Annonce
Læserbrev

Lokalplan. Bemærkninger til etagebyggeri på Horsensvej.

Annonce

Læserbrev: Bemærkninger til Odder Kommunes lokalplansforslag nr. 1144 samt tillæg nr. 20 til kommuneplanen om tilladelse til etagebyggeri på Horsensvej 2.

Odder Kommune som smykker sig med sloganet ”Odder-det er da ret OK”, har igen ”udmærket” sig ved at foreslå en lokalplanændring som tillader etagebyggeri i 3 etager, med en byggehøjde på op til 10 meter, i et område som huser et parcelhuskvarter, nemlig parcelhuskvarteret Skovly. Lokalplanændringen giver ret til at opføre et etagebyggeri med et skitseret projekt fra ggp arkitekterne som indeholder opførelse af 41 boliger med til/frakørsel til etagebyggeriet via Skovlys villakvarter.

Skovly er et parcelhuskvarter med 25 villaer som blev opført i tidsrummet fra 1970 til 1980.

Skovlys villaer var ved opførelsen underlagt skrappe højdebestemmelser med en maximal byggehøjde på 4 meter, derfor er villaernes tagkonstruktion flade tage eller sadeltage med en taghældning på 15-20 grader. Ingen bygninger i Skovly har en byggehøjde som overstiger 4 meter.

Det skitserede høje etagebyggeri opføres i en afstand af 30-35 meter fra nærmeste bebyggelse i Skovly, med altaner vendt mod vest og Skovly kvarteret, hvilket i sagens natur vil give store indblik gener og indgriben i privatlivets fred for Skovlys beboere.

I Skovly har vi intet imod nye genboer som vil huse et kommende fornuftigt boligbyggeri. Beboerne i Skovly finder egentligt, at det meste naturlige boligbyggeri på Horsensvej 2 ville være en rækkehusbebyggelse i en til halvanden etage, hvor alle opholdsarealer er placeret i terræn, ligesom det er tilfældet i Skovly kvarteret.

Opførelse af et 10 meter højt etagebyggeri i 3 etager vil ødelægge vores boligkvarter i Skovly og medføre en disharmoni af den samlede bebyggelse. Trafikken til etagebyggeriet vil indebære store trafikgener i Skovly området, da kørslen til etagebyggeriet vil foregå via Skovlys villavej og ikke via Horsensvej, hvilket vil være det mest hensigtsmæssige, da etagebyggeriets P-områder er placeret ud mod Horsensvejen.

Vi har allerede ved det skitserede forprojekt på Horsensvej 2 været i kontakt med kommunens MTK-udvalg om ændring af projektet, men uden noget positivt resultat. ”Odder-det er da ret Ok”, om kommunens politikere lyttede til kommunens borgerne, samt at kommunen gav tilladelse til et fornuftigt boligbyggeri på Horsensvej 2, som vil være i harmoni med Skovly kvarterets lave bebyggelse, og som ikke vil gribe ind i privatlivets fred i Skovly kvarteret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgmester til rådmand: Træk selv fogedforbud tilbage i plejesag

Aarhus

Rådmand vil droppe fogedforbuddet mod dokumentar: Samtidig trækkes politianmeldelsen af TV2 tilbage

AGF For abonnenter

Bagkanten: Hvem når bolden først? AGF står formmæssigt stærkest inden 'sølvfinale' i Parken

Annonce