Annonce
Aarhus

Læserpanelet mener: - Sygeplejerskerne har for travlt og for dårlige arbejdsvilkår

De fleste af os har haft sundhedsvæsenet inde på livet enten som patient eller pårørende. Vi har spurgt læserpanelet, hvordan de oplever sundhedsvæsenet i dag, og hvordan de mener, man kan løse problemet med manglende sygeplejersker.

AARHUS: Vi har spurgt vores læserpanel om, hvordan de oplever sundhedsvæsenet i dag, og hvem de mener, der har ansvaret for, at vi i dag mangler sygeplejersker. Læs deres svar herunder.

Hvordan oplever du sundhedsvæsenet i dag?

Foto: Kim Haugaard

Niels Busk Sørensen

Jeg var indlagt i fire uger for 5-6 år siden, og på tirsdag skal jeg have nyt knæ. I den forbindelse har jeg været til nogle forundersøgelser, og her kan jeg mærke en forskel. Der er ikke så meget ro på i dag som for 5-6 år siden. Ventetiden er længere og man skal til flere forskellige læger og sygeplejersker. Jeg synes det er en forringelse med de supersygehuse. Alt det nære og familiære ved de små sygehuse er borte. Og så er det jo katastrofalt med pengene. At det kan koste en milliard kroner EKSTRA for at samle sygehusene i Aarhus er jo katastrofalt.

Anne Sofie Vejrum

Jeg har både som patient og pårørende oplevet et effektivt sundhedsvæsen med dygtige læger og sygeplejersker, som konsekvent har udvist omhu og medfølelse. Men netop tiden til empatisk omsorg i sundhedsvæsenet er disse dage under voldsomt pres grundet nedskæringer på sygehuse og regionshospitaler. Og det, mener jeg, er en farlig udvikling, hvor både medarbejdere og patienter risikerer at føle sig pressede og utrygge.

Marianne Jensen

Der er de seneste år effektiviseret og sparet så meget, at sygehusene er sparet helt i knæ. Det personale som er tilbage løber for stærkt,får stress og stress relaterede sygdomme,og siger op i frustration.Samtidig har de ingen tid til at vejlede studerende,og nyuddannede.Det gælder for flere fag.For Skejby Universitetssygehuset er der med yderligere besparelser fare for ekspertise/speciale flugt.Det er så takken for i flere år at have været Danmarks bedste sygehus,og har ydet det bedste de kan på trods af disse besparelser.Og så ikke at forglemme det helt forglemte psykiatri område.

Lena Andersen

Jeg har inden for de sidste par måneder har været til forskellige undersøgelser på Regionshospitalet Randers. Og for det første skete indkaldelse til undersøgelserne meget hurtigt efter, at min læge havde henvist mig til undersøgelse - i løbet af 3 dage og selve undersøgelsen i løbet af 10 dage. I forbindelse med undersøgelserne havde jeg heller ikke følelsen af stress og jag hos sygehuspersonalet, jeg blev behandlet af. Når dette er sagt, kan det bekymre mig at høre, hvordan vi hører i medierne om aflysning af operationer og længere ventetid på specielt Aarhus Universitetshospital. Vi har også set i medierne udtalelser fra personale, der føler et dagligt arbejdspres og afmagt, hvilket så kan resultere i at de må sygemeldes på grund af stress.

Hanne Sixhøj

Der er generelt alt, alt for travlt på sygehusene. Det betyder, at personalet er overbebyrdet og må prioritere en lang række gøremål frem for nærvær og menneskelig kontakt med patienterne. Og at de ansatte ikke kan passe på sig selv for eksempelvis ved at holde frokostpauser eller komme på toilettet. Det kan i yderste tilfælde have fatale konsekvenser for patienterne.

Carsten Meinhardt

Mine personlige oplevelser med det offentlige sundhedsvæsen har heldigvis kun været positive, men selv om jeg hverken har oplevet lang ventetid, eller aflyste operationer gør det mig da dybt bekymret at høre om. Den oplevelse af dedikation og professionalisme som jeg har haft, skulle gerne deles af alle patienter.

