Annonce
Østjylland

Lokale borgmestre vil have gravemaskiner i jorden: E45-udvidelsen skal være noget af det allerførste

Borgmestrene Peter Sørensen og Kasper Glyngø fra henholdsvis Horsens og Hedensted kommuner var blevet mere end overraskede, hvis ikke E45-udvidelsen her i området stod i regeringsudspillet om infrastruktur. Nu gælder det om at presse på for, at arbejdet snart kan komme i gang - gerne i 2022. Arkivfotos
Horsens-borgmester Peter Sørensen (S) presser efter udspil fortsat på for hurtig action på E45, og Hedensted-borgmester Kasper Glyngø (S) håber på byggestart i 2022. En pulje på 6,5 milliarder kroner kan blive interessant for begge kommuner.

Horsens/Hedensted: - Jeg havde været meget overrasket, hvis udvidelsen af E45 ikke havde været med.

Det siger Horsens-borgmester Peter Sørensen (S) om sine partifællers udspil til en infrastrukturplan frem mod 2035. Her er udvidelsen fra fire til seks spor omkring Horsens og Hedensted helt central.

Regeringens plan til mere end 100 milliarder kroner blev fremlagt af tre ministre på et pressemøde i Kalundborg torsdag. Målet er en bred politisk aftale inden sommerferien, og nu er terningerne kastet til debat.

Annonce

Udvidelsen af E45 har opbakning fra en bred vifte af partier, men det store spørgsmål er: Hvornår går anlægsarbejdet i gang? Det er der ingen bud på i regeringens udspil.

- Havde du håbet på en plan med tidsfrister?

- Nej, for så havde man lukket en del af forhandlingsrummet. Årstal kommer på i løbet af forhandlingerne, siger Peter Sørensen, der generelt udtrykker glæde over udspillet.


Vi har italesat, at der er forskel på hastigheden i projekterne, for vi har allerede et problem her.

Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune


Farligt og tidskrævende

Borgmesteren peger - igen - på, at det haster på E45:

- Jeg synes, at vi faktuelt har bragt vores betragtninger videre - sammen med Business Region Aarhus. Vi har italesat, at der er forskel på hastigheden i projekterne, for vi har allerede et problem her. Det er for dyrt for Danmark, at et område som vores står stille. Det går ud over rekruttering af arbejdskraft, pendlere, børnefamilier - ja, alle. De mister dyrebar tid. Og så er vores afkørselsramper ikke lange nok. Det skaber farlige situationer på motorvejen, siger borgmesteren.

Han slår fast, at vvm-undersøgelsen er gennemført med en meget klar konklusion: Området Horsens-Hedensted har brug for en fuld udvidelse fra fire til seks spor og i tillæg bedre ramper. Det handler om en strækning på 38 kilometer fra Vejle N til Skanderborg Syd.

Peter Sørensen håber, at anlægsarbejdet kan gå i gang 12 til 24 måneder efter, at en infrastrukturaftale er landet - dog hælder han mest mod de 24 måneder.

Annonce

En kommunal kamp truer

En joker i spillet er, at også strækningen Aarhus S-Aarhus N skal have seks spor, og der er ikke udsigt til, at begge strækninger kan opjusteres samtidig.

- Kan vi ikke risikere at ende i en kamp om, hvem der skal i gang først?

- Det ved jeg ikke. Strækningerne hænger jo sammen. Presset er allerstørst fra Hornstrup til Skanderborg, og det er også den klart længste strækning, men ingeniørarbejdet må vi have respekt for, siger Peter Sørensen og understreger dermed, at han bøjer sig for, hvad der anlægsmæssigt giver bedst mening.

Annonce

Pulje kan blive interessant

Peter Sørensen fremhæver - ud over en milliardpulje til støjreduktion på vejene - særligt ét andet punkt i det 52 sider lange udspil fra regeringen: En pulje på 6,5 milliarder kroner under Indenrigs- og Boligministeriet, som kommuner kan søge.

- Vi har to-tre store vejprojekter, blandt andet Ringvej Syd, som vi kan søge penge til. Det kan være veje, der går på tværs af kommunegrænser eller veje, der binder land og by sammen. Beløbet skaber også muligheder for de bløde trafikanter, siger Peter Sørensen og peger på cykelstier, der kan søges midler til.


