Annonce
Debat

Mere skov er godt for klimaet og for økonomien

Skov: Det er positivt, at Danmarks skove og anvendelsen af træ til byggeri er kommet højere op på den politiske dagsorden med konkrete udspil fra flere politiske partier. Især hæfter vi os ved, at der ser ud til at være enighed om at udvide skovarealet herhjemme, og at flere har sat politiske mål for anvendelsen af træ til at bygge med.

Det er en rigtig god ide. Skoven, og de produkter, der fremstilles af skovens træer, sikrer nemlig beskæftigelse for 115.300 danskere og bidrager årligt med hele 77 mia. kr. til den danske velstand.

Tallene kommer fra en ny analyse, som vi, der lever af træ som råvare, er gået sammen om at udarbejde, for at vise at der er god grund til at værne om træerhvervet og sikre det endnu bedre betingelser fremover. Sagen er nemlig, at træ ikke kun er godt for dansk økonomi og for beskæftigelsen.

Bæredygtigt træ er på mange måder godt for miljøet, og der er store fordele ved at bruge træ som alternativ og supplement til mere klimabelastende materialer. Det gælder ikke mindst i byggesektoren. Træ i form af træpiller, træaffald og flis spiller også en afgørende rolle i energisektorens grønne omstilling, hvor det som bæredygtig biomasse erstatter kul, olie eller gas.

Politikerne skal sikre en fornuftig balance mellem biodiversitet, rekreative interesser og træets produktive anvendelse. Skovens klimamotor ligger i skovens vækst. Det er derfor nødvendigt, at vi holder vores produktionsskove unge ved at fælde de modne træer og gøre plads til nye, der vokser hurtigere og suger mest mulig CO2 ud af atmosfæren.

Den anvendelse af træ, hvor kulstoffet lagres og derved holdes ude af atmosfæren – i længst mulig tid, er, når vi bygger med det. Ved at bygge med træ erstatter vi samtidig andre materialer, som typisk udleder store mængder CO2 at producere, men som også består af råstoffer, der ikke kommer igen, når først vi har udvundet dem. CO2-udledningen ved træbyggeri er således omtrent det halve i forhold til konventionelt byggeri. Træ skal derfor have lige vilkår med andre materialer i byggeriet, hvor der har været tendens til at underkende træet – og ”glemme” det pga. mangel på viden.

Det kræver tilpasninger i bygningsreglementet og langt større fokus på undervisning og forskning i træ som byggemateriale, så byggebranchen både kan finde ud af at bruge træet og har lov til at gøre det.

Det er allerede målet, at Danmarks skovareal, som i dag dækker 14,5 pct. af landet, skal øges til 20-25 pct. inden udgangen af det 21. århundrede. Tempoet er dog alt for langsomt, så hermed en opfordring til at øge de puljer, der sikrer den nødvendige skovrejsning.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Læserbrev

Læserbrev: Socialdemokratiet vil gerne være med

Socialdemokratiet ønsker naturligvis at være med til at præge udviklingen i Odder Kommune. Derfor er vi også næsten hvert år med i budgetforlig. Desværre ikke i år. Det, der skiller, er især grønthøstermetoden forklædt som "hverdagseffektiviseringer", manglende satsning på grøn og bæredygtig udvikling og detailstyring på fagområderne. Med detaljerede retningslinjer og puljer udstråler budgetforliget desværre mistillid til medarbejderne. Det er New Public Management og djøfisering, når det er værst. Hverdagseffektiviseringerne, puljerne og flere eksempler på beslutninger, der ikke føres ud i livet, tegner et billede af en kommune, der er ved at gå i stå. Politikere, der ikke tager ansvar for udviklingsretningen. Og ikke tager ansvar for at rette økonomien op i tide. Ved sidste års budgetlægning blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes et udviklingskatalog over mulige smarte investeringer/besparelser. Det er ikke udarbejdet. Ved 2. behandling af budgettet argumenterede borgmesteren for, at der ikke er afsat nye penge til energibesparende foranstaltninger, fordi penge i sidste års budget ikke er brugt. Eksempler blandt flere på manglende tempo og vilje til at udføre byrådets beslutninger. Det hjælper ikke at give forvaltningen skylden, ansvaret ligger entydigt hos borgmesteren. Manglerne i forhold til grøn og bæredygtig udvikling har fået mindre opmærksomhed. Lone Jakobi trak forskellen op således: "Sølle halvanden millioner kroner har I fundet til grøn og bæredygtig omstilling i Odder Kommune - over fire år! (...) Men derfra, da finder I ingenting. Som i absolut ingenting. Og I stopper endda det vigtige arbejde med energirenoveringer." Til sammenligning har Socialdemokratiet i sit budgetforslag fundet otte millioner kroner. Socialdemokratiet vil gerne tilbage til samarbejde over midten. Men det forudsætter, at borgmesteren leverer på byrådets beslutninger og herunder ikke mindst det omstillingskatalog, som også hans forligspartnere har bestilt. Der er brug for seriøs prioritering og handling, hvis vi skal rette op på både økonomi og kernevelfærd og samtidig bidrage til en grøn og bæredygtig udvikling.

AGF

Målfest, sejr og ny optimisme: Her er hele dækningen af AGF-Sønderjyske

Annonce