Annonce
Østjylland

Letbanen koster dyrt: De blå busser får et ekstra hug af sparekniven

Heidi Christensen er en af de buspassagerer, der savner sammenhæng mellem busbesparelser og uventede udgifter til Aarhus Letbane. I Århus Stiftstidende har hun har tidligere fortalt om ønsket om at beholde den nuværende busbetjening af hjembyen Sabro. Arkivfoto: Axel Schütt

Regionen skruer besparelse på busdriften op fra 40 til 60 millioner kroner. Det skyldes blandt andet en uventet ekstraregning for Aarhus Letbane, og ifølge protestgruppe har regionen skudt sig selv i foden.

ØSTJYLLAND: Konsekvenserne af en spareplan for de blå busser i Østjylland kan blive meget værre end ventet.

Buspassagerer, mindre bysamfund, foreninger og andre har længe frygtet Region Midtjyllands plan om at lukke og beskære busruter for 40 millioner kroner.

Men nu ser det ud til at blive endnu værre.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af nedskæringerne er regionsrådets sparekrav skruet op til 60,3 millioner kroner, og ifølge regionen skyldes det blandt andet en uventet ekstraregning på 16 millioner årligt fra driften af Aarhus Letbane.

- Nu får vi langt om længe kortene på bordet. Blandt ganske almindelige mennesker har sammenhængen mellem busbesparelserne og de store omkostninger til letbanen længe været helt åbenlys, mens regionen har talt meget mere om, at der skulle spares for at finde flere penge til at oprense forurenet jord. Nu erkender regionen, at den skyder sig selv i foden med uventede udgifter til letbanen og sideløbende forringelser af busdriften i oplandskommunerne, siger Martin Godsk, initiativtager og talsmand i protestgruppen "Bevar Vores Busser".

Annonce
Jørgen Nørby (V) er formand for Region Midtjyllands udvalg med ansvar for blandt andet busdriften. Han har set et sparekrav til busdriften vokse fra 40 til 60 millioner kroner i løbet af to år. Arkivfoto: Morten Stricker

Uheldigt sammenfald

Siden det tidlige forår 2017 har Region Midtjylland arbejdet med at spare 40 millioner kroner på driften af de regionale blå busser.

Nu har regionsrådet vedtaget en besparelse, som ender med at blive på 60 millioner kroner. Den skal gennemføres fra 1. april næste år.

Regionen oplyser, at forhøjelsen af sparekravet skyldes en række forhold. Det gælder eksempelvis et uventet sparekrav fra staten, dyrere diesel til busserne og uforudsete stigninger i udbetalingerne af løn.

Men den allerstørste ekstraregning kommer på grund af Region Midtjyllands tilskud til driften af Aarhus Letbane. Letbane-posten koster en uventet udgift på 16 millioner kroner om året, og den skyldes en kombination af færre indtægter og større udgifter på driften.

- Jeg kan ikke fortænke nogen i at mene, at busdriften skal betale prisen for letbanen. Men der er i bund og grund tale om et uheldigt sammenfald. Regionen ville uanset letbanen være nødt til på nuværende tidspunkt at spare på busdriften, da vi ikke længere får blandt andet de nødvendige statsmidler til at holde driften i gang. De faldt væk i forbindelse med, at et forlig i Folketinget fra nytårskiftet fjerner opgaver med erhvervsfremme fra regionerne, forklarer formand Jørgen Nørby (V) fra regionens udvalg med ansvar for den kollektive trafik.

Busserne og spareplanen

I det tidlige forår 2017 satte Region Midtjylland gang i en spareøvelse for den regionale busdrift. Målet var at finde besparelser for 35 til 40 millioner kroner.

Regionens sparearbejde mødte straks store protester. I sidste ende valgte regionsrådet at udsætte indsatsen for at finde nedskæringer til 2018.

I foråret 2018 præsenterede regionens administration samt det regionale trafikselskab Midttrafik et omfattende talmateriale for busdriften. Desuden blev der lavet en bruttoliste over mulige omlægninger og lukninger af busruter.

I løbet af foråret og sommeren har regionen forhandlet med blandt andre de østjyske kommuner om bussernes fremtid. Regionen har uden held forsøgt at få kommunerne til at overtage dele af betalingen for driften.

I sensommeren har talmaterialet været en de af regionsrådets forhandlinger om budgettet for 2019. Der er nu vedtaget et budget, som i sidste ende betyder en besparelse på 60,3 millioner kroner på driften af de blå busser.

Besparelsen træder i kraft 1. april 2019. Der er ingen aftale med kommuner om at overtage busruter, men regionen og kommunerne forhandler fortsat.

Ingen høring

Region Midtjylland har tidligere lavet en bruttoliste over mulige beskæringer og lukninger af busruter.

Listen rummer spareforslag for 60,3 millioner kroner, og den skal nu endevendes af regionens administration. I slutningen af oktober præsenteres en endelig plan for omlægninger af de blå bussers rutenet for regionsrådet.

Spareøvelsens udgangspunkt er, at regionen kun vil betale for busruter med regional betydning. Det kan eksempelvis være en bus, der kører med mange passagerer gennem to eller flere kommuner.

Regionsrådet vil have kommunerne til per 1. april at overtage de busser, som især kører med passagerer indenfor en enkelt kommune.

- Regionen spiller i den grad bolden over til kommunerne. Men i midten sidder de mange passagerer og mindre bysamfund, som har brug for buskørsel. De undrer sig over, at der skal lukkes busser på grund af letbanen. Og de er overhovedet ikke blevet hørt i den afgørende fase. Men vi kæmper videre. Nu bliver der endelig noget konkret at forholde sig til, understreger Martin Godsk fra Bevar Vores Busser med 3.200 medlemmer på Facebook.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce