Annonce
Østjylland

Letbanetog forsinket i halvandet år: Alligevel er stationer mellem Aarhus og Grenaa ikke gjort klar

Aarhus Letbane skulle egentlig oprindeligt åbne på strækningen mellem Aarhus og Grenaa i oktober 2017. Men åbningen er udsat i et par omgange, og det har givet kommunerne god tid til at sætte planlagte forbedringer af stationer og stationsområder i søen. Men det er ikke sket i Lystrup og en række andre steder. Foto: Henrik Ask

12 stationer på den ny letbanestrækning fra Aarhus til Grenaa skal moderniseres. Men på trods af den stærkt forsinkede letbane-åbning vil de fleste stationer være helt uforandrede eller ufærdige, når togene begynder at trille i marts.

ØSTJYLLAND: Åbningen af letbanen fra Aarhus til Grenaa er forsinket med halvandet år.

Så der har været rigtig god tid til at gennemføre en stribe planlagte moderniseringer af de nye letbanestationer på strækningen.

Men på en stor del af stationerne er der intet sket, og i dag byder de blandt andet på skæve fliser, opgravede arealer, ufærdige perroner og manglende afskærmninger.

Nu har Aarhus Letbane lovet, at togene vil trille senest ved udgangen af marts 2019. Det får blandt andre borgerne i stationsbyen Kolind på Djursland til at hæve stemmerne.

- Til den tid skal vores station i Kolind bare være klar. Oprindeligt skulle letbanen køre på Djursland i oktober 2017. På den baggrund er det ubegribeligt, at stationen ikke for længe siden har fået den varslede modernisering. Men det ser ud til, at en række myndigheder har rigtigt svært ved at snakke sammen og finde løsninger, siger formand Jens Ove Nielsen fra Kolind og Oplands Distriktsråd.

Annonce

Aarhus Letbane

Letbanesamarbejdet består af kommunerne Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Region Midtjylland og Midttrafik.

Første etape af Letbanen er cirka 110 kilometer lang. Den nye strækning fra Aarhus H til Lystrup består af 12 kilometer nye letbanespor. Grenaabanen, som løber fra Aarhus H, udgør cirka 70 kilometer. Odderbanen udgør knap 30 kilometer. Letbanen får i alt 49 stationer. Grenaabanens og Odderbanens nuværende stationer bevares og hertil kommer 17 stationer på den nye strækning. Derudover er der nye standsningssteder i Thorsager og Hessel på Djursland.

Aarhus Letbane har ansvaret for tilpasninger af stationernes perroner. Ventesale, toiletter og andre arealer har ofte forskellige ejere i form af Banedanmark, DSB og stationens hjemkommune.

I Kolind er der frustrationer over, at den lokale togstation ikke har fået den planlagte modernisering til letbanen. Formand Jens Ove Nielsen fra det lokale distriktsråd krydser fingre for, at Syddjurs Kommune når at gennemføre projektet før den varslede åbning af letbanen i marts næste år. Arkivfoto

Perroner bliver klar

På Aarhus Letbanes uåbnede strækning til Grenaa skal togene besøge 15 stationer.

Aarhus Letbane har ansvaret for perronerne, og de skal sikkerhedsgodkendes før første passagerkørsel på letbanens skinner.

- Forholdene på perronerne indgår i de sikkerhedsgodkendelser, som letbanen skal have for at køre. Så perronerne skal ganske enkelt være klar til åbningen. Det samme gælder ikke for de øvrige stationsarealer. Åbningen af letbanen kan ikke forsinkes af, at der eksempelvis ikke er moderniseret en ventesal eller lavet toiletter, forklarer kommunikationschef Jens Velling fra Aarhus Letbane.

Ansvaret for at trimme stationerne med parkeringsområder og lignende til letbanen er placeret hos hjemkommunerne. Det betyder, at Aarhus, Syddjurs og Norddjurs kommuner hver især skal gøre egne stationer lækre til letbanen.

Kommunene har skabt projekter for 12 stationer, men kun et enkelt initiativ i Norddjurs er helt i mål. Tre andre projekter er tæt på at være færdige, mens otte af de planlagte moderniseringer om ombygninger ikke har forladt starthullerne.

Aarhus, Syddjurs og Norddjurs kommuner har afsat penge til at forvandle en række tidligere DSB-stationer til letbanestationer. Her ses de afsatte beløb samt projekternes aktuelle status. Tegning: Jens Nex

Tiden gik bare

Siden 2015 har politikerne i de to Djursland-kommuner arbejdet for at byde Aarhus Letbane velkommen med moderniserede og ombyggede stationsbygninger.

Der er lavet projekter og planlagt investeringer i stationerne i Hornslet, Mørke, Thorsager, Ryomgård, Kolind, Trustrup, Hessel og Grenaa for knap 30 millioner kroner.

Siden slutningen af 2016 har kommunerne været klar til at sætte entreprenørmaskiner og håndværkere i gang. I Norddjurs er det lykkedes at gennemføre størstedelen af arbejdet, men der mangler fortsat asfaltering af en parkeringsplads og enkelte læskure

Men i Syddjurs har planerne for fem stationer ramt en stopklods. Det skyldes besvær med at nå til enighed i forhandlinger med DSB, Banedanmark og Aarhus Letbane, der alle ejer arelaer eller skal stå for godkendelser.

