Annonce
forside

Ledelsen i Liberal Alliances Ungdom har kendt anklager om krænkelser i otte måneder

Den afgående formand for Liberal Alliances Ungdom, Carl Andersen, var til stede under møde, hvor flere krænkelser begået af samme mand blev diskuteret. Her ses han ved landsmøde i LAU lørdag.

LAU's ledelse diskuterede flere anklager om seksuelle krænkelser begået af samme medlem, skriver Information.

Ledelsen i Liberal Alliances Ungdom (LAU) har i otte måneder kendt til anklager om krænkende episoder inden for organisationen.

Det skriver Information mandag på baggrund af et mødereferat fra LAU's forretningsudvalg.

På et møde i LAU's forretningsudvalg 23. juni 2018 diskuterede ni medlemmer af ledelsen anklager om mindst ét overgreb og flere krænkelser mod mindreårige i organisationen begået af samme mand.

Alligevel er det pågældende medlem ikke blevet ekskluderet og har først forladt sin tillidspost nu. Ledelsen er heller ikke gået til politiet.

Lørdag gik syv piger anonymt ud med vidnesbyrd om seksuelle overgreb eller krænkelser mod dem begået af flere mænd i LAU. Sagen efterforskes nu af Københavns Politi.

Til Information forklarede den nu afgåede landsformand i LAU, Carl Andersen, at ledelsen kun kendte til én sag og altså ikke flere sager.

Men referatet fra mødet viser, at der blev drøftet flere anklager om krænkelser begået af den samme person.

Carl Andersen blev ikke genvalgt som formand til organisationens landsmøde lørdag.

Annonce

Den nye formand blev Signe Bøgevald Hansen. Hun var ligesom Andersen til stede under mødet i juni.

- Helt overordnet har vi ikke håndteret det godt nok. Det er jeg ked af, og det er mig meget magtpåliggende, at vi nu får gjort det rigtige fremadrettet, siger hun.

Den pågældende mand har ingen kommentarer.

I mødereferatet 23. juni står blandt andet, at et medlem af ledelsen er blevet kontaktet af en mindreårig pige, som er "blevet drukket under" og derefter er blevet tilbudt at sove hos manden.

Her skulle han have "udnyttet den situation (haft sex eller grov udnyttelse), fordi hun har været så fuld. Hun er fysisk og mentalt påvirkede af det, og det er noget a la en voldtægt, jf. de syndromer hun har", står der i referatet.

Efter diskussioner om mandens ageren, hvor det blandt andet kommer frem, at Carl Andersen har fået flere henvendelser vedrørende manden, aftaler forretningsudvalget, at Andersen tager en snak med pågældende mand.

Alle er enige om, at han ikke skal ekskluderes.

Andersen forklarede i Information lørdag, at det var vanskeligt at gå videre med sagen, da de opfordrede pigen til at politianmelde, men hun ønskede ikke at gøre det.

Ifølge pigen er hun ikke blevet opfordret til at gå til politiet.

Nuværende formand Signe Bøgevald Hansen fortæller, at hun dengang ikke gik til politiet på grund af et ønske fra den krænkede pige.

Den eneste af de tilstedeværende ved mødet, som har kommenteret referatet over for Information, er Carl Andersen.

Han mener, at indholdet af referatet let kan misforstås, og at mødereferater langt fra er grundige.

- Det er meget svært at tage direkte citater fra et mødereferat og få noget meningsfuldt ud af dem, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Støt AGF og kampen for julehjælp

Læserbrev

Læserbrev: Kolindsund kan være med til at redde klimaet

I forbindelse med den nye finanslov afsættes der to milliarder kroner til at sænke landbrugets CO2-udledning og skabe mere natur. Pengene skal først og fremmest gå til udtagning af landbrugsjord, som herved sænker udledning af klimagasser. Her tænkes især på lavbundsjorder, som tages ud af drift. Visse lavtliggende marker skal ikke længere dyrkes, men i stedet skal vandstanden hæves, så der skabes mere plads til hjemmehørende vilde planter og dyr. Det er en aftale, som passer fint i tråd med det samarbejde, der er i gang mellem Danmarks Naturfredningsforening og landbruget. Her kan vi i foreningen Kolindsunds Venner stærkt anbefale, at der kigges på gendannelse af Kolindsund, som er placeret midt på Djursland. Kolindsund blev afvandet omkring 1874, da man dengang mente, at der var mangel på landbrugsjorder. Der blev etableret kanaler rundt om Kolindsund, og pumpestationer sørger for, at området holdes tørt. Men dette kræver masser af energi til strøm til pumpestationerne, og de talrige kanaler, der krydser Kolindsund, er fritaget for randzoner, således at gødning og giftstoffer uhindret suges op i kanalerne og udledes i Kattegat via Grenaaen. Kolindsund kan med sine cirka 25 kvadratkilometer blive Jyllands største sø, og en gendannelse vil i første omgang koste erstatning for de landbrugsarealer, der oversvømmes. Men dernæst vil naturen og miljøet og kommunerne på Djursland blive vinderne, når tilflyttere bosætter sig i området og turisterne strømmer til, som vi ser det med andre lignende projekter, der er etableret gennem de senere år. Se blandt andet på Filsø og Skjern Enge. Men udover sikring af naturen vil en gendannelse af Kolindsund også spille en stor rolle i forbindelse med klimasikring af Grenaa, som er truet, hver gang der er stormflod, østenvind og højvande. Der arbejdes lige nu med en model, der skal sikre Grenaa mod oversvømmelse, og her vil Kolindsund med sin store vandoverflade endvidere blive en stor buffer, således at vand fra det meste af Djursland, som løber denne vej ud i Kattegat, vil kunne opsamles, indtil presset på Grenaa fra øst er aftaget. Nu kan der ikke være så meget at betænke sig over. Det er på tide, at vi kommer i gang.

Aarhus

Båd kæntret på Brabrand Sø: To forfrosne og afkølede personer reddet op af det iskolde søvand

Annonce