Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Tak til rådmanden i frikadelle-sagen

Tak, rådmand Jette Skive. Tak, fordi du tager ansvar for de gamle i Aarhus Kommune, hvis interesser du på en god måde varetager. Og tak, fordi du taler imod en kødreduktion på kommunens plejehjem.

De gamle og svageste beboere i Aarhus skal skære ned på forbruget af kød på grund af klimabelastningen. Kødforbruget på byens plejehjem skal reduceres, hvis det står til venstrefløjen og de konservative. Man tror det næppe. De absolut svageste, der stort set intet forbrug har og dermed ikke belaster klimaet i væsentlig grad bortset fra, at de spiser det kød, der serveres på plejehjemmene til ganske almindelige danske retter.

Borgmester Jacob Bundsgaard viser sit manglende sociale sindelag ved at starte med, at de svageste skal udvise mådehold, mens han selv flyver til folkemøde sammen med øvrige magistratsmedlemmer. En udflugtstur, som overhovedet intet afkaster i forhold til Aarhus' interesser, men som til gengæld belaster miljøet.

Hans dømmekraft har tillige vist sig at være ringe. Når der tales om forurening fra havnen, der kan mindskes betragteligt, hvis havnen etablerer et elanlæg, der kan benyttes af de ankomne skibe, så udtaler han, hvis Aarhus Havn skal lave et landstrømsanlæg til 33 millioner kroner, skal havnen have offentlig støtte. Selv om havnen sidste år havde et overskud på 72 millioner kroner!

Når man ser, hvordan borgmesteren og andre yngre politikere gebærder sig i hverdagen, kan forslaget om kødreduktion ikke undre. Men det kan undre, at en ældre politiker som Lone Hindø begynder at træde i spinatbedet i forhold til Jette Skive. Hindø udtaler til Stiften, at Skive har misforstået forslaget, og at ingen ældre imod deres vilje skal undvære frikadeller og spise vegetarisk. Og føjer til: "Jeg tænker, at der bliver valgmulighed for at få en frikadelle eller karbonade, som tilbehør til en grøn menu".

Enten lyver Hindø, eller også ved hun intet om forholdene på plejehjem. Tror Hindø virkelig, at de gamle kan bede om en frikadelle i stedet for en vegetarret, som serveres på hele plejehjemmet? Selv om de gamle betaler meget for et plejehjemsophold, er det ikke hotellignende forhold, de bydes. Tværtimod, Hindø.

Venstrefløjen og de konservative burde skamme sig over forslaget. Og en tak sendes til modstanderne, Jette Skive og partiet Venstre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce