Annonce
Debat

Læserbrev: Vi skal sikre kunstgræsbaner i alle dele af Aarhus

kunstgræskunstgræsbaneraarhus nex

Behovet for kunstgræsbaner i Aarhus har nok aldrig været større, idet store mængder nedbør i de senere år har betydet mange ubrugelig fodboldbaner forår og efterår. Mange klubber har været nødsaget til at aflyse kampe og især optakten til sæsonstart er blevet udskudt eller kraftigt forringet på grund af manglende udendørs træningsmuligheder.

Derfor prioriterer vi socialdemokrater, at Aarhus får flere kunstgræsbaner, og sammen med Radikale, SF og Enhedslisten fik vi afsat midler til yderligere tre baner ved det seneste budgetforlig.

Nu står vi overfor at fordele pengene, og vores udgangspunkt er, som forligsteksten også siger - banerne skal ligger der, hvor der er mest behov, og hvor flest århusianere får gavn af det.

Og her står vi overfor en udfordring; Aarhus er idrætsligt ikke i balance. Der er områder, hvor der bor rigtig mange børn og unge, men hvor der er meget få eller ikke særlig 'stærke' foreninger. Og vi risikere, hvis vi blot benytter vores nuværende tildelingskriterier, at vi kun får skabt baner, hvor der er stærke foreninger, og ikke, hvor der er størst behov.

Vi har tre områder, hvor det er svært at etablere foreningsdrevne kunstgræsbaner i: De udsatte boligområder, de nye byudviklingsområder og omegnsbyen med stor tilflytning.

I de udsatte boligområder findes der en del meget små foreninger, som ikke alene kan løfte opgaven, men der er masser af børn og unge. Vi foreslår derfor, at man inddrager boligforeningerne i opgaven dels finansielt og måske også organisatorisk. Det er på tide, vi gentænker eller udvider kriterierne på området.

Vi må gentænke og nytænke nye måder, som tilgodeser små foreninger.

I de nye boligområder må vi også kunne få byudviklerne til at være medfinansierende - hvis man gerne vil bygge spændende nyt og højt, skal man også investere i områdets fritidsliv - og så må man finde lokale idrætsforeninger, som efterfølgende kan stå for driften. I omegnen kan man nogle gange finde overskydende kommunale jordstykker, som kan omlægges eller udstykkes, og her kan provenuet anvendes lokalt. Så lad os tænke lidt utraditionelt og sikre kunstgræsbaner, hvor behovet er størst.

Vi ønsker naturligvis også baner, som er medfinansieret udelukkende via den lokale klub og dens medlemmers store arbejde, for man må ikke undervurdere den positive effekt, forenings-Aarhus har på hele vores bysamfunds sammenhængskraft på langt sigt.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Nederlag til styrelse: Skandalelæge må fortsætte med at omskære drengebørn

Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Danmark For abonnenter

Skandalelæge sagde det var mavesyre: 11 dage senere fødte Kristine sin døde søn

Annonce