Annonce
Østjylland

May er ikke i tvivl: Rusland står bag nervegiftangreb

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Storbritanniens premierminister, Theresa May, holdt pressemøde i Statsministeriet efter deres møde mandag eftermiddag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Danmark og briterne står sammen i sagen om et angreb på en tidligere russiske dobbeltagent for nylig.

København: Der er ikke fremlagt beviser for offentligheden for, at Rusland står bag et angreb med nervegift mod en russisk eks-spion og hans datter.

Men under et besøg i Danmark gentager den britiske premierminister, Theresa May, at hun er sikker i sin sag. - Der er ingen anden mulighed, end at Rusland står bag, siger hun under besøget i Danmark, hvor hun holder et pressemøde med den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V). Hun henviser til, at kemikere i Porton Down har undersøgt den nervegift, der er blevet brugt mod den tidligere russiske dobbeltagent. Porton Down er et laboratorie under det britiske forsvar. Kemikerne siger dog, at de ikke er i stand til at bevise, at nervegiften, som blev brugt ved angrebet i Salisbury, kom fra Rusland. Den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter blev alvorligt syge, da de blev eksponeret for nervegiften. De er ikke længere i kritisk tilstand. Ifølge den britiske regering blev de forgiftet med novichok, som er af russisk oprindelse. Direkte adspurgt, hvad der er af beviser for, at russerne står bag, svarer May: - Porton Down er et verdensberømt laboratorie og har identificeret det som en militær nervegift af familien novichok, som er udviklet af russerne. - Rusland anser visse afhoppere som mål og har tidligere været involveret i statslig finansieret snigmord. Vi mener, at Rusland har evnerne, hensigten og motivet til at udføre sådan et angreb, siger hun. Hun uddyber, at det blev accepteret på et EU-topmøde i marts af stats- og regeringscheferne. Løkke understreger, at Danmark står bag briterne i sagen. - Det er vigtigt, at vi viser en samlet front og holder gerningsmændene ansvarlige, siger Lars Løkke Rasmussen. Danmark udviser to russiske diplomater, ligesom flere andre EU-lande har udvist en række. Rusland har svaret igen ved at udvise samme antal fra de pågældende lande og har hårdnakket afvist beskyldningerne. May understreger også, at Rusland må holdes ansvarlig, hvis det viser sig, at Bashar al-Assad-styret står bag weekendens angreb med kemiske våben i den syriske by Douma. - Hvis det viser sig, at Assad-regimet står bag, så må de og deres støtter inklusive Rusland stå til ansvar. - Det er et forkasteligt angreb, som har fundet sted. Det er ikke kun voksne, men også børn, som er blevet ramt, siger Theresa May. Hun kritiserer samtidig Rusland for at blokere for undersøgelser af brugen af kemiske våben i Syrien. /ritzau/

