Annonce
Debat

Læserbrev: Ulovlig diskrimination blev fortiet for byrådet

Keld Hvalsø (EL), byrådsmedlem Aarhus. Foto: Kim Haugaard

Aarhus Byråd har diskuteret nye regler for udlejning af almene boliger, der vil være diskriminerende overfor århusianere med ikke-vestlig baggrund, hvilket Enhedslisten har taget skarpt afstand fra. Nu har det vist sig, at da sagen blev sendt i byrådet, havde Aarhus Kommune allerede for længst fået at vide fra to ministerier, at dette ikke er lovligt. Men det blev fortiet for byrådet, der dermed blev vildledt.

"Håndholdt balanceret anvisning" kaldes de nye regler, fremlagt af rådmanden for Teknik og Miljø. Med dem vil man fremover udelukke lejere, fra visse almene boligområder, hvis de får førtidspension, dagpenge, sygedagpenge eller er i et ressourceforløb.

Men ikke nok med det. Man ville også gerne kunne afvise folk med ikke-vestlig baggrund, med henvisning til regeringens "ghetto-plan", der lægger vægt på, at andelen af ikke-vestlige borgere ikke må overstige 50 procent i de almene boligområder. Men der var tvivl om, hvorvidt dette er lovligt, så Aarhus Kommune spurgte derfor i to ministerier: "Kan en kommune for eksempel "skele" til andel beboere med ikke-vestlig herkomst, når den kommunale anvisningsret udnyttes?"

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens har d. 10.12.2018 svaret, at udlejningskriterier afhænger af lokale forhold, men det understreges: "Der må dog ikke ske diskrimination over for bestemte grupper begrundet i race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse eller lignende, når der aftales udlejningskriterier, der giver fortrinsret for særlige grupper af boligsøgende."

I samme skrivelse svarer Justitsministeriet: "Det vurderes i forbindelse med anvisning til udsatte boligområder ikke at være sagligt at lægge vægt på de pågældende personers statsborgerskab eller deres oprindelse."

Det står altså helt klart, at man ikke må afvise lejere, bare fordi de har en ikke-vestlig baggrund. Det er vi meget tilfredse med, da det jo ville være diskrimination. Men i Enhedslisten er vi temmelig rystede over, at disse entydige svar fra de to ministerier ikke blev fremlagt på byrådsmødet 16. januar, da vi diskuterede sagen. I indstillingen fra Teknik og Miljø samt Sociale Forhold og Beskæftigelse er byrådet blevet bedt om at vedtage en regel, der indebærer diskrimination, selvom man godt vidste, det er ulovligt! Brevet med svarene fra de to ministerier er d. 18.12.2018 sendt pr. mail til Borgmesterens Afdeling, altså længe før sagen var i byrådet i januar.

Det er helt utilstedeligt, at så afgørende oplysninger holdes skjult for byrådet i så vigtig en sag, der har stor betydning for mange mennesker i Aarhus. Det må vi altså bede om en forklaring på, når sagen igen kommer i byrådet. Borgmesterens afdeling fik jo svarene allerede i december, så det virker mest af alt, som om disse vigtige oplysninger helt bevidst er holdt tilbage.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Østjyderne taber på regeringens manglende ambitioner for infrastrukturen

Trængselsproblemerne på det østjyske vejnet er til at tage og føle på. For østjyderne betyder det, at køkørsel dagligt frarøver dem tid, som kunne have brugt meget bedre med familien eller på arbejdet. For de østjyske virksomheder skader trængselsproblemerne mulighederne for at skabe vækst – tid er, som bekendt, penge. Det er med andre ord en fuldstændig uholdbar situation. Både for østjyderne og de østjyske virksomheder, men også for samfundet i sin helhed, fordi vi går glip af vækst og arbejdspladser. Køkørslen koster nemlig et samfundsøkonomisk tab på over 20 milliarder kroner om året. Penge, der kunne have været brugt til vores fælles velfærd og på en fortsat ambitiøs grøn omstilling. Der er behov for en ambitiøs infrastrukturplan, som kan sætte ind, der hvor trængselsproblemerne er størst. Et behov, som altid har haft høj prioritet i Venstre. Sidste år var vi med til at lande en ambitiøs infrastrukturaftale, og i Østjylland bragte aftalen gode nyheder. For med planen skulle E45 udvides både på strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N med anlægsstart allerede i 2021 og på strækningen mellem Vejle og Skanderborg S med anlægsstart i 2023. Dertil kom kapacitetsforbedringer på rute 26 og udbygning af rute 15 og en enighed blandt aftaleparterne om at prioritere en fortsat udbygning af E45 fra Aarhus og op mod Randers i en kommende flerårig plan. Samlet set et løft af infrastrukturen i Østjylland på 6,3 milliarder kroner. Ja, faktisk kunne vi næsten ikke få armene ned. Men lykken var kortvarig. Under valgkampen måtte man forstå på Socialdemokratiet, at også de havde store ambitioner om at investere i infrastrukturen. Der var nærmest ingen grænser for, hvor mange vejprojekter, som skulle igangsættes, og det kunne kun gå for langsomt. Derfor må det også undre de østjyske vælgere, at regeringen - med transportminister Benny Engelbrecht i spidsen - i sommer besluttede at skrotte den infrastrukturaftale, som den tidligere regering forhandlede på plads. Man fandt fra regeringens side, at der var behov for at starte helt forfra med et såkaldt blankt kanvas. Og blankt er det til stadighed. Nu er der gået et halvt år, og der er endnu ikke indkaldt til forhandlinger. Transportministeren vil end ikke sætte noget konkret tidsperspektiv for, hvornår forhandlinger skal gå i gang. I værste fald skal vi helt frem i 2022. Det er dybt problematisk, at regeringen hænger i bremsen. Der er store infrastrukturelle udfordringer nu og her, og der er behov for investeringer nu. Vi kan ikke vente til 2021, 2022 eller senere. Så kære regering, lad os nu komme i gang med forhandlingerne, så vi kan få de nødvendige investeringer på plads.

Aarhus

Ransagning af bil førte politiet til skunklaboratorium: 100 ulovlige planter beslaglagt

Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Aarhus

Elever på nedskæringstruet gymnasium strejker: Vi håber, at de kan se, at det er forkert

Annonce