Annonce
Debat

Læserbrev: Uværdigt med tvang og etnisk udtynding

Et flertal i Aarhus Byråd vil vedtage en plan for udsatte boligområder, hvor 1000 familier, op mod 4000 mennesker, skal forflyttes med tvang. Der er i praksis tale om "etnisk udtynding" hvor århusianere med såkaldt "ikke vestlig baggrund" skal tvangs-spredes. Det er uværdigt i vores demokrati, og det skaber stor utryghed i mange familier, der i forvejen har en del problemer.

I flere år har beboerne i Gellerup-Toveshøj være inddraget i en proces vedrørende helhedsplanen for området. Denne plan vil byrådsflertallet nu rive i stykker og kaste i papirkurven. I stedet for vil de vedtage deres tvangsplan uden overhovedet at have inddraget de berørte beboere.

Dette er en grov tilsidesættelse af "Aarhus Modellen for Borgerinddragelse", som Aarhus Byråd vedtog i 2004. Det grundlæggende i modellen er: "Borgerne skal opleve, at der er givet reelle muligheder for at deltage i debatter ..." Og desuden: "Borgerne skal tillige opleve, at der gives den nødvendige og tilstrækkelige information ved inddragelse i planlægningen." Dette er ikke sket.

12 boligblokke vil byrådsflertallet rive ned i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven og dermed tvangs-sprede beboerne. Formålet er at flytte et stort antal af de beboere, der ikke har dansk oprindelse, heraf mange med somalisk baggrund. Kun et enkelt parti, Enhedslisten, har sagt nej til planen.

AarhuSomali mener, at planen er udtryk for etnisk udtynding, hvilket er klart diskriminerende mod etniske mindretal, bl.a. med somalisk baggrund. Dette er uværdigt for vores demokrati. AarhuSomali appellerer til byrådsflertallet om at besinde sig og droppe tvangsforflytningsplanen.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Bedre neurorehabilitering eller besparelse?

I næste uge skal Region Midtjyllands hospitalsudvalg og udvalg for nære sundhedstilbud igen tage stilling til et forslag om at flytte neurorehabilitering fra Horsens og Randers til Aarhus. Som næstformand i udvalget for nære sundhedstilbud har jeg naturligvis fulgt sagen tæt, for netop spørgsmålet om nærhed og kvalitet i behandlingen betyder meget for Alternativet. Fagligt er der både fordele og ulemper ved at samle neurorehabiliteringen i Aarhus. En samling i Aarhus vil fjerne behovet for overflytning mellem hospitalerne, og det giver mulighed for større specialisering. Desuden vil der også være fordele alene i placeringen tæt ved neurologien. Til gengæld kan placeringen længere væk fra patienternes hjem give mindre støtte fra patienternes pårørende. Der er næppe tvivl om, at fordelene trods alt overstiger ulemperne, og samlingen dermed vil være et kvalitetsmæssigt løft af neurorehabiliteringen. Der er til gengæld heller ikke tvivl om, at det giver en større udgift, end den nuværende løsning. Hvis vi skal lave ændringen, skal vi derfor være klar til at betale mere for det. I den nuværende indstilling skal ændringen finansieres af andre besparelser på de tre hospitaler. Det er ikke i orden! Alternativet kan derfor kun støtte forslaget om at flytte neurorehabiliteringen fra Horsens og Randers til Aarhus, hvis vi kan finde pengene til merudgiften uden at de tre hospitaler skal lave kompenserende besparelser.

Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Annonce