Annonce
Debat

'Likvider Langkaer (Gymnasium)' - den århusianske gymnasiekrig eskalerer.

Hans-Henrik Christensen, lærer, Langkær Gymnasium

I 2007 fik Fogh-regeringen efter flere års tilløb indført selvejet i gymnasiesektoren. Det var daværende undervisnings- (og kirke-) minister, Bertel Haarders (V), liberalistiske hjerteblod. Nu skulle gymnasierne styres af rigtige bestyrelser og med mere magt til den daglige ledelse. Egne bygninger, egen økonomi, øget konkurrence, helt i tidsånden.

Gymnasieselvejet udviklede sig hastigt (som frygtet af mange) til en karikatur. Bestyrelser uden reelle kompetencer og forståelse for uddannelse og mange nye ledere, for hvem karriereudvikling havde første prioritet frem for kaldet. Uddannelse blev til forretning.

Alle gymnasier deltog i festen med lokale udvidelser på kredit og millioner brændt af på meningsløs, dyr marketing. Samtidig pumpedes kunde-/elevkapaciteten op på alle skoler - også i Aarhus - til et punkt, hvor dårligere tider uvægerligt ville knække nakken på de svage.

Resultat: Skattepenge ud ad vinduet.

Første offer i konkurrencen: Langkaer Gymnasium, som har trukket læsset i mange år, når det drejede sig om elever fra hjem uden indbygget uddannelseskultur. Og da andelen af disse unge det seneste årti er kommet fra etnisk ikke-danske hjem, fik Aarhus sit eget ghetto-gymnasie. Tidligere rektor Ejgil Dixen fra Egå Gymnasium forstod problematikken i et større perspektiv og forsøgte som primus motor at fordele eleverne i Aarhus med skyldig hensyntagen til ønsker, bopæl og karaktergennemsnit.

Men Aarhus-samarbejdet er nu kollapset i en krigslignende konfrontation på grund af den planlagte "fusion" (Aarhus Tech overtager angiveligt Langkaer Gymnasium).

Det er nemlig gået én vej for Langkaer de seneste år. Ned. Altså bortset fra andelen af unge med indvandrerbaggrund, der steg til 80% på 2017-optaget! Da skolen forsøgte at holde på de etnisk danske elever, affødte det mediestorm og groteske beskyldninger om diskriminering, men også den nødvendige opmærksomhed omkring "ghetto-gymnasiernes" tilbagegang.

Midt i den politiske proces, der skulle ændre elevsammensætningen på gymnasierne, hoppede Langkaer-rektor, Yago Bundgaard, af integrationslinjen og lancerede november 2017 en redningsplan, der skulle redde ham selv og Langkaer: "Fusionen" med Aarhus Tech. I øvrigt uden medarbejderinddragelse. Prisen/præmissen var, at Langkaer skulle sende tre af sine i alt seks STX-klasser til Aarhus Techs afdeling i midtbyen, hvor man så ville ekspedere tre HTX-klasser den anden vej. Et helt nyt uddannelsestilbud i Aarhus Vest lød den rosenrøde begrundelse.

Men hvor skulle de seks STX-klasser komme fra? I marts 2018 fik Langkaer reelt kun STX-ansøgere til 1½ klasse! Ikke så underligt, at de konkurrerende gymnasier, har mere end svært ved at se endnu en udbyder på midtbymarkedet, fordi de selv skal afgive "kunderne".

Den 16. august eskalerede konflikten til et grotesk lavpunkt. Med Marselisborg Gymnasium som bannerfører har i alt fem gymnasier fået Kammeradvokaten til at udarbejde et omfattende notat til Undervisningsministeriet med fire konkrete modeller for likvideringen af Langkaer.

Marselisborg øverste ledelse kommer begge fra Egå Gymnasium, der også er med på likvideringen (Aarhus-bugten er så dækket ind). Risskov Gymnasium har måttet se Egå tage mange potentielle elever, og Marselisborg fik for nogle år siden monopol på Team Danmark-eleverne, som Risskov ellers havde haft mange af. En yderligere konkurrent i Aarhus C, nej, tak!

Aarhus Katedralskole har de seneste år opkøbt en del naboejendomme for at kunne huse det traditionelt store ansøgertal. Det medførte dårlig økonomi, som lærerne stadig slider med at arbejde af. Væk med Tech.

Og likvidator nummer fem: Århus Statsgymnasium, Langkaers nabo. Paradokset er bare, at denne skole kommer til at overhale Viby Gymnasium, som Aarhus' førende "brune" gymnasium, hvis Langkaer lukkes ned.

Guldægget nævnes ikke i advokatens notat: Langkaers IB-uddannelse, som har været en stor succes med flotte, faglige resultater. Egentlig havde Katedralskolen regnet med at få Undervisningsministeriets stempel, men stik mod al usund fornuft fik Langkaer autorisationen.

Taberne i Gymnasiekrigen/-farcen er først og fremmest Langkaers lærerkollegie, der har arbejdet hårdt og målrettet med høj score i løfteevne. I forhold til den specifikke elevgruppe ødelægges mange års målrettet, pædagogisk arbejde. Og skulle de være så "heldige" at forsætte som medarbejdere under Aarhus Tech, er de allerede garanteret en ganske klækkelig lønnedgang og endnu mere arbejdspres i en organisation, der lever helt op til "pølsefabrikkens" virksomhedskultur.

Beskæmmende er den debat, som nu udspiller sig mellem menige århusianske gymnasielærere i forhold til at tage hinandens elever og dermed arbejde.

Én af følgerne: Mange lærere tvinges til at føle elevstrømmene/-ønskerne til skade for kontinuitet, kvalitet og samarbejde, fordi de de facto bliver løsarbejdere. Og gad vide, hvordan man ser på konflikten ude på oplands-gymnasierne, der er langt mere udsatte for midtby-gymnasiernes vækst. Forretningsdød og skolelukninger.

Alt det, fordi en række af gymnasierektorerne i Aarhus simpelthen ikke har format, evner og udsyn til at lede, endsige se ud over deres egne snævre interesser og karriere. Hvor er den politiske styring? Gymnasieskolerne burde samarbejde om dannelse og uddannelse af vores unge. Det er for alvorlig en sag til at blive det cirkus, vi ser udfolde sig i Aarhus og omegn!

Det er gået én vej for Langkaer de seneste år. Ned. Bortset fra andelen af unge med indvandrerbaggrund, der steg til 80% på 2017-optaget! Da skolen forsøgte at holde på de etnisk danske elever, affødte det mediestorm og groteske beskyldninger om diskriminering, men også den nødvendige opmærksomhed omkring "ghetto-gymnasiernes" tilbagegang.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce