Annonce
Aarhus

Letbane sætter advokat på Trafikstyrelsen

Aarhus Letbane har hyret en advokat efter, at det stod klart, at Trafikstyrelsen ikke umiddelbart vil tillade de allersidste testkørsler på Odderbanen. Tidsplanen skrider, og der er udsigt til, at åbningen forsinkes. Foto: Jens Thaysen

Letbanens afsluttende test af Odderbanen skulle være slut nu. Men den er ikke engang begyndt. Det sætter tidsplan under pres.

ODDER: Problemerne tårner sig op på Odderbanen, hvor Trafikstyrelsen ikke vil give Aarhus Letbane lov til at gennemføre de allersidste test, inden strækningen kan begynde at køre med passagerer.

Det betyder, at ASAL-konsortiet, der bygger letbanen, har rejst krav mod Aarhus Letbane, fordi tidsplanen skrider, så konsortiets testspecialister ikke kan komme i gang med deres arbejde.

Det betyder også, at Aarhus Letbane har hyret en advokat.

"Vi har desværre og helt ekstraordinært set os nødsaget til at få lavet en uafhængig advokatvurdering af styrelsens beslutning," skrev Aarhus Letbanes direktør, Claus Rehfeld Moshøj, tirsdag 21. november i et brev til Trafikstyrelsens direktør og vicedirektør, Carsten Falk Hansen og Kåre Clemmesen, som Århus Stiftstidende har fået aktindsigt i.

Trafikstyrelsen har besluttet, at Aarhus Letbane ikke uden videre kan få lov til at afspærre Odderbanens overkørsler, mens testene foregår.

Letbanen skal først søge Trafikstyrelsen om tilladelse til at teste. Og det kommer til at koste Aarhus Letbane både tid og penge.

Annonce

Risiko for forsinkelse

"Vi har naturligvis igangsat arbejdet med at udfærdige testtilladelserne, men vi risikerer, at det kommer til at koste os en betydelig forsinkelse og meromkostning på Odderbanen. Specifikt risikerer vi et krav fra ASAL, hvis de sender deres testspecialister hjem," skrev Claus Rehfeld Moshøj.

Og det kan blive nødvendigt. Testspecialisterne har andre opgaver i deres kalender. Og testkørslerne på Odderbanen, der efter planen skulle være færdige ved denne tid, er endnu ikke gået i gang. Derfor har ASAL-konsortiet nu rejst det krav om økonomisk kompensation, Claus Rehfeld Moshøj forudså.

Claus Rehfeld Moshøj mener, at letbanen og Trafikstyrelsen på et møde 30. november 2015 blev enige om, at Odderbanen kunne testes uden, at Trafikstyrelsen blev involveret.

Det springende punkt handler om, hvorvidt Odderbanen er en eksisterende bane eller en nyanlagt jernbane.

Mens Trafikstyrelsen skal give tilladelse til tests på eksisterende jernbaner, kan man på nyanlagte jernbaner nøjes med godkendelser fra politi og arbejdstilsyn.

Godkendelser, Aarhus Letbane allerede har i hus.

Advokat: Det kan de ikke kræve

Trafikstyrelsen mener, at Odderbanen skal betragtes som en eksisterende jernbane - og den blev da også indviet for 133 år siden.

Aarhus Letbanes advokat, Esben Kjær fra Plesner Advokatpartnerselskab, argumenterer dog for det modsatte.

At Odderbanen har gennemgået så store ændringer, at den er at betragte som en nyanlagt jernbane:

I sit notat, som Århus Stiftstidende har fået aktindsigt i, skriver Esben Kjær, at Odderbanen har været lukket siden 2016.

"Og Odderbanen har siden da været underlagt væsentlige ændringer. Alle lyssignaler m.v. er således blevet udskiftet, og det eneste resterende element af den tidligere jernbanestrækning udgør selve jernbanesporene, der er blevet tilpasset, så de kan anvendes til letbanetog,"skriver Esben Kjær, der slutter notatet med at konkludere, at Trafikstyrelsen ikke kan kræve, at letbanen skal ansøge om testtilladelse.

"Helt uforstående"

Letbanedirektør Claus Rehfeld Moshøj beklager, at det har været nødvendigt at sætte en advokat til at lave en vurdering af Trafikstyrelsens beslutning.

"I lyset af styrelsens vejledningspligt og helt særlige forpligtelser i forhold til Aarhus Letbane til trin-for-trin at sikre en afklaring af, hvad der skal til for at få letbanen til at blive sikkerhedsgodkendt, så er jeg helt uforstående overfor, at letbanen skal presses ud i at hyre en advokat," skriver Claus Rehfeld Moshøj.

Han slutter sit brev til Trafikstyrelsen sådan her:

"Jeg vil derfor endnu engang på det kraftigste opfordre styrelsen til konstruktivt at gå ind i en dialog om, hvordan vi får Danmarks første letbane testet og i drift. Vi ved alle, at der er masser af løsninger, vi skal finde sammen for at lykkes. Alle må og skal byde ind. Så jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så svært," slutter Claus Rehfeld Moshøj.

Tidsplan ser ud til igen at skride

Spørgsmålet "hvorfor skal det være så svært" ville vi gerne have bragt videre til Trafikstyrelsen.

Men styrelsens pressechef, Kim Voigt Østrøm, oplyser, at de medarbejdere, der kan besvare spørgsmålet, er på tjenesterejse og derfor ikke til at komme i kontakt med.

Kim Voigt Østrøm oplyser også, at Trafikstyrelsen endnu ikke har modtaget en ansøgning fra Aarhus Letbane om at foretage testkørsler på Odderbanen.

"Vi forventer at modtage den inden jul," skriver Kim Voigt Østrøm i en mail.

Han vurderer, at alt efter ansøgningens kvalitet vil sagsbehandlingen tage cirka to uger.

Først da kan ASAL-konsortiet begynde sine testkørsler. Og når de er overståede, skal Trafikstyrelsen bruge tid på at sagsbehandle resultaterne, inden en tilladelse til drift kan udstedes.

Derfor skal man være en mere end almindeligt stor optimist for at tro på, at der kommer til at køre letbanetog mellem Aarhus og Odder i begyndelsen af januar.

Det var ellers den forventning, der blev meldt ud på et pressemøde, da Trafikstyrelsens direktør, Carsten Falk Hansen, og vicedirektøren, Kåre Clemmesen, torsdag 23. november var inviteret til krisemøde på Aarhus Rådhus af borgmester Jacob Bundsgaard og Region Midtjyllands formand, Bent Hansen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå - lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1

Bølgerne går højt omkring byudviklingen i Aarhus, og denne avis har sammen med FO netop afholdt et offentligt møde derom på rådhuset. Der var mødt omkring 500 op til mødet (om det er mange i en by med 300.000 indbyggere, skal jeg ikke kunne sige), og det har allerede forårsaget et par læserbreve. I dag (21. ds.) et af Svend Carstensen, der anbefaler at bygge boliger i midtbyen uden parkeringspladser. Man må så købe sig til en parkeringsplads eller/og cykle. Begge synspunkter – boliger uden parkeringspladser og at cykle – var fremme på mødet. Det at cykle blev fremhævet igen og igen og bliver det i øvrigt meget ofte alle steder. Og det er helt sikkert også sundt og ikke miljøbelastende. Men hvorfor er der aldrig én, der nævner, at man kan gå. Det er da helt uden mekanisk hjælpemiddel af nogen art og lever på den måde fuldstændig op til ønskerne om at nedsætte køb af al industrielt fremstillet. At vi så ikke når målet (i fht. CO2-udledning, red.) alligevel, er noget helt andet. Der skal globale krav om indskrænkninger på flyrejser, al godstrafik over på bane, og næste bilkøb skal være en el- eller hybridbil. Men det at gå er dejligt, sundt, og du ser og oplever meget mere, end hvis du sidder i egen bil eller i et offentligt transportmiddel. Selv bor jeg på Langenæs og bruger aldrig bilen, hvis jeg skal ind til midtbyen. Det tager et kvarter til tyve minutter, så er du ved banegården eller rådhuset, og fem minutter mere, så er du ved domkirken. GÅ-GÅ-GÅ. Lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1, og lad København, som vi alligevel ikke kan nå, forblive Danmarks cykelby nr. 1.

Annonce