Annonce
Aarhus

Slut med at sidde i kø på E45: Nyt udspil om udvidelse af motorvejene er vigtig for arbejdspladser i Østjylland

Regeringen og DF har afsat 112 milliarder kroner til en investeringsplan i infrastrukturen i Danmark. Der skal udvides flere motorveje for blandt andet at give bedre sammenhængskraft i Danmark, lyder det. Foto: Vibeke Volder/Scanpix
Der går for meget tid med kødannelser på E45. Derfor er den nye investeringsplan til 112 milliarder med udvidelser af motorveje i Østjylland afgørende for vækst og erhvervslivet i området, mener formand for Business Region Aarhus.

ØSTJYLLAND: Det skal være slut med at sidde i kø på E45.

Flere strækninger i Østjylland skal nemlig udvides for at gøre transporten til og fra arbejde mere effektiv. Det fremgår i investeringsplanen for infrastrukturen i Danmark, som regeringen og DF netop har fremlagt.

Og det er en vigtig investering, mener Jan Petersen (S), formand for Business Region Aarhus og borgmester i Norddjurs Kommune.

- Der bliver spildt meget tid på at sidde i kø på E45. Kødannelse er vores største problem i forhold til trafikafvikling i Østjylland, fordi mange skal ind forbi motorvejen. Derfor er det afgørende, at man nu investerer i bedre infrastruktur, siger han.

Jan Petersen er desuden glad for, at planerne gælder hele E45 - altså til og med Randers - så man ikke kun investerer i brudstykker af motorvejen. Han tror, det vil få en positiv effekt på Østjyllands erhvervsliv.

- Hvis man skal etablere sig som virksomhed eller vækste yderligere, ser man ofte på, hvordan mobiliteten i området er. Hvis det er vanskeligt, og der opstår mange kødannelser, så kigger virksomheder mod andre steder, hvor mobiliteten er bedre end i Østjylland. Derfor er det afgørende for væksten i erhvervslivet i Østjylland, at man udvider flere veje, siger han.

Annonce

Der bliver spildt meget tid på at sidde i kø på E45. Kødannelse er vores største problem i forhold til trafikafvikling i Østjylland, fordi mange skal ind forbi motorvejen. Derfor er det afgørende, at man nu investerer i bedre infrastruktur.

Jan Petersen, formand for Business Region Aarhus.

Reserveret penge

Jan Petersen er ikke den eneste, som er positiv over for den nye investeringsplan. Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, glæder sig ligeledes over udvidelsen af E45.

- Det er tydeligt, at infrastrukturen i og omkring Aarhus er presset, og der er mange projekter, hvor der er behov for udbygninger og forbedringer. Det er derfor positivt, at regeringen og Dansk Folkeparti har prioriteret en fortsættelse af udvidelsen af E45, hvor trafikken stiger nærmest dag for dag, lyder det fra rådmanden.

Begge fremhæver desuden vigtigheden i, at der bliver set på strækningen fra Aarhus og Viborg, som på nuværende tidspunkt er presset.

- Det er stærkt tiltrængt, lyder det fra rådmanden.

Også fra Konservatives århusianske folketingskandidat Mona Juul er der begejstring for den nye plan.

- Det er godt med en udvidelse af E45 i Østjylland. Det gør en kæmpe forskel for alle i hverdagen. Også godt med fokus på støjbekæmpelse, fordi vi ved det kan have konsekvenser at bo tæt på støjplagede områder. Og så naturligvis utrolig spændende at prioritere midler til at undersøge kattegatforbindelse. Men vi mangler fortsat Marselistunnelen. Det skal på dagsordenen, lyder det fra Mona Juul.

Nu skal der ses på tidsplaner og diskuteres deltajer, men både folketingskandidaten, formanden og rådmanden glæder sig over, at der er reserveret penge til at investere i de fremtidige projekter.

FAKTA

  • Aarhus S til Aarhus N: Aftaleparterne er enige om at afsætte 1.467 milioner kroner til udvidelse af Østjyske Motorvej fra Aarhus S til Aarhus N fra fire til seks spor. Projektet igangsættes i 2021.
  • Aarhus - Viborg: Aftaleparterne er enige om at afsætte 800 milioner kroner til kapacitetsforbedringer på Rute 26 mellem Aarhus og Viborg. Det konkrete projekt vil afvente resultaterne af analysen. Projektet igangsættes i 2022.

  • Aarhus - Randers: I en ny flerårig plan for perioden 2030 og frem i 2030 fortsættes udbygning af E45 nord for Aarhus op mod Randers. Der gennemføres aktuelt VVM-undersøgelse af E45 mellem Aarhus N og Randers N, som forventes færdig i 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

En stemning af første skoledag: 169 århusianere havde en fest med at blive danske statsborgere

Læserbrev

Læserbrev: Kampen og forståelsen for de 1000 flere sygeplejersker har været en lang fagpolitisk vandring, men dog et skridt på vejen

Vejen til de "1000 flere sygeplejersker" har været en overordentlig lang vandring. Det politiske liv har haft svært ved at erkende, at det er nødvendigt at øge den daglige bemanding m.h.b. på faglighed og bedre arbejdsmiljø, altså en faglig forsvarlig normering på alle døgnets tidspunkter. Den fælles udfordring bliver nu at skaffe de fornødne sygeplejersketimer svarende til 1000 sygeplejersker på landsplan. For Region Midtjylland svarer det til 215 sygeplejersker. Muligheden for deltidsansatte for at komme op i tid kom efter krav fra de faglige organisationer ind i overenskomsten i 2007. Et krav, der blev rejst, fordi mange arbejdspladser spekulerede i deltidsstillinger. Arbejdsmiljøet på regionernes hospitaler er i dag generelt for belastende for sygeplejersker som for SOSU-assistenter. Hver 7. nyuddannede sygeplejerske har inden for sine første tre år oplevet at gå ned med stress - noget, som desværre kan følge dem resten af deres arbejdsliv. I dag skal sygeplejersker nå de samme opgaver på 38 minutter, som de i 2001 havde 60 minutter til. Der er således en klart øget arbejdsbelastning - det slider på krop og sjæl. Det er derfor nødvendigt med bedre normeringer og flere ansatte på vores hospitaler. De "1000 flere sygeplejersker" bidrager hertil, men det er kun en start og kan ikke stå alene. Det er nødvendigt, at der samtidig uddannes flere, både sygeplejersker og sosu-assistenter, at man mindsker frafaldet på uddannelserne og sikrer en god introduktion til nyuddannede – nyansatte. Bedre arbejdsvilkår kunne samtidig bidrage til en tilbagerekruttering af sygeplejersker til sygeplejefaget. Enhedslistens har gennem de seneste år i regionsrådet søgt at fremme en debat om, hvordan vi sikrer et bedre arbejdsmiljø, og hvad der skal til på arbejdspladserne. Det har bl.a. affødt, at der nu er nedsat et politisk udvalg, som skal arbejde med dette tema. Skal det lykkes, kan det kun ske i samarbejde med de ansatte, deres faglige organisationer og gennem en større fælles erkendelse af de faktiske arbejdsforhold på arbejdspladserne. Region Midts egne tal for 2019 viser, at sygeplejersker og SOSU-assistenter har haft over- og merarbejde og udbetalt sjette ferieuge svarende til over 100 millioner. Hertil kommer et massivt brug af eksterne og interne vikarer svarende til cirka 100 millioner. Ansatte sygeplejersker har ydet en ekstra indsats i form af fleksibilitetsaftaler. Fordi der er klar diskrepans mellem opgaver og fast ansat personale, er det alt sammen noget, som tages i brug, for at få dagligdagen til at hænge sammen. Disse løsninger giver desværre ikke faglig kontinuitet og ro omkring arbejdsopgaver og planlægning og bidrager derfor ikke afgørende til forbedring af arbejdsmiljøet. De grundlæggende og udviklende opgaver kommer til at hvile på det faste personale. I stedet for den øgede udbetaling af over- og merarbejde og vikarbrug ser Enhedslisten hellere, at der uddannes og ansættes flere sygeplejersker og SOSU-assistenter i afdelingerne. 1. november var der alene 138 ubesatte sygeplejerskestillinger i regionen. I spørgsmålet om at skaffe det nødvendige personale spiller ret til fuldtidsansættelse en væsentlig rolle, hvilket da også er indgået i de politiske debatter i såvel hospitalsudvalg som forretningsudvalg. At eksempelvis nyuddannede starter på fuld tid understøttet af en god introduktion, med henblik på få godt fat i faget. Målet har ikke været at tvinge ansatte op i tid, som påstået af visse. Enhedslisten mener, at ret til fuld tid skal kombineres med ret til afspadsering af tillæg for aften-/natarbejde og weekendtillæg, så den enkelte sygeplejerske selv har mulighed for at aftale en reduceret effektiv arbejdstid. Eksempelvis vil afspadsering af weekendtjeneste hver anden weekend reducere en fuldtidsstilling til 34 effektive timer om ugen – men med fuld løn og pension. Ligeledes må også sikres mulighed for afspadsering af optjent over- og merarbejde. Det kan ikke være rigtigt, at den ansatte selv skal betale for et belastet arbejdsmiljø ved at gå ned i tid, gå ned i løn og i sidste ende gå ned i pension. Fuldtidsansættelse vil generelt sikre bedre pensionsvilkår for den ansatte. Erfaringerne fra islandske sygeplejersker viser, at det ligeledes vil fremme ligestilling og ligeløn.

Aarhus For abonnenter

Vandchef vil forebygge katastrofer: Ønsker flere engsøer ved Aarhus

Aarhus For abonnenter

Ombudsmand trækkes ind i sag om privatisering af veje i Aarhus: Er der sket lovbrud og fiflet med sandheden?

Annonce