen", som det hedder i underoverskriften til aftalens afsluttende afsnit. Desuden aftales det, at man nøje vil følge den evaluering af de nationale tests, der blev sat i gang januar sidste år. Summa summarum: Mere frihed decentralt.

Aftalen indeholder også et krav om flere fagtimer. Regeringens udspil var 480 fagtimer. Det blev i sidste ende til 90 flere fagtimer på et helt skoleliv. Konkret bliver dette til én ekstra lektion i 5. klasse i andetsproget (tysk eller fransk), en ekstra lektion i billedkunst i 6. klasse og en ekstra lektion i historie i 9. klasse, da dette jo er et prøvefag. Fornuftige prioriteringer og i et omfang, der er til at leve med. Og alt i alt en aftale, der er et skridt frem for vores fælles folkeskole.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce