Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Underfinansiering på specialområdet giver folkeskolen problemer

Annonce

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil indleder velkomstbrevet 12. august 2019 til skoleåret 2019/20 med ”Det dyrebareste, vi har, er børnene.” Og fremhæver senere: ”Danmark skal være det bedste land at være barn i. Det kræver en stærk og rummelig folkeskole med dygtige og engagerede lærere, pædagoger, ledere, bestyrelser og øvrige medarbejdere.” På Tranbjergskolen er vi helt på linje med ministeren. Vi vil vores lokale folkeskole, og den skal være både robust og inkluderende, men vi har brug for, at Aarhus Kommune ikke spænder ben for det gode arbejde, som alle omkring skolen leverer under meget trange kår.

På mange folkeskoler i Aarhus Kommune står ledelserne med konkrete og aktuelle udfordringer med at få budgetterne til at hænge sammen. Dette skyldes i høj grad, at der i Aarhus Kommune alene i år mangler 35 millioner til specialundervisning – et tal, der kun ser ud til at stige de kommende år.

På Tranbjergskolen er dette desværre også en del af vores virkelighed. Helt konkret står vi i indeværende år med et underskud på 3,4 millioner på specialområdet. Alle børn skal have den hjælp, de har brug for, og som på alle andre folkeskoler i Aarhus bliver ingen børn tilbudt specialtilbud, uden dette er visiteret af kommunens egen PPR-afdeling. Det er altså ikke muligt for skolerne selv at styre økonomien på dette område, og i Tranbjergskolens bestyrelse har vi stor tillid til, at både PPR og skolens ledelse gør, hvad de kan, for at tilbyde byens børn de bedste vilkår, indenfor de givne rammer.

Tranbjergskolens økonomi er under økonomisk administration, så Aarhus Kommune har godkendt skolens underskud på specialområdet, og kommunen er dermed bekendt med, at underskuddet skal dækkes af skolens samlede økonomi, som i forvejen er presset. Det er altså ikke praktisk muligt at sparre mere, end der allerede gøres. I skolebestyrelsen kan vi ikke undgå at tænke på, hvad skolen kunne gøre, hvis ikke vi boksede med dette underskud. Sandheden er nemlig, at skolen forfalder omkring ørerne på børn og personale.

I forbindelse med skolesammenlægningen af de to skoler i Tranbjerg i 2014 blev der fra kommunens side ikke budgetteret nok til, at de praktiske forhold skulle tilpasses. Det blev lagt ud til skolen selv at stå for den resterende del. Dette betyder blandt andet, at vi i dag har 3.-4.-klasses elever i en skolegård, der tidligere var tiltænkt 9-10.-klasse, og der er ikke andet end asfalt og en gammel, rusten basketballkurv. Derudover er skolemøbler og øvrigt inventar på ingen måde tidssvarende i hverken indskolingen eller udskolingen.

I Tranbjerg vil vi rigtig gerne klare os selv, men med et årligt underskud på 3,4 millioner alene på specialområdet er det meget svær opgave for skolens ledelse fortsat at kunne give børnene de optimale rammer for deres skolegang. Og tro os, når vi siger, at alle i og omkring Tranbjergskolen gør alt, hvad de kan.

På Tranbjergskolen vil vi være den stærke og rummelige folkeskole, som Undervisningsministeren omtalte i sit velkomstbrev, og uden underskuddet på specialområdet ville Tranbjergskolen kunne bruge energien på at skabe nogle rammer for skolens børn og unge, som er helt grundlæggende for fortsat at kunne lave en god og sund folkeskole. I stedet kæmper skolen lige nu med at finde de områder, det gør mindst ondt at spare på, alt imens der bliver længere og længere mellem udflugter, træværket rådner, og legestativerne bliver fjernet i stedet for repareret. Grænsen for, hvad vi kan byde både elever, forældre og medarbejdere er nået.

Aarhus Kommunes økonomiske model er alt andet end tidssvarende, og det er skolebestyrelsens håb, at kommunen påtager sig sit ansvar og allerede i indeværende år får revurderet fordelingen på specialområdet. Derved vil vi på Tranbjergskolen igen kunne koncentrere os om drive skole i stedet for at have fuld fokus på et regnestykke, som alligevel aldrig kommer til at gå op.

skolerspecialundervisningstrække pengebudgetnex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live: En typisk minkavler får udbetalt over 11 millioner kroner - se tallene her

Aarhus

Ingen fly: Aarhus Lufthavn lukket

Annonce