Nu bliver dagsordenen, at anlægsarbejdet skal starte her - og vi skal i gang næste år.

Kasper Glyngø, borgmester i Hedensted Kommune


Annonce

Glyngø: Gerne start i 2022

Kasper Glyngø (S), borgmester i Hedensted Kommune, vil endnu gerne nærlæse udspillet, hvad angår de 6,5 milliarder kroner. For kan man for eksempel søge midler til at forbedre øst-vest-infrastrukturen i kommunen?

- Der har vi en udfordring, konstaterer han.

Ellers er han glad for, at E45-udvidelsen nu ikke længere skal bokses ind i forhandlingerne indhyllet af floromvunden tale. Nu ligger den der - med vægtig dokumentation fra Vejdirektoratet.

- Nu bliver dagsordenen, at anlægsarbejdet skal starte her - og vi skal i gang næste år. Dansk Erhverv og Dansk Industri bakker op om udspillet, og jeg har en god fornemmelse, siger han.

Kasper Glyngø erkender, at han havde regnet med og håbet på en tidsplan i udspillet, men at han forstår argumentationen for, at den ikke er der.

- Så kan man gætte på, om det er en fordel eller ulempe for os.

Udpluk fra regeringens udspil om infrastruktur

Tre socialdemokratiske ministre fremlagde torsdag regeringens infrastrukturudspil på et pressemøde i Kalundborg. Udspillet følges op af politiske forhandlinger, hvor alle partier inviteres.

Med lokale og regionale briller er det mest markante, at E45 på strækningen Vejle N-Skanderborg S skal udvides fra fire til seks spor. Pris: Cirka 3,5 milliarder kroner. Der sættes ikke tidshorisont på anlægsarbejdet.

En pulje på 6,5 milliarder kroner, som kommunerne - hvis der er politisk flertal for det - kan søge om hos indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad er interessant for de lokale kommuner, da der kan være penge at hente til f.eks. Ringvej Syd-vejføringen.

Regeringen vil undersøge muligheden for efter 2030 at bygge enten en ny bro over Vejle Fjord eller udvide den eksisterende. Det er der ingen opbakning til fra Venstre.

Regeringen foreslår Billund-banen droppet, og Hærvejsmotorvejen indgår heller ikke i planerne. Sidstnævnte vil Venstre bringe tilbage på forhandlingsbordet.

Målet er et bredt forlig, der rækker frem mod 2035.

Annonce

Alle vil gerne i gang først

Hedensted-borgmesteren er formand for Business Region Aarhus, og her kan netop rækkefølgen i udbygningen blive en kilden sag. For hvem skal først? Horsens/Hedensted, Aarhus eller for den sags skyld Kolding?

- Man bygger nok ikke alle steder på én gang, men vi synes jo, at det er strækket lige foran vores dør, der skal laves først, siger han.

Kasper Glyngø peger på, at man "endnu har nogle snakke til gode" i Business Region Aarhus om den del. Vigtigst er det, at det, man har haft på dagsordenen siden 2013 - seks spor i Østjylland - kommer nærmere og nærmere.

Annonce

Penge til støjreduktion batter

Strækningen mellem Aarhus Nord og Randers er en smule overraskende ikke med i regeringens udspil, men da der er lagt en pulje ind på 10 milliarder kroner, der kan forhandles om, har Glyngø - med formandskasketten i business-samarbejdet på - ikke mistet håbet om, at Kolding-Randers-vækstbæltet fuldendes med seks spor hele vejen.

- Vi går i brechen for det stykke også, siger han.

Kasper Glyngø glæder sig over, at der er sat flere milliarder af til støjreduktion:

- Der er ikke meget af vores motorvejsstrækning, der er støjafskærmet. Det tages nu meget seriøst, og det fortjener beboerne.

Borgmesteren peger på, at der foreløbig "kun" er tale om et udspil. De mange milliarder er endnu fugle på taget.

Næste step er forhandlinger partierne imellem hos finansminister Nicolai Wammen (S). Målet er et bredt forlig inden sommerferien.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

AGF-direktør får karantæne og bøde på 20.000 kr: 'Gav hånd med knyttet næve med hård kraft'

Danmark

Gratis færger og billig kollektiv transport: Minister vil gentage succesen fra sidste sommer

Østjylland

Tvangsnedlukning truer: Sogn nærmer sig den kritiske grænse

Annonce