Annonce
Debat

Læserbrev: Vil Enhedslisten have billigere boliger eller ej?

Filip Steffensen, formand, Liberal Alliances Ungdom Århus. Pressefoto

Onsdag 30. januar valgte Aarhus Byråd at sige ja til, at den omstridte nedrivning af den gamle og hensygnende villa på Langelandsgade 106, Aarhus, kan nedrives. Indtil nu har ejeren ikke kunnet nedrive ejendommen, da den er registreret som bevaringsværdig. Med byrådets accept har ejeren dermed fået godkendelse til at opføre en etageejendom på fem etager.

Kigger man på afstemningen i byrådet, fremgår det, at Konservative, DF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet stemte imod forslaget. Det er særligt bemærkelsesværdigt, at Enhedslisten stemmer imod forslaget, når de jævnligt plæderer for, at man i Aarhus skal sikre billigere boliger. Det er selvfølgelig et nobelt mål, men det hænger ikke rigtig sammen, når Enhedslisten samtidig afviser at øge udbuddet af boliger i Aarhus Kommune.

Ved at lade bygherrer opføre nye etageejendomme sikres et større udbud af boliger i kommunen. Når udbuddet af boliger er stort, betyder det samtidig, at bygherren må lægge sig i selen for at sikre, at ejendommen er attraktiv. Det er til gavn for alle, da det betyder, at prisen falder, mens kvaliteten af varen (boligen) stiger. På den måde har flere studerende og lav-indkomst familier råd til at bo i Aarhus.

Det klinger derfor hult, når Enhedslisten på den ene side ønsker billigere boliger, men stemmer imod at lade ejeren af en hensygnende villa fra 1892 nedrive. Hvis Enhedslisten virkelig ønsker, at Aarhus skal være en by for alle, giver det god mening at lade bygherren opføre en etageejendom, som antageligvis kan huse et tocifret antal personer i stedet for en villa med plads til få personer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AGF

Tilskuere til AGF-kamp veksles til julegaver

Leder

Støt AGF og kampen for julehjælp

Læserbrev

Læserbrev: Kolindsund kan være med til at redde klimaet

I forbindelse med den nye finanslov afsættes der to milliarder kroner til at sænke landbrugets CO2-udledning og skabe mere natur. Pengene skal først og fremmest gå til udtagning af landbrugsjord, som herved sænker udledning af klimagasser. Her tænkes især på lavbundsjorder, som tages ud af drift. Visse lavtliggende marker skal ikke længere dyrkes, men i stedet skal vandstanden hæves, så der skabes mere plads til hjemmehørende vilde planter og dyr. Det er en aftale, som passer fint i tråd med det samarbejde, der er i gang mellem Danmarks Naturfredningsforening og landbruget. Her kan vi i foreningen Kolindsunds Venner stærkt anbefale, at der kigges på gendannelse af Kolindsund, som er placeret midt på Djursland. Kolindsund blev afvandet omkring 1874, da man dengang mente, at der var mangel på landbrugsjorder. Der blev etableret kanaler rundt om Kolindsund, og pumpestationer sørger for, at området holdes tørt. Men dette kræver masser af energi til strøm til pumpestationerne, og de talrige kanaler, der krydser Kolindsund, er fritaget for randzoner, således at gødning og giftstoffer uhindret suges op i kanalerne og udledes i Kattegat via Grenaaen. Kolindsund kan med sine cirka 25 kvadratkilometer blive Jyllands største sø, og en gendannelse vil i første omgang koste erstatning for de landbrugsarealer, der oversvømmes. Men dernæst vil naturen og miljøet og kommunerne på Djursland blive vinderne, når tilflyttere bosætter sig i området og turisterne strømmer til, som vi ser det med andre lignende projekter, der er etableret gennem de senere år. Se blandt andet på Filsø og Skjern Enge. Men udover sikring af naturen vil en gendannelse af Kolindsund også spille en stor rolle i forbindelse med klimasikring af Grenaa, som er truet, hver gang der er stormflod, østenvind og højvande. Der arbejdes lige nu med en model, der skal sikre Grenaa mod oversvømmelse, og her vil Kolindsund med sin store vandoverflade endvidere blive en stor buffer, således at vand fra det meste af Djursland, som løber denne vej ud i Kattegat, vil kunne opsamles, indtil presset på Grenaa fra øst er aftaget. Nu kan der ikke være så meget at betænke sig over. Det er på tide, at vi kommer i gang.

Aarhus

Båd kæntret på Brabrand Sø: To forfrosne og afkølede personer reddet op af det iskolde søvand

Aarhus

Pullert, hegn og politibil påkørt: Politiet jagtede spirituspåvirket bilist langs med åen

Annonce