Annonce
Østjylland

Landboformand: Grundvandet er bedre end sit rygte

Vand fyldte meget både i landboforeningsformand Jens Gammelgaards beretning og i debatten til Landboforeningen Odder-Skanderborgs generalforsamling. Privatfoto

Landboforeningen Odder-Skanderborg er utilfreds med indberetning af grundvandsdata til EU. Det handlede en stor del af en velbesøgt generalforsamling om.

Odder: - Grundvandets tilstand er bedre end dét, den danske stat har indberettet til EU, og indberetningerne er ikke opdaterede med nyeste viden. Det skal vi have rettet op på hurtigst muligt, så vi undgår en skævvridning i forhold til de regler, vi skal efterleve i landbruget.

Det fastslog formanden for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, overfor de 160 fremmødte til foreningens generalforsamling.

- Situationen er helt gal. Prøverne er ikke repræsentative, og det bekymrer os dybt, at EU har forkerte tal om grundvandet, sagde formanden.

Annonce

Ny bestyrelse

Jens Gammelgaard blev genvalgt som formand og Ole Larsen blev genvalgt som næstformand. Til bestyrelsen var der nyvalg til Claus Fenger og Christian Pries Andersen, mens der var genvalg til Henrik Næsted Nielsen, Karsten Nielsen og Henrik Høy Thomsen. Peter Wiese genvalgtes som suppleant.Til deltidsudvalget var der genvalg til Torkil Skovgaard Sørensen og til Åbent Landbrug genvalgtes Knud Gammelgaard og Tenna Juul Sørensen for henholdsvis Skanderborg og Odder-udvalget.

Foreningens regnskab blev godkendt med et overskud på 343.917 kr.

160 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Desuden deltog politikere fra Skanderborg, Odder og Aarhus. Privatfoto

Enige om at være uenige

Vand prægede generalforsamlingen, som havde deltagelse af politikere fra Odder, Skanderborg og Aarhus Kommuner.

Indsatsplanerne for grundvand i Ry og Låsby, hvor kommunen forventes at give påbud mod brug af pesticider, blev drøftet.

- Det forslag er vi meget uenige i, når det kommer til det faglige grundlag. Regelret anvendelse af pesticider udgør ikke noget problem for grundvandet, det er fastslået af Miljøstyrelsen. Det danske godkendelsessystem er i verdensklasse, og der findes ikke godkendte midler over grænseværdien i drikkevandet, sagde Jens Gammelgaard.

Claus Leick (SF), formand for miljø og planudvalget i Skanderborg Kommune, sagde, at der er forskellige opfattelser af grundvandets kvalitet.

- Vi har en god dialog og et godt samarbejde med landbruget, men vi er ikke enige med landbruget i denne sag, konstaterede udvalgsformanden.

Indsatsplan Hundslund

Niels Rosenberg (K), viceborgmester i Odder Kommune, oplyste, at der arbejdes med en indsatsplan for Hundslund-området.

Han omtalte desuden kommunens samarbejde med landboforeningen om at beregne nitratudvaskningen fra rodzonen i Indsatsplan Boulstrup. Her har landbruget indleveret udbyttedata for 2015 og 2016.

- Vi ser et stort potentiale i samarbejdet, sagde han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå- og cykelgader i midtbyen

Søren Kierkegaard har sagt: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.” Mit ærinde er at få person-mobilitet i midtbyen til at glide på en god måde. Og derfor foreslår jeg kombinerede gå- og cykelgader i store dele af det centrale Aarhus. Det skal omfatte midtbyens gamle og smalle gader, hvor der ikke er plads til at etablere cykelstier og reelt heller ikke til gennemgående biltrafik, hvis gående skal kunne færdes sikkert her. Det omfatter ikke de nuværende gågader, som fortsat skal være forbeholdt gående. Ej heller nuværende cykelstier. Men de erstatter de nuværende ’cykelgader’, som ikke rigtigt fungerer, fordi trafikken her fortsat foregår på bilernes præmisser og skaber farlige situationer. Se på Mejlgade. Kun de bløde trafikanter har adgang. Fodgængere, løbehjul, skateboard, cykler og måske andre små el-køretøjer blander sig mellem hinanden. Området og gaderne er markeret og utvetydigt skiltet, så selv de mest retningsforvirrede turister forstår det. Fodgængerne har som den ’svageste’ gruppe fortrinsret. Ellers er konceptet, at alle tager hensyn til hinanden – det er den eneste regel. Og det indbefatter naturligvis, at der kun må køres eller cykles i et beskedent tempo. Beboerne kan sive ind og ud med deres biler. Ligesom den nødvendige varetransport. Desuden kan der være adgang for små grønne el-taxaer med en særlig tilladelse, så alle har mulighed for adgang. Og naturligvis skal der være nogle få større trafikårer ind i centrum til den øvrige bil-, bus- og cykeltrafik. Som vi kender det i dag. Kan denne ’sammenblanding’ nu lade sig gøre? JA. Jeg har set det fungere i Bergen, som har en masse bycykler, som kører overalt uden problemer. Og jeg mener, at når vi blot ved, hvad betingelsen er, nemlig at der her skal være plads til alle, så får vi dét til at fungere. Det er vores ansvar, hver især. Det kræver, for det første, at vi tager ansvaret på os og viser hensyn, og for det andet, at vi giver os tid – og her kommer Søren Kierkegaard ind – da det ikke lader sig gøre, hvis vi er fortravlede og stressede. Vi kan godt tage 10 minutter tidligere afsted. Vi kan godt tage det roligt, når der opstår uforudsete ting og forhindringer - for det gør der altid, før eller siden - det er et vilkår i trafikken. Vi kan anerkende, at vi ikke hjælper nogen som helst – og da slet ikke os selv - ved at fare sted og konstant have travlt. Tværtimod. Det hindrer os i at være til stede og omgås andre på en god, rummelig og hensynsfuld måde. Udover hensynsfuldheden gælder trafikkens gyldne hovedregel selvfølgelig; nemlig at køre, gå eller bevæge sig efter forholdene. Og det gør vi altså bedst på den Kierkegaardske måde…

112

Stor politiaktion i Aarhus og Trige: Anholdt for virksomhedsindbrud og omfattende salg af kokain

Annonce