Hvordan kan man skaffe flere sygeplejersker – og hvem har ansvaret?

Foto: Axel Schütt

Niels Busk Sørensen

Prognosen siger, at der i 2025 kommer til at mangle 5-6.000 sygeplejersker. Og hvordan skaffer man så dem? Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så er der spørgsmålet om udenlandske sygeplejersker, som jeg synes er en dårlig idé. Og her tænker jeg først og fremmest på sproget. Men hvem har så ansvaret? Ja, i første omgang er det jo regionerne. Men de har heller ikke fået megen hjælp fra skiftende regeringer de sidste 10-12 år, på grund af effektiviseringskrav og sparekrav. Jeg er bange for, at vi vil komme til at se forringelser i sundhedsvæsenet mange år frem. Jeg forstår udmærket, at mange sygeplejerske siger op, med de arbejdsvilkår de har.

Anne Sofie Vejrum

Jeg kender flere sygeplejersker, som har fortalt, at mange af deres kollegaer forlader sundhedsområdet, fordi de skal løbe så stærkt, at de ikke kan yde den empati og omsorg, der var udgangspunktet for deres valg om at blive sygeplejerske. Derfor tror jeg først og fremmest, at den akutte mangel på sygeplejersker skal imødekommes ved at fastholde og tiltrække flere sygeplejersker gennem langt bedre løn- og arbejdsvilkår. Og jeg mener, at staten, sammen med regionerne, har det primære ansvar i forhold til at finansiere dette.

Marianne Jensen

At ændre arbejdsmiljø og give ro for nye besparelser. Det kan derved måske give flere lyst til at arbejde lidt flere timer og beholde dem på de job, som de udfører nu samt ansatte flere. Opgradere kvoten for uddannelsespladser til sygeplejerske. Genansatte sosu-assistenter, som kan aflaste på mange centrale poster, så sygeplejersker får mere tid til det, de skal/kan. Det er både politikerne på Borgen, som ligger det økonomiske niveau, og regionspolitikerne som herefter bestemmer niveauet på deres sygehuse, som har et fælles ansvar.

Lena Andersen

Ansvaret må ligge hos regeringen. Regeringen og DF har også som et led i sundhedsreformen sagt, at der skal uddannes 2.000 flere sygeplejersker fra 2019 - 2022 sammenlignet med 2015-2018. Regeringen vil også arbejde for, at flere sygeplejersker får mulighed at arbejde mere - hvis deltidsansatte fx arbejder 1,3 timer mere om ugen, svarer det til at ansætte 1.000 flere sygeplejersker. For at dette skal lykkes skal der ses på arbejdsforhold og lønnen. Det er en vigtig vej at gå - også i forhold til at fastholde de nuværende sygeplejersker i deres job i Danmark og undgå udvandringen til specielt Norge, er det vigtige parametre.

Hanne Sixhøj

Det er statens/undervisningsministeriets ansvar, at der uddannes et tilstrækkeligt antal sygeplejersker. Der skal bevilges mange flere penge til uddannelsesstederne - og til praktikstederne, for hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal sygeplejersker ude på hospitalerne, bliver der for lidt tid til oplæring af studerende. Jeg tror, man kan tiltrække flere, hvis arbejdsforholdene blev forbedret betydeligt og lønnen hævet. Det vil kunne gøre sygeplejerskefaget attraktivt igen.

Carsten Meinhardt

Naturligvis skal der uddannes og ansættes mange flere sygeplejersker. Det koster penge, og de skal findes på finansloven. Man kunne jo passende droppe planerne om motorvejsudvidelser, permanent grænsekontrol og flygtningeøer, og bruge pengene på at forbedre forholdene for patienter og personale på vores såkaldte supersygehuse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Feststemte AGF-fans indtog Tangkrogen

Aarhus For abonnenter

Skæbnestund for husvildeboligerne på Poul Martin Møllers Vej: Beboerne er halvt oppe af den varme gryde

Annonce