- Arbejdet med at få alt det formelle omkring forandringerne af stationerne på plads er blevet langt større end forventet. I første omgang forsøgte vi at skabe en løsning ved forhandlinger via Midttrafik med DSB, men det lykkedes ikke. Tiden bare gik og gik, forklarer direktør Poul Møller, der er Syddjurs Kommunes ankermand i sagen om letbanestationerne.

Rod, løse fliser og elkabler. Det syn møder gæsterne på mange af de stationer, som bliver omdrejningspunkter for letbanen i det nordlige Aarhus og på Djursland. Foto: Henrik Ask

Aarhus venter

I Aarhus Kommune er der planlagt investeringer for sammenlagt 45 millioner kroner i letbanestationer på letbanens strækninger mod såvel Grenaa som Odder.

På Odder-strækningen er der fuld gang i arbejdet. Men på stationerne mod Djursland vil kommunen ikke udføre arbejdet før den varslede åbning af letbanestrækningen.

- Sammen med Aarhus Letbane har vi aktuelt det største fokus på at få togene til at køre, siger Carsten Thomsen, projektleder og ingeniør i Vejanlæg og Bydesign under Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har ingen tidsplan for arbejdet med letbanestationerne på strækningen mod Grenaa.

- Den aktuelle tidsplan afventer, at sikkerheden er på plads - og hertil, at letbanen får afsluttet deres finish-arbejde, så vi ikke unødigt forstyrrer dette arbejde. Der er jo på den aktuelle strækning de gamle anlæg, så dermed har vi vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, fortæller Carsten Thomsen.

Store bogstaver

I Syddjurs er der håb om, at enkelte letbanestationer bliver klar til letbane-åbningen.

Det gælder især den nyetablerede station i Thorsager.

Syddjurs Kommune arbejder for at få gang i stationsprojekterne i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Men omkring stationerne i Ryomgård og Kolind er der fortsat udestående med Banedanmark og nødvendige køb af nabo-arealer.

- Der arbejdes hårdt på at blive klar. Men vi må samtidig erkende, at der fortsat er udfordringer for nogle stationer, siger direktør Poul Møller fra Syddjurs Kommune.

I Norddjurs Kommune er den sidste færdiggørelse af letbanestationerne sat på pause i forbindelse med en stor kommunal sparerunde.

- Men letbanestationerne er absolut brugbare og acceptable. På et tidligt tidspunkt lykkedes det os ved et hårdt pres at få de nødvendige tilladelser fra i første række DSB. Der blev talt med store bogstaver, understreger Mads Holm-Petersen, der er udvikler i miljø- og kulturforvaltningen i Norddjurs Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Miljøvenligt kunstgræs: Fodbold med god samvittighed

Fodboldbaner af kunstgræs er blevet en varm kartoffel, ikke bare i Danmark, men i Europa, ja hele verden. Det er sket som følge af den voksende opmærksomhed på plast og mikrofiber, der ødelægger naturen og generer dyrelivet. Sagen er tvetydig, for kunstgræs er Guds gave til fodbolden. Den betyder, at vi kan spille hele året rundt i lande som Danmark, Norge og Sverige. Vi kan få glæden ved at spille, komme i god form og blive dygtigere. Vi vil ikke af med banerne. Kunstgræs holdt sit store indtog i Danmark for omkring 20 år siden, og antallet af baner er steget voldsomt, efterhånden som brugerne har fundet ud af, hvor godt det er. I Sydeuropa har de spillet på kunstgræs i endnu længere tid. Dér er det ikke de lave temperaturer, som forhindrer naturgræsset i at gro, nej, der bliver mange naturbaner brændt af solen. Der er en forklaring på, at spaniere i den grad spiller bolden langs jorden, for det appellerer kunstgræsset til. Der er ingen knolde, der får bolden til at ændre retning. EU er opmærksom på problematikken med forureningen og har løftet pegefingeren, og producenter, forbund og klubber er klar over, at de skal tænke i nye baner. Det bliver gjort. Forsøg med baner uden gummigranulat, der er med til at forurene, bliver lavet og afprøvet. Der er hindringer undervejs, men det ser ud til, at brugbare produkter er på vej. Aarhus Kommunes afdeling for kultur og borgerservice vil gerne presse udviklingen frem. Derfor har rådmand Rabih Azad-Ahmad udlovet en slags belønning på en halv million kroner til de klubber, der vil bygge alternative baner uden svinende granulat. Det er godt for naturen, og fire klubber ud af otte, som er på vej med nye baner, går i tanker om at vælge den alternative løsning. Den er cirka en million dyrere end den traditionelle. Derfor de ekstra penge. Det er god lokkemad og godt set af rådmanden, og det er prisværdigt, at halvdelen af de kommende baner måske bliver miljøvenlige. Ja, flere kan komme til blandt de fire øvrige. Når de nye baner bliver kotyme, kan vi ikke alene spille fodbold under gode forhold året rundt, men også have god samvittighed samtidig.

Annonce