Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Valgfrihed for andre end de allerrigeste

Folketingsvalget er også på skoleområdet et valg for eller imod valgfrihed. Socialdemokraterne angriber familiernes valg mellem en friskole og en folkeskole. Selvom tilskuddet til en friskoleelev i forvejen er lavere end til en folkeskoleelev, vil Socialdemokratiet sætte det endnu længere ned.

Det kommer til at betyde, at friskoler må lukke eller kræve flere penge op, så de dårligst stillede får sværere ved det frie valg. Alene i Aarhus Kommune vil planerne ramme 16 friskoler.

Det er ikke bare et angreb på en god dansk skoletradition med mangfoldighed og frit valg med mulighed for at vælge skoler med fokus på noget bestemt. Det er også et skub til den sociale balance. Meningen med tilskuddet til friskoleelever er jo, at det ikke kun skal være de allerrigeste, der har mulighed for at vælge det. Men når tilskuddet sættes ned, må skolerne jo sætte forældrebetalingen op.

Tilskuddet til en friskoleelev svarer til 76 procent af, hvad en folkeskoleelev koster. Derfor er friskoleeleverne i forvejen billige. Alligevel vil Socialdemokratiet sætte det ned til 71 procent. Fasthold de 76 procent ved at stemme på Venstre til folketingsvalget.

Annonce
Karina Rohrberg Jessen. Pressefoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) går i glemmebogen som kæmpe succes

Alt imens de nye, store FGU-institutioner (FGU = Forberedende Grund Uddannelse) kæmper for at finde fodfæste, viser det sig, at forløberen, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), har været en stor succes (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/sep/190927-syv-ud-af-ti-unge-kommer-godt-videre-efter-kombineret-ungdomsuddannelse). FGU-institutionerne er opbygget som meget store institutioner (Aarhus ca. 700 elever) og skal løse opgaven med at hjælpe unge uden forudsætninger for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. KUU havde samme målsætning, men uddannelsen var baseret på institutionssamarbejder og dermed mindre pædagogiske miljøer med plads til individuelle forskelle. I Aarhus havde vi gennem pilotforsøg gjort positive erfaringer, med at forskellige mindre institutioner (bl.a. produktionsskoler og daghøjskoler) arbejdede sammen i respekt for indbyrdes forskelligheder og med plads til forskelligheden i målgruppen. Det førte naturligt frem til et forbilledligt samarbejde omkring den KUU, der nu viser sig at have været en stor succes, og hvor syv ud af ti unge er kommet godt videre. Lovgivningsprocessen bagved KUU var desværre præget af politisk uenighed, så opbakningen var ikke bred. Derfor blev KUU-lovgivningen tidsbestemt med udløb i 2021. Lovgiverne på Christiansborg købte sig tid til at blive enige om en løsning på den udfordring, man vidste var der. Resultatet blev FGU, en stor og samlende lovgivning med bred opbakning, hvilket naturligvis er positivt og helt nødvendigt. Desværre levner FGU-loven umiddelbart ikke plads til undervisningssamarbejder med mindre, selvstændige institutioner (f.eks. daghøjskoler), der dermed afskæres fra at bidrage med massiv erfaring og kompetencer, der nu ses dokumenteret gennem den succes, som KUU har været. Politiske ønsker om indflydelse og styrbarhed gik forud for hensynet til den sårbare målgruppe; systemkrav trumfer menneskehensyn og sund fornuft. Alt imens vi slikker sårene og kæmper for at holde os på benene, efter at have investeret massivt i at gøre det godt til gavn for målgruppen, ønsker vi FGU-institutionerne held og lykke med at løse opgaven. Men vi savner en forklaring på, hvorfor eksempelvis daghøjskolerne i Aarhus, der nu gennem fem år har bidraget massivt til en sjælden set succes på uddannelsesområdet, atter skal kæmpe for overlevelse efter at have spillet rollen som nyttige idioter. Når det så viser sig, hvor FGU oplever problemer, er vi naturligvis klar til at indgå i samarbejder, til glæde for de mange, der ikke lige er skabt til at trives på kæmpe institutioner.

Aarhus

26-årig dansker var i virkeligheden 45-årig inder: Falsk tandlægepatient afsløret af sit eget tandsæt

Annonce