Annonce
Østjylland

Lige efter bogen: Kvinderne tager de "bløde" udvalg - mændene de "hårde"

Kønnene fordeler sig skævt i byrådenes udvalg. F.eks. er der kun mænd repræsenteret i det ni mand store plan- og miljøudvalg. Ingen af de adspurgte byrådsmedlemmer mener dog, at det er et stort problem.

Horsens: De traditionelle kønsroller lever i bedste velgående i det kommende Horsens Byråd.

Mændene er overrepræsenteret i de traditionelt "hårde" udvalg som plan- og miljøudvalget, mens kvinderne dominerer i de "bløde" udvalg som velfærds- og sundhedsudvalget og børne- og uddannelsesudvalget. Tendensen er der også i det nuværende byråd, men den er endnu mere markant i byrådet fra 1. januar.

I det nye plan- og miljøudvalg sidder ni mænd og ingen kvinder. I byrådets vel nok mest magtfulde udvalg, økonomi- og erhvervsudvalget, er Ellen T. Schmidt (S) ene om at repræsentere sit køn. Omvendt er der syv kvinder og to mænd i velfærds- og sundhedsudvalget og seks kvinder og tre mænd i børne- og uddannelsesudvalget.

Ellen T. Schmidt konstaterer, at det er det muliges kunst at fordele udvalgsposterne ved konstitueringen.

- Der er kun en tredjedel kvinder i byrådet, og det vil naturligt afspejle sig i udvalgene, siger Ellen T. Schmidt, der dog gerne havde set, at fordelingen var mere ligeligt fordelt mellem kønnene.

- Jeg kunne da godt ønske mig, at der var en større andel af kvinder i byrådet, og generelt flere kvinder i politik. Der er nok nogle sager, hvor mænd og kvinder har forskelligt udgangspunkt, og ligesom det er godt både at have unge og gamle i byrådet, er det også godt, at begge køn er repræsenteret, også i udvalgene, men du får mig ikke til at sige, at det er et stort problem. Det er en naturlig konsekvens af, at der er færre kvinder, der stiller op, og at der dermed også bliver valgt færre ind, siger hun.

Man skal sidde i de udvalg, hvor man har interessen, og kvinder har nok bare naturligt en interesse for f.eks. børneområdet.

Ingerlise Thaysen (V), byrådsmedlem

Kønsfordeling

Fordelingen af mænd og kvinder i de politiske udvalg ser således ud:Økonomi- og erhvervsudvalget: Otte mænd, en kvinde.

Velfærds- og sundhedsudvalget: Syv kvinder, to mænd.

Børne- og uddannelsesudvalget: Seks kvinder, tre mænd.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget: Syv mænd, to kvinder.

Kultur- og civilsamfundsudvalget: Syv mænd, to kvinder.

Plan- og miljøudvalget: Ni mænd, ingen kvinder.

Udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer: Fire kvinder, tre mænd.

Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund: Fire kvinder, tre mænd.

En kabale, der skal gå op

Borgmester Peter Sørensen (S) mener ikke, at det er et problem, at kønnene fordeler sig skævt i udvalgene.

- Hvis man vil problematisere det, kan man gøre det, men kønsdiskussionen har ikke min store interesse. I den socialdemokratiske gruppe har vi fordelt udvalgsposterne efter interesser og kompetencer. Det er jo en kabale, der skal gå op, og generelt vil jeg sige, at der er 27 mennesker i byrådet, og her er vi bredt repræsenteret, siger han.

Martin Ravn (V) er kommende formand for plan- og miljøudvalget, der beskæftiger sig med kommunens fysiske udvikling. Her er der kun mænd repræsenteret, mens der i det nuværende udvalg sidder to kvinder, Ingerlise Thaysen (V) og Tina Naldal (S), der begge udtræder af byrådet pr. 1. januar.

- Jeg vil ikke sige, at det er et problem, men det kan give en god dynamik i et udvalg, at begge køn er repræsenteret. I Venstre har vi jo så kun to pladser, og for mig var det naturligt, at den anden plads skulle gå til Jørgen Korshøj, der er formand for landdistriktsudvalget, som er et underudvalg under plan- og miljøudvalget, siger han.

Ingerlise Thaysen er på linje med sine snart tidligere byrådskolleger.

- Det er absolut ikke et problem. Man skal sidde i de udvalg, hvor man har interessen, og kvinder har nok bare naturligt en interesse for f.eks. børneområdet. Der er ikke noget mere irriterende end at sidde i et udvalg med personer, der ikke interesserer sig for arbejdet, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Påkørt betjent opereret i hjernen: Han er stadig i livskritisk tilstand

Aarhus

Far og bror til sigtet i sag om påkørt betjent: Vi fik overtalt Mohamad til at melde sig

Annonce