Annonce
Aarhus

Magtanvendelser er stadig mere sjældne

<p>Mennesker med demens og andre former for nedsat psykisk funktionsevne kan reagere på uventede måder. Men de situationer er plejepersonalet i Syddjurs blevet bedre til at håndtere. Arkivfoto</p>

Kommunal offensiv giver pote. Plejepersonale i Syddjurs bruger ikke længere så meget magt overfor demente og andre psykisk handicappede borgere

Plejepersonale bruger sjældnere og sjældnere magt i omgangen med stærkt psykisk handicappede borgere på Syddjursland.

Annonce

I 2014 blev der i syv tilfælde anvendt pludselig og uvarslet magt i plejen af mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og det var et kraftigt fald i forhold til 23 registreringer af magtanvendelse i 2013. Den store reduktion bunder i et stærkt fokus på området.

»Der er gennemført et forløb med blandt andet efteruddannelse og arbejde med nye procedurer. På den baggrund er det meget tilfredsstillende at se tallene,« siger formand Ole Bollesen (S) fra Syddjurs Kommunes udvalg for ældre- og handicapområdet.

I løbet af de seneste år er blandt andet »Nænsom Nødværge« blevet hverdag i plejen af demente. Nænsom Nødværge er et redskab til at undgå unødig magtanvendelse, når man beskytter sig selv eller en kollega.

Tankegangen tager udgangspunkt i, at man skal tale reptilhjernens sprog for at forebygge konflikter samt nedtrappe dem. Reptilhjernen er den del af hjernen, som reagerer ud fra instinkt og sikrer overlevelse.

Næsten alt plejepersonale i Syddjurs Kommune er blevet undervist i Nænsom Nødværge.

»Det er et glædeligt fald, og via blandt andet efteruddannelse skal vi hele tiden følge op. Men desværre er det umuligt helt at undgå magtanvendelse. Derfor gælder det om at klæde personalet på området bedst muligt på og følge op på registreringer,« vurderer Ole Bollesen.

Akut magtanvendelse kan finde sted i form af fastholdelse i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre personer væsentligt.

Syddjurs Kommune arbejder med tre typer magtanvendelse. Det gælder akut magtanvendelse, forhåndsgodkendte og ikke-forhåndsgodkendte magtanvendelser.

En forhåndsgodkendt magtanvendelse giver tilladelse til at anvende fysisk magt eller fastspænding, anvendelse af alarm- eller pejlesystemer, døråbner eller døralarm.

De syv registreringer gælder anvendelse af akut magt i en uventet situation.

Magtanvendelse i Syddjurs

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) går i glemmebogen som kæmpe succes

Alt imens de nye, store FGU-institutioner (FGU = Forberedende Grund Uddannelse) kæmper for at finde fodfæste, viser det sig, at forløberen, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), har været en stor succes (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/sep/190927-syv-ud-af-ti-unge-kommer-godt-videre-efter-kombineret-ungdomsuddannelse). FGU-institutionerne er opbygget som meget store institutioner (Aarhus ca. 700 elever) og skal løse opgaven med at hjælpe unge uden forudsætninger for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. KUU havde samme målsætning, men uddannelsen var baseret på institutionssamarbejder og dermed mindre pædagogiske miljøer med plads til individuelle forskelle. I Aarhus havde vi gennem pilotforsøg gjort positive erfaringer, med at forskellige mindre institutioner (bl.a. produktionsskoler og daghøjskoler) arbejdede sammen i respekt for indbyrdes forskelligheder og med plads til forskelligheden i målgruppen. Det førte naturligt frem til et forbilledligt samarbejde omkring den KUU, der nu viser sig at have været en stor succes, og hvor syv ud af ti unge er kommet godt videre. Lovgivningsprocessen bagved KUU var desværre præget af politisk uenighed, så opbakningen var ikke bred. Derfor blev KUU-lovgivningen tidsbestemt med udløb i 2021. Lovgiverne på Christiansborg købte sig tid til at blive enige om en løsning på den udfordring, man vidste var der. Resultatet blev FGU, en stor og samlende lovgivning med bred opbakning, hvilket naturligvis er positivt og helt nødvendigt. Desværre levner FGU-loven umiddelbart ikke plads til undervisningssamarbejder med mindre, selvstændige institutioner (f.eks. daghøjskoler), der dermed afskæres fra at bidrage med massiv erfaring og kompetencer, der nu ses dokumenteret gennem den succes, som KUU har været. Politiske ønsker om indflydelse og styrbarhed gik forud for hensynet til den sårbare målgruppe; systemkrav trumfer menneskehensyn og sund fornuft. Alt imens vi slikker sårene og kæmper for at holde os på benene, efter at have investeret massivt i at gøre det godt til gavn for målgruppen, ønsker vi FGU-institutionerne held og lykke med at løse opgaven. Men vi savner en forklaring på, hvorfor eksempelvis daghøjskolerne i Aarhus, der nu gennem fem år har bidraget massivt til en sjælden set succes på uddannelsesområdet, atter skal kæmpe for overlevelse efter at have spillet rollen som nyttige idioter. Når det så viser sig, hvor FGU oplever problemer, er vi naturligvis klar til at indgå i samarbejder, til glæde for de mange, der ikke lige er skabt til at trives på kæmpe institutioner.

Annonce