Annonce
Erhverv

Millionbevilling kan forløse 25-årig drøm: Muslingefirma har udsigt til 30 nye arbejdspladser

Wittrup Seafood står i spidsen for nyt udviklingsprojekt, der netop har fået bevilget 8,2 millioner kroner af Miljø- og Fødevareministeriet. Arkivfoto: Angelina Owino
Over de kommende fire år skal Wittrup Seafood stå i spidsen for et udviklingsprojekt, der kan åbne helt nye muligheder for muslingeopdræt.

Horsens: Muslingeproducenten Wittrup Seafood har udsigt til en fordobling af forretning og medarbejderskare.

Det horsensianske firma har netop modtaget en bevilling på 8,2 millioner kroner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet. Penge, der er målrettet et fireårigt udviklingsprojekt, hvor Wittrup Seafood i samarbejde med en række andre virksomheder skal prøve kræfter med en ny metode til muslingeopdræt.

Her vil firmaet udføre undersænket muslingeopdræt med en automatiseret høstmaskine. I dag dyrkes muslinger i systemer på vandoverfladen, men i projektet er der lagt op til at dyrke muslingerne i systemer under vandet, så muslingerne holdes permanent under vand.

Det betyder, at produktionen ikke påvirkes af perioder med is på vandoverfladen, som det er tilfældet i dag, hvor Wittrup Seafood må indstille produktionen. Et forhold, der ville ændre grundlæggende på muslingefirmaets muligheder.

- Hvis projektet lykkes, og det jeg helt sikker på, det gør, vil vi kunne udvide vores produktion til dobbelt størrelse, som betyder, at vi ville skulle ansætte 30 mand mere, siger Rasmus Wittrup, ejer og direktør i Wittrup Seafood.

- Vi ville kunne producere i længere perioder og komme gennem vinteren med et bedre produkt, som ville åbne for nye salgskanaler, forklarer han.

Annonce

Når man skal drive en forretning ved siden af, er det svært at lægge meget energi i noget, selvom man ved, det er en god idé. Det er så fedt, at vi nu får muligheden for at give den gas, ansætte nogle folk og sætte fokus på området.

Rasmus Wittrup

25-årig drøm

Da Rasmus Wittrup og hans bror Stig Wittrup grundlagde virksomheden i 1989, dengang i Snaptun, var det med et klart miljømæssigt mål for øje.

- Da vi for 25 år siden stiftede firmaet, var det med intention om at fjerne kvælstof fra vandet for at skabe bedre vandkvalitet og så samtidig lave en forretning på det. Det er vi stadig ikke helt lykkedes med, men drømmen har vi stadig, siger Rasmus Wittrup.

Muslinger optager de næringsstoffer, som belaster danske fjorde og indre farvande, men under de nuværende produktionsforhold er den mærkbare miljømæssige gevinst ikke på det niveau, Wittrup Seafood efterstræber.

Det har udviklingsprojektet ifølge Rasmus Wittrup potentiale til at ændre på, og med bevillingen på 8,2 millioner kroner er firmaet kommet et stort skridt tættere på at realisere drømmen.

Det er så fedt

- Når man skal drive en forretning ved siden af, er det svært at lægge meget energi i noget, selvom man ved, det er en god idé. Det er så fedt, at vi nu får muligheden for at give den gas, ansætte nogle folk og sætte fokus på området, siger Rasmus Wittrup, der ser et potentiale i projektet, der rækker længere end egen virksomhed.

- Der er rigtig stort perspektiv på projektet, for alle indre danske fjorde har kvælstof, som der er brug for at få fjernet, så vi kan få bedre vandkvalitet, siger han.

Wittrup Seafood holder til på erhvervshavnen i Horsens. Firmaet kom ud af sit senest afsluttede regnskabsår med et overskud på 2,4 millioner kroner før skat.

Udviklingsprojektet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet har netop bevilget 8,2 millioner kroner til en gruppe virksomheder med Wittrup Seafood i spidsen.

Pengene skal bruges på et udviklingsprojekt, hvor der skal udvikles et undersænket blåmuslingeopdræt med automatiseret høstmaskine. I dag dyrkes muslinger i systemer på vandoverfladen, men i projektet er der lagt op til at dyrke muslingerne i systemer under vandet, så opdrættet også kan foregå, selvom der er is på vandoverfladen.

Metoden vil gøre det muligt at opdrætte muslinger om vinteren, som vil skabe bedre forretningsvilkår og have en gavnlig effekt på miljøet, fordi mængden af muslinger, der optager næringsstoffer og dermed forbedrer vandkvaliteten, vil kunne øges.

Projektet går i gang i starten af 2020 og afsluttes i 2023.

Foruden Wittrup Seafood deltager EIVA, Valling Ship Solutions, Randers Reb og Orbicon-WSP.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce