Annonce
Aarhus

Landsby i oprør: Kan få ny vej i baghaven

Ikke på vilkår! Landsbyen Enslev er i oprør ved udsigten til at få Beder-Bering vejen i baghaven. Og det kan blive tilfældet, hvis byrådet vedtager et forslag fra Enhedslisten om at flytte vejen. Foto: Axel Schütt

Enhedslistens forslag om at ændre Beder-Bering vejens linjeføring skaber dyb frustration i Enslev.

HASSELAGER: - Pyha, sagde de i Enslev, da Aarhus Byråd for to år siden besluttede, hvor den nye vej mellem Beder og Bering skulle ligge.

Byrådet havde tre forslag at vælge iblandt. Og selv om alle andre partier end Venstre pegede på den linjeføring, der kom tættest på Enslev, kunne byen godt leve med det.

For på stykket mod nord følger Beder-Bering vejens linjeføring A ret nøjagtigt Hovvejen. Og mod syd gemmer den sig bag en høj ved navn Kukhøj.

Derfor regnede Enslev ikke med nævneværdige gener fra Beder-Bering vejen. Efter mange års uvished om linjeføringen kunne freden endelig sænke sig over den lille by.

Men nu er freden forbi i Enslev.

Enhedslisten har nemlig stillet forslag om at ændre på den nordlige del af Beder-Bering vejens linjeføring.

Vejen rykkes mod øst og kommer pludselig meget tættere på Enslev.

Annonce
- Der vil vejen gå, siger Birger Pedersen til Lisbeth Johansen og peger mod stolpen på bakketoppen bag de to naboer. Foto: Axel Schütt

Varslingsbrev

- Hvis vejen flyttes, vil den ikke længere være gemt bag Kukhøj. Den vil grave sig gennem vores skov, og vi vil kunne høre den, siger Lisbeth Johnsen, der sammen med 18 andre beboere i Enslev har skrevet under på en protest mod Enhedslistens forslag om at ændre linjeføringen.

Det var tilbage i februar, at Enslev fik nys om, at en ny linjeføring var i spil.

Ved en fejl, som Aarhus Kommune senere har beklaget, fik alle berørte lodsejere et brev med en varsling om, at en alternativ linjeføring var under undersøgelse.

Længere mod syd bor anlægsgartner Hans I. Hansen. Hans ejendom på Ingerslevvej ligger i vejen for linjeføring A.

Hans I. Hansen står til at blive eksproprieret og har derfor presset på for at få byrådet til at acceptere, at linjeføringen rykkes mod øst.

Hans I. Hansen argumenterede for, at en mere østlig linjeføring ville blive billigere.

Dels fordi den er kortere, dels fordi den kræver færre ekspropriationer.

Tommelfingeren ned

At den alternative linjeføring skulle være billigere fik Enhedslistens formand for teknisk udvalg til at spidse ører:

Keld Hvalsø stillede sidste forår forslag om at få den alternative undersøgelse undersøgt.

Status lige nu er, at Aarhus Byråd på sit sidste møde sendte sagen tilbage til behandling i teknisk udvalg.

I mellemtiden har embedsmænd i Teknik og Miljø lavet et notat, der fraråder politikerne at vælge den alternative linjeføring tæt på Enslev.

For eksempel sår notatet tvivl om besparelsen ved den alternative linjeføring, der har fået navnet A10.

"Den forventede besparelse ved "A10" er underlagt så store usikkerheder, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere den samlede økonomi," står der i notatet.

- Da vi læste det notat, troede vi, at vi var i sikkerhed. Men det er som om den alternative linjeføring bare ikke vil dø, siger Lisbeth Johansen.

Beder-Bering vejen


  • Beder-Bering vejen er 12 kilometer lang.
  • Den skal fungere som omfartsvej for det sydlige Aarhus og opland.
  • Målet er, at vejen står færdig 31. december 2022.

Uhensigtsmæssig løsning

Hun og hendes mand har en skov, der vil blive skåret over, hvis Beder-Bering vejen flyttes tæt på.

Det samme har naboen.

- Der er ingen jord tæt på, vi kan få som erstatningsjord. Og hvordan i alverden skal vi få adgang til den del af vores skov, der ligger på den anden side af vejen, siger Lisbeth Johansen.

Hun fortsætter en opremsning af de ulemper, der rammer andre beboere i og omkring Enslev, som pladsen ikke tillader os at gengive.

Derfor nøjes vi med konklusionen.

- Hvis de flytter vejen, bliver det en uhensigtsmæssig løsning for hele byen. Vi bor 40-50 mennesker her i Enslev. Du kan se, at mange af husene er nybyggede, og det viser, at Enslev er et godt sted at bo. Det er en af de landsbyer, Aarhus Kommune gerne vil bevare og passe på. Men nu vil de så pakke os ind i en vej, siger Lisbeth Johnsen.

- Træls for Enslev

Keld Hvalsø er godt klar over, at han har skabt uro og bekymring ved at bede om en undersøgelse af den alternative linjeføring.

- Det er rigtig træls for Enslev, men den alternative linjeføring ligger så langt fra den oprindelige, at der skal ny høring og en VVM-screening til, hvis det er den, vi vælger. Så de får en mulighed for at gøre indsigelse, siger Keld Hvalsø.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce