Annonce
Aarhus

Minister bakker fortsat op: Nye jernbaner i Østjylland er stadig i live

Solbjerg-borgerne kan stadig få en jernbaneforbindelse gennem byen. Transportminister Benny Engelbrecht er stadig varm på ideen om to nye højhastighedsbaner i Østjylland. Banedanmark har dog peget på en linjeføring øst om Solbjerg. Illustration: Banedanmark
Transportminister Benny Engelbrecht kalder en ny højhastighedsbane mellem Hasselager og Hovedgård for et 'vigtigt element' i kampen for hurtigere tog mellem de største danske byer.

AARHUS/ØSTJYLLAND: Planerne om to nye østjyske jernbaneforbindelser anlagt til højhastighedstog lever stadig i bedste velgående hos transportminister Benny Engelbrecht (S).

Det fremgår af et svar via mail, som Århus Stiftstidende har modtaget fra transportministeren.

- Regeringen bakker fortsat op om målsætningerne i Togfonden DK, herunder målsætningen om hurtigere tog imellem de største danske byer. I det lys er en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager et vigtigt element, som vil indgå i de kommende drøftelser af en langsigtet infrastrukturplan, skriver transportministeren.

I slutningen af januar fastslog Benny Engelbrecht ligeledes, at der også stadig er opbakning til en ny jernbaneforbindelse enten under eller over Vejle Fjord. Det skete, efter at to folketingsmedlemmer fra Venstre havde skabt tvivl om, hvorvidt det er miljømæssigt forsvarligt at bygge en jernbaneforbindelse over Vejle Fjord.

- Jernbanen har potentiale til at levere et større bidrag til at løse trængselsudfordringerne, hvis man satser på jernbanens iboende styrke - nemlig at transportere mange mennesker hurtigt enten mellem de større byer eller i tætbebyggede områder. De målsætninger, som er i Togfonden om at sikre en mere stabil drift og hurtigere transport mellem landsdelene, er derfor fortsat vigtige, og i det lys er en forbindelse over eller under Vejle Fjord fortsat et vigtigt element, som vil indgå i de kommende drøftelser af en langsigtet infrastrukturplan, lød transportministerens svar til Vejle Amts Folkeblad.

Annonce

Aarhus-Silkeborg bane lever endnu

Både Hasselager-Hovedgård banen via Solbjerg og en ny jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord var en del af forliget for Togfonden tilbage i 2014. Planen havde blandt andet til formål at skaffe hurtigere forbindelser mellem de store danske byer og ville betyde, at turen fra Aarhus til København kunne klares på to timer, mens turen Aarhus-Odense og Aarhus-Aalborg hver kunne tilbagelægges på en time. Togfonden ville ligeledes skabe mere kapacitet på den nuværende jernbane ned gennem Østjylland.

I Togfonden indgår også en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg via Galten - en bane der, hvis den bliver anlagt, kan få stationer i Åby, Brabrand, Harlev, Skovby, Galten og Låsby. Den bane er heller ikke taget af bordet, forklarer Benny Engelbrecht.

- En ny jernbane Silkeborg-Galten-Aarhus er også et interessant projekt, som er forundersøgt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Næste skridt vil være at afsætte midler til en VVM-undersøgelse, men det vil også afhænge af, hvad Folketinget prioriterer i den kommende infrastrukturplan.

Flertallet er tilbage

Det var den daværende S-SF-R regering, der sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti stod bag forliget om Togfonden. Selv om både Venstre og Konservative i forbindelse med tidligere forlig i Folketinget bakkede op om ideen bag timeplanen mellem de store danske byer, var de to partier ikke en del af Togfond-forliget. Så da Dansk Folkeparti i foråret 2019 opsagde forliget, var flertallet væk, og der opstod igen tvivl om Togfondens projekter.

Seneste folketingsvalg gav dog et solidt flertal til de resterende partier bag Togfonden. Regeringen har dog meldt ud, at man ønsker et bredt forlig på området for på den måde at sikre holdbarheden af forliget. Hvornår de kommende drøftelser af en langsigtet infrastrukturplan finder sted, står stadig ikke klart.

Regeringen har dog bebudet, at man vil have en klimalov på plads før der kan forhandles om en infrastrukturplan.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus For abonnenter

Se hele listen: Her er lå de bevaringsværdige bygninger, der er revet ned

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce