Annonce
Debat

Når gode intentioner bliver til status quo

lytte unge vi hører hvad I siger ungebyråd bundsgaard lytter ikke nex

Som repræsentanter for Aarhus Kommunes børn og unge er vi i Børn og Unge-byrådet glade for den tid og de ressourcer, som kommunen investerer i at have reel ungeinddragelse.

Ungeinddragelse viser sig i muligheden for at sende konkrete indstillinger til byrådet og i et dialogmøde med byrådet. Dialogen med byrådet er altid god og fyldt med rosende ord til vores forslag til forbedringer på ungeområdet.

Problemet opstår, når ungebyrådets indstillinger efterfølgende bliver genstand for en behandling, hvor de gode hensigter og rosende ord ender i »det gør man i forvejen« og lappeløsninger. Der sker, med andre ord, en udvanding af vores ungeinddragelse.

Gentagne gange oplever vi, som de unges repræsentanter, at indstillinger, der bliver mødt positivt, fejes ind under allerede igangsatte tiltag. Problemet er bare, at vi baserer vores indstillinger på vores erfaringer og hverdag. Og her er 'de igangsatte tiltag' sjældent synlige.

Annonce

Problemet viser sig igen til byrådsmødet onsdag 30. marts. Her skal det 'voksne' byråd behandle en indstilling om et bedre undervisningsmiljø på kommunens folkeskoler. Indstillingen er indsendt af Ungebyrådet 2014/2015. I indstillingen tog det daværende ungebyråd fat på tre problemstillinger, som de oplevede som problematiske i deres hverdag; plads, inventar og indeklima.

I bemærkningerne til indstillingen fra Børn og Unge anerkendes der, at der er et problem med CO2-niveauer i klasseværelser, og selvom der fokuseres på mekanisk udluftning ved ny-/ombygning, fjerner det ikke problemerne i de eksisterende lokaler. Der henvises til, at skolerne kan låne en CO2-måler, men det er tvivlsomt, hvor mange, der er opmærksomme på dette. Ungebyrådet foreslog i indstillingen flere forsøg med CO2-målere for at få blotlagt effekten af udluftning og gjort skolerne opmærksom på problematikken i forbindelse med indeklima.

I forbindelse med inventar har vi i forbindelse med folkeskolereformen set, at lærerværelser og arealer, hvor lærere opholder sig, (med rette) er blevet moderniseret. Vi elever sidder dog stadig på stole, der i nogle tilfælde ikke har ryglæn, og inventar, der generelt må beskrives som nedslidt. Noget som chokerede byrådet, da de til dialogmødet 2014/2015 så tilstanden af de stole, som man benytter i skolerne.

Et konkret eksempel på den manglende inddragelse af unge ses ved kommentaren omkring forbedring af skoleinventar. Her skriver Børn og Unge, at en ny indkøbsaftale er indgået med virkning fra 1. september. Selvom vi, i Ungebyrådet har efterspurgt at være en del af en sådan proces, er dette blevet overhørt.

Pladsproblemer er der kun blevet flere af efter folkeskolereformen. Her ser ungebyrådet, at Aarhus Kommune har en strategi for den fremtidige udvikling på området. En strategi, som vi håber kan udmønte sig i gode pladsforhold i fremtiden for elever og lærere.

Samlet tegner der sig et billede af, at der er langt fra ord til handling i forbindelse med ungebyrådet. Selvom borgmester Jacob Bundsgaard overfor ungebyrådet mange gange har understreget, at det er vigtigt ungebyrådet tænker bredt og stort, har det desværre vist sig, at det ikke er tilfældet, når vi henvender os med konkrete forbedringsforslag.

Vi i ungebyrådet er fortsat meget glade for at kunne agere som eksperter for byrådet om emner, der vedrører vores hverdag. Men vi finder det problematisk, når man i flere tilfælde vælger at overhøre vores ekspertviden. Det er logisk, at det er svært at sikre et bedre Aarhus for børn og unge, når man ikke tager vores egne oplevelser til efterretning.

Der er langt fra politiske strategier til hverdagen for børn og unge i Aarhus - men hvis byrådet begynder at lytte til Børn og Unge-byrådet, kan vi sammen gøre vejen kortere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

AGF-direktør får karantæne og bøde på 20.000 kr: 'Gav hånd med knyttet næve med hård kraft'

Danmark

Gratis færger og billig kollektiv transport: Minister vil gentage succesen fra sidste sommer

Østjylland

Tvangsnedlukning truer: Sogn nærmer sig den kritiske grænse

Annonce