Annonce
Aarhus

Letbane under pres: Hængepartier og manglende ansøgninger udsætter tog til Odder og Grenaa

Beboerne langs letbanestrækningerne nord og syd for Aarhus kommer til at vente endnu længere på hurtig transport på skinner. Letbaneselskabet kæmper i øjeblikket for at få de nødvendige godkendelser på plads, og det er en tidskrævende opgave. Arkivfoto: Jens Thaysen

Nu og her satser Aarhus Letbane på at få godkendt kørsel til Odder. Men Trafikstyrelsen mangler materiale til at afslutte seks udestående omkring godkendelserne, og togene kan allertidligst køre i juni. Papirarbejdet for letbanen på Djursland er kun lige begyndt.

ØSTJYLLAND: Det ser sort ud for pendlere og andre med ønsker om hurtigt at få togtrafik på letbanesporene til Odder og på Djursland

Aarhus Letbane mangler nemlig stadig at give Trafikstyrelsen en del materiale for at få lov til at lave de sidste testkørsler og derefter lade togene trille med passagerer.

Trafikstyrelsen oplyser, at der på alene på Odder-strækningen er udestående på sammenlagt seks områder. Det skyldes blandt andet manglende materiale fra Aarhus Letbane.

På Djursland er papirarbejdet for at få letbanetog til at køre på skinnerne til endestationen i Grenaa kun lige begyndt.

- Vi befinder os i en ansøgningsproces, der indeholder flere aktører og en sagsbehandlingstid hos Trafikstyrelsen, som Aarhus Letbane ikke har indflydelse på, når først ansøgningen er afleveret. Derfor er det p.t. ikke muligt at sige, hvornår de to næste letbanestrækninger åbner, forklarer direktør Michael Borre fra Aarhus Letbane.

Annonce
Borgmester Ole Bollesen (S) fra Syddjurs Kommune har i denne uge haft besøg af ledelsen af Aarhus Letbane. Borgmesteren efterlyste en startdato for letbanens kørsel på Djursland, men den fik han ikke. Arkivfoto: Jens Thaysen

Uret tikker

Åbningen af Aarhus Letbanes spor til Odder var planlagt til at finde sted i slutningen af november sidste år.

Men i forbindelse med startproblemerne for strækningen mellem Aarhus H. og Skejby blev datoen flyttet til begyndelsen af 2018. Sammen med startdatoen for Odder-strækningen er indvielsen af letbanedriften på Djursland også udsat.

Aarhus Letbane skal levere tung dokumentation for at opnå Trafikstyrelsens godkendelser af banestrækningerne. Og ifølge Trafikstyrelsen mangler letbaneselskabet fortsat at levere et fyldestgørende materiale, så arbejdet kan afsluttes.

Dermed har åbningerne af de to letbanestrækninger lange udsigter. Fra tidspunktet for indleveringen af materialet vil der nemlig gå mindst to en halv måned før, at det første tog med passagerer kan køre.

Trafikstyrelsen skal bruge minimum halvanden måned på at sagsbehandle, og efterfølgende venter der en måned med afsluttende testkørsler på strækningen.

Nu og her betyder det, at letbanen til Odder tidligst kan køre i begyndelsen af juni - hvis altså letbaneselskabet dags dato leverer det sidste og fyldestgørende materiale til Trafikstyrelsen.

Og Trafikstyrelsen samtidig lever op til den korteste tænkelige sagsbehandlingstid.

Store frustrationer

Aarhus Letbane kan ikke oplyse en skæringsdato for indleveringen af et fyldestgørende materiale til Trafikstyrelsen.

Situationen udløser store frustrationer langs letbanesporene nord og syd for Aarhus.

Borgmestrene har sammen med erhvervsliv, organisationer og almindelige borgere efterlyst en klar tidsplan for åbningerne af letbanestrækningerne til Odder og på Djursland.

I denne uge har ledelsen af Aarhus Letbane været på rundtur til borgmestrene i Odder, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

- Vi kan desværre ikke få en tidsplan. Åbningstidspunktet har ellers stor betydning for både borgere, erhvervsdrivende og kommune, siger Syddjurs-borgmester Ole Bollesen (S).

Tumult i Aarhus

Ifølge Aarhus Letbane bunder situationen omkring de forsinkede åbninger af strækningerne til Odder og på Djursland i efterårets tumult omkring letbanens startdato i Aarhus.

For det første blev arbejdet med strækningerne til Odder og Grenaa udsat, da Aarhus Letbane måtte bruge alle kræfter på at få togene til at køre i Aarhus.

Men samtidig udløste åbningen af Aarhus-delen uventet ekstra arbejde, idet letbaneselskabet fik en stor portion vilkår vedrørende strækningen i Aarhus. Dem fik letbaneselskabet to måneder til at efterleve.

