Annonce
Debat

Læserbrev: Tolkninger af den nuværende situation vedrørende helhedsplanen for Himmelbjerget

Anders Rosenstand Laugesen (V), byrådsmedlem i Skanderborg. Pressefoto

Hvordan står det egentlig til med den omstridte helhedsplan for Himmelbjerget? Vil Himmelbjergets top blive udstyret med en udsigtskasse i glas, selfiespots og en stor træterrasse? Vil der blive opført et stisystem i træ til erstatning for den såkaldte slangesti fra Hotel Julsø til Himmelbjergtårnet? Hvad med de restriktive fredninger i området? Vil der snart blive afholdt et borgermøde, hvor man som borger kan komme med forslag til forbedringer? Er helhedsplanen helt gået i glemmebogen?

Mange er de spørgsmål, man mødes med som politiker, og jeg forstår udmærket, at spørgelysten er stor. Helhedsplanen for Himmelbjerget blev intenst debatteret og landskendt gennem presseskriverier, radio- og tv-dækning over sommeren 2018, men siden hen har der været radiotavshed fra politikerne i Skanderborg Byråd, hvad angår denne sag. Skyldes denne tavshed, at Skanderborg Kommune nu har igangsat en omfattende søgning efter fondsmidler som aftalt på byrådsmødet i maj?

Lad mig, efter bedste evne, forsøge at komme med nogle svar, som mest af alt må karakteriseres som tolkninger af den nuværende situation og bud på fremtiden fra en politiker med en finger på denne sags puls.

Jeg formoder, at planlægningen for Himmelbjerget bliver markant neddrosle, t forstået på den måde, at de mest kontroversielle elementer og fremlagte ideer, for eksempel udsigtskassen i glas og træterrassen i træ, droppes. Vurderingen synes flere steder at være, at uden folkelig og politisk opbakning kan der hverken opnås fondsstøtte eller dispensationer fra fredningsbestemmelser. Uden hverken fondsstøtte eller dispensationer er projektet reelt dødt.

Så i stedet for et fondssøgningsarbejde pågår der nu et større og vigtigt arbejde med at forberede et bud på en nødvendig konsensusløsning, som kan samle bred politisk opbakning og støtte fra befolkningen, fraregnet den lille gruppe borgere, som ikke ønsker nogle ændringer på Himmelbjerget overhovedet. Mit bedste bud er, at det vil lykkes at finde en fornuftig konsensusløsning, som så kan gennemføres fortrinsvist på fondsmidler.

Når vi er kommet noget længere i arbejdet med at fastlægge et bud på en konsensusløsning, mener jeg, at vi bør lave noget reel borgerinddragelse, for mange borgere har helt naturligt stærke følelser for Himmelbjerget og gode konstruktive idéer til forbedringer på stedet. Disse idéer skal vi politikere naturligvis modtage med taknemmelighed.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Bilister skal ud på omvej: Veje i det vestlige Aarhus er også spærret mandag

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce