Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Stop udhuling af dagpengene og undergravning af velfærden

Politikerne roser sig selv for de velordnede forhold, men glemmer ofte, at samfundskontrakten gælder begge veje. Og nu er vi igen på vej i den forkerte retning.

Politikerne glemmer ofte, at den danske model skal være til gavn for begge parter.

Danske politikere på begge sider af det politiske spektrum fører sig gerne frem i forskellige, også internationale, sammenhænge med skamros af den danske model, der gør det let både at hyre og fyre, og samtidig sikrer ro og stabilitet på arbejdsmarkedet. Politikerne roser sig selv for de velordnede forhold, men glemmer ofte, at samfundskontrakten gælder begge veje. Og nu er vi igen på vej i den forkerte retning.

Udhulingen af dagpengene har foregået uafbrudt siden 1980 med flere reformer og har været et varmt debatemne i årevis. Vilkårene er løbende blevet forringet for de ledige, både i forhold til satser, optjeningsperioder og dagpengeperioder. Oprindeligt udgjorde dagpengene 63 pct. af en gennemsnitsløn i CO-industrien, men igennem årene er både dagpengesatsen og udbetalingsperioden faldet og faldet, fordi dagpenge ikke reguleres i samme takt som lønudviklingen.

I dag udgør dagpengesatsen blot 46 pct. af gennemsnitslønnen og vil inden for de næste år falde yderligere til 44 pct. Satsen er efterhånden så lav, at mange lønmodtagere reelt ikke kan bruge dagpengesystemet til noget, da man ikke kan leve af den lavere sats. De lovbestemte vilkår i dagpengesystemet er nu så ringe, at mange helt fravælger at stå i en a-kasse og uden forsikring mod ledighed. Den manglende opbakning til dagpengesystemet er ikke kun en trussel imod den enkelte lediges tryghed og privatøkonomi, men hele det danske arbejdsmarked, flexicurity og velfærdsmodel. Det er derfor et fælles ansvar for alle, at dagpengesystemet består.

Både før, under og efter folketingsvalget 5. juni 2019 har socialdemokraterne ved flere lejligheder anerkendt behovet og vigtigheden af dagpengesystemet for den danske flexicurity og velfærd, men da riget fattes penge, er der nu andre og vigtigere prioriteringer. Under valgkampen blev det nævnt, at det ikke blev rørt ved dagpengesystemet i det første finansår. Nu kan vi så erfare, at det heller ikke bliver i den første valgperiode, at udhulingen standses.

Fagbevægelsen har i mange år prøvet at italesætte problemet med udhulingen af dagpengene og har altid fået samme besked fra skiftende regeringer: ”Vi hører hvad I siger, men der bliver ikke gjort noget lige nu”. Så lur mig, om ikke også regeringen, hvis den ellers kan fastholde regeringsmagten, også i næste folketingssamling har andre prioriteringer. Imens fortsætter udhulingen af dagpengene ufortrødent, som den nu har gjort uafbrudt i mere end 40 år.

Regeringens støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, ønsker nu beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard indkaldt til forhandlinger, der skal føre til et stop af udhulingen af dagpengene. Herudover har også Dansk Folkeparti meldt sig i koret og råbt vagt i gevær for dagpengene. Selv Venstre har erklæret sig villig til at se på problemet, men regeringen afviser fortsat at forhandle.

Jeg opfordrer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og regeringen til at forhandle om at stoppe udhulingen af dagpengene nu, så vi ikke på et tidspunkt kommer i en situation med franske tilstande med uro på arbejdsmarkedet. Det er der ingen af os, der ønsker.

Annonce
Bent Klim Johansen, formand HK Stat Østjylland. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Oversvømmelser lukkede to veje, og så blev folk tossede: - Vi fik fingeren og skældud

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce