Annonce
Debat

Landet kræver bedre muligheder for uddannelse

Uddannelser: Alt for længe er uddannelser blevet fokuseret omkring de største byer, uden at det nødvendigvis gør noget godt for kvaliteten, og landområderne står tilbage uden uddannelsesinstitutioner. Når unge flytter væk for at tage en uddannelse, kommer de nemlig sjældent tilbage og hjemkommunen taber arbejdskraft og ressourcer, der skaber en geografisk skævhed i Danmark, hvor landdistrikterne bliver koblet af resten af landets udvikling.

I Landdistrikternes Fællesråd vil vi sikre bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. I vores uddannelsesudspil kommer vi med syv konkrete anbefalinger, der skal bremse den negative udvikling på uddannelsesområdet i landdistrikterne. At komme af med omprioriteringsbidraget for alle landets uddannelsesinstitutioner var et af dem. Det har vi netop fået overbevist partierne om at fjerne, og det bliver en sejr for alle uddannelser, og ikke mindst de studerende, som sparekravet er gået ud over. Men målet er ikke nået endnu. I udspillet opfordrer vi derfor også regeringen til at justerer fordelingen mellem grund- og aktivitetstilskud i retning af et større grundtilskud. Et højere grundtilskud vil gøre det muligt at opretholde en vis kvalitet - selv i perioder med faldende elevtal. Det er vigtigt, fordi fremskrivninger viser, at der i 2030 kommer færre unge – en udvikling som især kommer til at gå ud over landdistrikterne, og dermed uddannelser beliggende her.

Derudover bør det decentrale grundtilskud for videregående uddannelser øges fra to mio. kr. til fire mio. kr., så uddannelsesinstitutioner har et økonomisk incitament til ikke bare at oprette, men også fortsat at drive decentrale uddannelser. Det vil være med til at sikre, at det er muligt at drive uddannelser uden for de største byer i fremtiden.

Vi kan ikke være sikre på fremtiden, men vi tror på, at uddannelse er en investering i den. Derfor er der brug for et opgør med det nuværende uddannelsessystem, så vi sikrer at alle har adgang til uddannelse – uanset hvor i landet de bor.

Annonce
Steffen Damsgaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Parkering på fiskerihavnen. Er vi blot en stime gubbier i akvariet?

Det forekommer mig ret bizart, at to rådmænd offentligt diskuterer, hvem der mon er skyldig i den ene fejl efter den anden, samtidig med at vi borgere blot ser på cirkusset. Det var i ingens interesse, at parkeringsforholdene blev ændret på Fiskerihavnen. Men af en eller anden finurlig bureaukratisk grund ændrede man det uden argumentatorisk grund. Vi så det også med projekt Aarhus Folkepark, hvor der heldigvis blev oprettet borgergrupper mod indgriben i vores grønne områder. Burde det overhovedet være nødvendigt at oprette protestgrupper? Burde borgerdemokrati/-inddragelse ikke være en ren selvfølge? Heldigvis landede Lind Invest og Salling Fondene lidt ro på bølgen i akvariet. Men også her går det stærkt, og før vi fik set os om, hed projektet pludselig Kongelunden. Jo, demokratiets vej i akvariet vil ingen ende tage. Gubbierne svømmer konstant rundt og følger bare strømmen af fodringen fra oven. Det er, som om byrådets aktører i akvariet helt har glemt, at de er medaktører og skal varetage miljøet i vandet til gavn for alle. Det kunne være ønskeligt, at man lyttede noget mere til borgerne og stillede dem overfor flere valg, så det ganske enkelt var flertallet, der havde en sidste stemme, i forhold til om det skal være den ene eller den andens byudviklers forslag, der bliver realiseret i de forskellige enormt store projekter, der skal udvikle byen. Vi skal alle være her, og vi skal alle behandles med respekt.

Annonce