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kronik

Kronik: Fra lorterende til cafégade

Genopretning af vandløbene og tilbagekomsten af smådyr og ørreder er et af få lyspunkter i udviklingen af Danmarks natur gennem de seneste 200 år. Aarhus Å er et af eksemplerne. Vi blev oprindeligt inspireret til at skrive bogen "Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år" (netop udkommet, red.) om naturens udvikling ved at sammenligne gamle og nye fotografier, taget fra samme sted i landskabet. Vi blev slået med forundring, nogle gange med forfærdelse og færre gange med fornøjelse, over at se de store forskelle mellem dengang og nu. Især for agerlandet, der dækker 60 procent af Danmarks areal, er forandringer omfattende, og biodiversiteten helt i bund. Her fortæller vi i stedet den positive historie om vandløbenes genopretning gennem de seneste 30 år med eksempler fra Aarhus Å. Smådyrene er vendt tilbage, dambrug og spærringer er nedlagt, og gydestrygene er genetableret til glæde for naturinteresserede og lystfiskere. Få naturtyper har måttet stå så meget igennem som vandløbene. De har måttet tåle at blive rettet ud, lagt i dybe kanaler eller forsvinde i rør under jordoverfladen, så vel blot en tredjedel af de oprindelige vandløbs-kilometer i dag løber fuldt synlige. Et langt stykke op i 1900-tallet betragtede borgere og bønder udelukkende vandløbene som nyttige modtagere af alskens affald fra dambrug, mejerier, møddinger, slagterier, vaskerier og toiletter på vej til endemålet i det endeløse hav, hvor forureningen skulle forsvinde. Alle byer havde deres egen lorterende, som kunne skifte farve fra blodrød, over vaskehvid til møddingssort afhængig af, hvem der lukkede mest affald ud. Men bevægede man sig langt op i åen, bort fra det beskidte og stinkende vand ved åens udløb gennem byen, kunne man førhen finde et myldrende liv i de små bække. Skolelærer J. Kr. Findal skriver i 1915 om Aarhus Å: ”Betragter man den stinkende og snavsede strøm, der gyder sit vand ud i Aarhus Havn, kommer man ikke umiddelbart på den tanke, at der er noget interessant (..) og dog er det således, at visse partier af åen (..) ikke alene besidder stor naturskønhed, men tillige er hjemsted for en dyre- og planteverden, der udmærker sig ved sin mangfoldighed og ejendommelighed.” Aarhus Å var dengang befolket af mange fantastiske rentvandsdyr blandt andet døgnfluer (15 arter), slørvinger (12 arter) og vårfluer (88 arter), som Findal satte navn på. Den stejle Jeksen Bæk syd for Aarhus havde stærk strøm med stenbund og husede mange smådyr herunder døgnfluen, Rhitrogena germanica. Den er tilpasset til at holde fast på stenoverflader i strømmen, mens den rasper mikroskopiske alger som føde. Da Jeksen Bæk blev forurenet, forsvandt døgnfluen, og den lever i dag blot i Højen Bæk ved Vejle. I Aarhus blev åen langs Ågade overdækket i 1930’erne på grund af lugtgener og tiltagende trafik. Dermed kunne Ågade lægge afstand til sit dårlige rygte og skifte navn til det pompøse Åboulevarden. Tres år senere var åen renset for den værste forurening, og i 2005 kunne den igen løbe frit gennem Aarhus, nu omgivet af et blomstrende restaurant- og cafémiljø. Sådan har udviklingen været til det bedre for mange vandløb. Først en voldsom forurening med organisk stof fra by og land, som fremkaldte stank og iltsvind i vandet og forarmede bestandene af smådyr og ørred frem til 1970. Siden har spildevandsrensning og kontrol med ulovlige afløb efterhånden nedbragt forureningen. I Aarhus Å kan man nu genfinde mange af de arter, som Findals fandt for 100 år siden. Et tilbageværende problem for dyrelivet i vandløbene er pesticider, der siver ud fra dyrkede marker eller tilføres i pulse efter skybrud. Et andet aktuelt problem er håndteringen af lavbundsjordene, hvor dyrkning bliver stadigt vanskeligere på grund af sætning af jordene efter dræning og fortsat stigende nedbør og havniveau. Med Brabrand Sø og den genetablerede Årslev Engsø i de flade nedre strækninger af Aarhus Å har man en buffer, som sikrer mod oversvømmelser af de store værdier i Aarhus Midtby. Inden åens udmunding i Aarhus Bugten har man etableret en sluse, som sikrer byen mod oversvømmelse ved stormflod. Da de hyppigere høje vandføringer i Aarhus Å, som følge af ekstremt regnvejr, kan skabe risiko for oversvømmelse af Aarhus Midtby, er der endvidere etableret pumper ovenfor slusen, der kan pumpe 18.000 liter per sekund fra åen ud i Bugten. Aarhus har herved reduceret risikoen for fremtidige ulykker i modsætning til de fleste danske byer.

Annonce