Annonce
Aarhus

Letbanestation skal placeres i Brabrand - men hvor?

En ny Brabrand station, som Aarhus Letbane forestiller sig den i en vision. Det store spørgsmål er, hvor langt mod vest den skal placeres.

Nu starter en dybere analyse af letbanens anden etape til Brabrand. Flere kræfter vil have den forlænget til erhvervsområdet ved Aarslev. Det kommer byrådet til at afgøre her i foråret.

BRABRAND: Hvor skal en eventuel ny letbanestation i Brabrand ligge? Ved Banevænget bag Rema 1000 eller længere mod vest ved Jernbanevej, hvor den gamle station lå indtil 1978. Eller måske helt i Aarslev?

Det er det store spørgsmål, som trænger sig på, efter at et flertal i Folketinget udenom regeringen har afsat 40 millioner kroner til forundersøgelser og en VVM-undersøgelse af letbanens anden etape, herunder en ny terminal i Brabrand, der skal gøre det muligt at skifte mellem letbane, tog og busser. Samtidig tales om en station/terminal, som kan rumme et parkeringsanlæg, så der er mulighed for at stille bilen og benytte letbanen til og fra Aarhus.

På længere sigt skal en terminal også gøre det muligt at stige om til en ny regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg. Det er en ny togbane, som kan give store tidsbesparelser til og fra byer som Silkeborg og Herning, og som forligskredsen bag Togfonden ifølge Trafikstyrelsen senest i 2024 vil tage en nærmere beslutning om med henblik på at indlede en VVM-undersøgelse.

Letbanens etape 2

Etape 2 af Aarhus Letbane består af to strækninger, der vil forbinde yderligere 100.000 borgere og 60.000 arbejdspladser til letbanen:


  • Aarhus Ø - Brabrand
  • Lisbjerg-Hinnerup.

Strækningen Aarhus Ø - Brabrand er 10,8 km lang.

Den får 21 standsningssteder

Forventet pris: 1,24 milliarder kroner.

Annonce

Afgørelse i foråret

Men tilbage til spørgsmålet om en ny Brabrand station:

- Vi kan endnu ikke svare på, hvor langt ud mod vest vi vil undersøge letbanen, og dermed hvor en terminal kan placeres i Brabrand. Det er noget af det, vi arbejder på at afgrænse i en indstilling til byrådet, som skal være klar her til foråret, fortæller Luise Pape Rydahl, chef for Center for Byudvikling og Mobilitet i Aarhus Kommune.

Forvaltningen er ved at opsummere de mange høringssvar, der for et år siden kom ved en forudgående offentlig høring om anden etape af letbanen. Baseret på høringssvarene vil forvaltningen altså afgrænse, hvad der skal undersøges nærmere. Og dermed nærmer vi os hastigt en indsnævring af, hvor en ny station i Brabrand kan placeres.

Store undersøgelser

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Radikale har afsat 40 millioner kroner til forundersøgelser af en etape to med Aarhus Letbane.

Pengene skal gå til:


  • Forundersøgelser. Det vil sige blandt andet: Letbanens indvirkning på den øvrige trafik; adgangsforhold til naboejendomme; undersøgelser af forsyningsledninger; fredninger og kulturmiljøer; afklaring af standsningsteder; forhold til byomdannelser; samspil med byens udvikling.
  • VVM-undersøgelse, som er en analyse af rutens og alternative ruters virkning på miljøet.
  • Afklaring af ny terminal i Brabrand.

Aarhus Byråd ventes at sætte undersøgelserne i gang i dette forår. De skal være færdige i 2019 og efter offentlig høring justeres og vedtages i slutningen af 2019 eller starten af 2020.

Inden man sætter spaden i jorden, skal finansieringen af letbanen afklares.

Annonce

"Ryk den til Aarslev"

I flere høringssvar sidste år ønskede både foreninger og enkelte borgere, at stationen blev trukket længere mod vest i Brabrand end til Banevænget, som det fremstår i første oplæg.

Brabrand Erhvervsforening er meget positiv over for for en letbane:

- Letbanen er katalysator for udvikling generelt, og med letbanestop i Brabrand og en station i Aarslev vil Hovedgaden kunne blomstre op igen, ligesom det vil blive attraktivt at etablere virksomheder i det store erhvervsområde ved Aarslev. En station ved Logistikparken vil også have plads til et parkér- og rejs-anlæg, forklarer Susanne Lee Jørgensen, formand for Brabrand Erhvervsforening.

Foreningen mener det vil være rigtigt ærgerligt at lægge en station på den gamle stationsstrækning, fordi det ikke vil gavne erhvervslivet og vil forværre den i forvejen tætte trafik på J.P. Larsens Vej, Hovedgaden og Silkeborgvej.

Annonce

"Tænk visionært"

Samme synspunkt har Brabrand Fællesråd, der repræsenterer bydelens mange foreninger:

- Den overvejende holdning er, at en terminal skal flyttes så langt mod vest som muligt for at kunne samle de mange pendlere op med et park and ride-anlæg. Derfor er visionen om en terminal ved Rema 1000 ikke visionær nok. Terminalen skal længere ud mod motorvejen, skriver Holger Lyngklip Strøm i et høringssvar på vegne af Brabrand Fællesråd.

Samtidig ønsker fællesrådet et stoppested/trinbræt ud for Brabrandhus med en stor gangbro over Silkeborgvej til Hovedgaden.

- Naturområderne ved Brabrand sø bliver en turistattraktion. Via et stoppested ved Hovedgaden kan turisterne få let adgang til naturoplevelser. Der er naturguide, kulturguide, cykeludlejning og sejlads på søen.

Arkitektfirmaet Sleth, letbaner.dk og flere enkeltpersoner argumenterer i høringssvar også for en letbaneterminal ved motorvejen ved Aarslev for at give bilisterne et alternativ til at køre ind til Aarhus i bil.

Annonce

Hurtigere på cykel

Endelig er der en kærlig og tankevækkende kritik af hele etape to fra arkitekt Marie Kirstine Pilegaard i Brabrand, der vurderer, at køreturen med letbanen, der både skal omkring Gellerup og op til Viborgvej med 21 stoppesteder formentlig vil få en køretur på op mod en halv time fra Brabrand til midtbyen mod de 15 minutter det i dag tager med bus nr 113.

- På min gamle rustne cykel er jeg i stand til at tilbagelægge samme strækning på 25 minutter, altså lige så hurtigt som fremtidens højteknologiske letbaneløsning, skriver hun.

Klik på billedet for at se grafikken i læsbar størrelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Nyt plejehjem for demensramte borgere åbner i Aarhus

Aarhus

Livet i en fredet bygning: - Vi lever på husets præmisser

Danmark

Få overblikket over de nye rejseregler her: Hvornår må vi grænsehandle og rejse på ferie?

Annonce