- Det har forsinket det sideløbende arbejde med at udarbejde ansøgninger om godkendelse af Odder- og Grenaabanen. Samtidig har assessor, der i forbindelse med den aflyste åbning af letbanen er blevet underkendt af Trafikstyrelsen to gange, anlagt en mere konservativ tilgang til at udarbejde sikkerhedsvurderingsrapporten for godkendelse af Odderbanen, forklarer direktør Michael Borre.

Minister er ærgerlig

Trafikminister Ole Birk Olesen (LA) har sat gang i en undersøgelse af forløbet omkring den tumultagtige åbning af Aarhus-delen af den ny letbane

Forsinkelserne på strækninger til Odder og på Djursland får ministeren til at ærgre sig på vegne af borgerne i det østjyske.

- Det er yderst uheldigt, at udfordringerne fra den indre strækning tilsyneladende skal gentage sig på de øvrige strækninger. Det er i den forbindelse værd at huske på, at der sidder en ansvarlig bestyrelse og ejerkreds bag letbaneselskabet, der bærer et ansvar for at sikre, at selskabet er i stand til at levere den fornødne dokumentation, understreger Ole Birk Olesen.

Direktør Michael Borre beskriver en proces med flere aktører og en kompleks godkendelsesprocedure.

- Men det er naturligvis klart utilfredsstillende for alle, at strækningen mod Odder endnu ikke kører med passagerer. Det skaber helt forståeligt frustrationer for alle involverede parter. Derfor har godkendelsesarbejdet også højeste prioritet for Aarhus Letbane, understreger direktøren.

Aarhus Letbane


  • Samarbejdet om Aarhus Letbane består af kommunerne Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Region Midtjylland og Midttrafik.
  • Første etape af letbanen bliver cirka 110 kilometer lang. Grenaabanen, som løber fra Aarhus H, udgør cirka 70 kilometer. Odderbanen udgør knap 30 kilometer.
  • Letbanen får i alt 49 stationer. Grenaabanens og Odderbanens nuværende stationer bevares og hertil kommer 17 stationer på den nye strækning. Der er planlagt nye standsningssteder i Thorsager og Hessel på Djursland.
  • Aktuelt er letbanen åbnet i Aarhus. På letbanesporene på Djursland og til Odder kører der ingen tog, og der er ikke annonceret startdatoer for trafikken på de to strækninger.
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Racisme skal standses og andet end det

Et fodboldstadion har sin egen retorik. Der er næsten ingen grænser for, hvad publikum tillader sig at råbe efter aktørerne på banen. Det gælder både spillere og dommere, som bliver udsat for tilråb, som kunne have kostet en dom, hvis de var blevet råbt på åben gade. Men stadions har deres egne regler. Mere bliver tilladt indenfor end udenfor. Racisme burde slet ikke forekomme, heller ikke på fodboldstadions. Ethvert menneske har ret til respekt uanset hudfarve, og det er godt, at der nu bliver taget fat på at standse racismen på internationalt niveau. I yderste instans skal en fodbolddommer afbryde en kamp, hvis racistiske tilråb bliver gentaget. Det skete to gange i Bulgarien-England forleden. Men kampen blev spillet færdig. Reglen er ikke uden problemer. Hvis et hold er bagud, og tilhængerne ønsker at få kampen standset, kan de råbe racistiske udtryk, så dommeren må gribe ind. Og så ekstrem som sport på øverste niveau er blevet, er mange parate til at udnytte enhver regel og mulighed for at vinde eller undgå at tabe. Et andet sted kan vi begynde. Herhjemme sker det meget ofte, at tilskuerne råber "ludersøn" efter en dommer, hvis de mener, han har dømt forkert - selvfølgelig mod deres eget hold. Det tilråb er krænkende og uholdbart, og Dansk Boldspil-Union bør give dommeren eller endnu bedre fjerdedommeren ret til at standse kampen, når tilråbet forekommer. I gentagne tilfælde kan han standse kampen helt. Det er også upassende, når fodboldlandsholdet og andre hold synger den sejrssang, som slutter med "store patter". Det er plat og lummert. Selv om der kan være voldsomme fysiske udfoldelser, når det går hårdest til i fodbold, kan spillet også være elegant. Stemningen på et stadion kan være fantastisk og hjertegribende, og stedet bør ikke være skueplads for latrinære, platte, upassende og racistiske tilråb. Det vil også klæde spillet, hvis elegancen føres videre, når kampen er forbi. Spontan jubel og glæde hører med, og den skal der selvfølgelig være plads til, men den kan også udføres værdigt.

Annonce