Annonce
Østjylland

Nu bliver luftens rotter liderlige - stop dem mens du kan

Måger er blevet så stor en gene i Horsens, at kommunen har sat indsatsen mod dem på budgettet. Nu opfordres midtby-beboere, der er generet af de flyvende plager, til at give en hånd i kampen. Arkivfoto: Morten Pape
Der er forårs-kådhed i luften. Horsens Kommune opfordrer folk, der er generet af skrigende og storskidende måger, til at søge tilladelse om at fjerne reder og æg.

Horsens: Foråret gør noget ved mennesker. Og måger. Sidstnævnte bliver (også) forårskåde, og derfor opfordrer Horsens Kommune nu borgere i Horsens midtby til at sætte ind mod luftens rotter, inden de formerer sig.

Opfordringen kommer, fordi især sølvmåger er blevet en både højtskrigende og storskidende torn i øjet på beboere i byen. Det har fået byrådet til at sætte en kamp i gang, der skal regulere bestanden.

Af en pressemeddelelse fremgår det, at staten har givet kommunen tilladelse til en regulering af mågerne i en stor del af Horsens midtby. For at indsatsen skal batte noget, kræver det imidlertid, at borgere selv giver en hånd med - blandt andet ved at indsamle reder og æg. De midtbybeboere, der vil hjælpe, kan via kommunens hjemmeside melde sig og dermed blive omfattet af den tilladelse, staten har givet til bl.a. at begrænse mågernes ynglemuligheder.

- Vi opfordrer alle grundejere og alle, der driver virksomhed i midtbyen, til at koble sig på vores tilladelse, hvis de gerne vil regulere sølvmåger på deres ejendomme, udtaler ingeniør i Horsens Kommune Ulla Nygård Hansen.

Annonce

Kampen mod mågerne

Her er Horsens kommunes råd til at begrænse antallet af måger i Horsens midtby
  • Hvis din ejendom eller virksomhed ligger uden for området, eller hvis har du problemer med stormmåger, skal du selv søge en reguleringstilladelse inden den 1. april på Naturstyrelsen.dk under "Skadevoldende vildt".
  • Indtil den 31. marts må du fjerne reder uden tilladelse. Herefter kræver det den nævnte tilladelse at regulere sølvmåger.
  • Du kan gennem Giv et Praj oplyse, hvor der er reder og mågelarm. På baggrund af dine praj kan kommunen gå i dialog med ejendomsejere om deres muligheder for fremadrettet at regulere måger på deres ejendomme.
  • Sørg for at fjerne al madaffald og emballage, der kan lokke fuglene til, og overfyld ikke din skraldespand. Den letteste måde at bekæmpe mågegenerne på er at begrænse mågernes adgang til mad og ved at forhindre mågerne i at bygge reder på tagene.
  • Få del i kommunens tilladelse til at regulere måger i det afgrænsede område i Horsens midtby. Det gør du gennem app-tjenesten eller webløsningen Giv et Praj: Giv os et praj/måge/koble dig på kommunens tilladelse. Der er ansøgningsfrist den 12. april. På horsens.dk/Bolig/Skadedyr/Maager kan du læse mere om indsatsen.

Tekst: Horsens Kommunes hjemmeside

Sidste år blev der indsamlet hundredvis af æg

Hvis man ikke gør noget, risikerer man at stå med en redefuld skrigende unger på sin ejendom til sommer, når æggene klækker, fremgår det.

- Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af vores samlede, fælles tilladelse. Som kommune bekæmper vi ikke måger på private ejendomme, så vi er nødt til alle at gøre en indsats, hvis vi skal mindske generne fra mågerne i vores by, forklarer Ulla Nygård Hansen.

Sidste år, der var første år med en samlet indsats mod sølvmågerne, blev der indsamlet 349 æg og 27 reder, og ni unger blev fjernet, uddybes det.

Deadline for at tilmelde sig den fælles tilladelse til mågeregulering er den 12. april. Tilmelding kan ifølge kommunen ske gennem app-tjenesten og webløsningen Giv et Praj.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Bears har en amerikaner i overskud

Læserbrev

Læserbrev: Det koster at lade være med at investere i tilstrækkelig psykiatrisk hjælp

Der er behov for et akut livreddende løft af psykiatrien – både den kommunale og regionale del. Psykiatrien og den mentale sundhed er massivt underprioriteret, og selvom jeg ser frem til arbejdet med en 10-års plan, så er der akut behov for at understøtte disse områder nu. I øvrigt har der også været tale om at udskyde 10-årsplanen foreløbig. 10 ud af 13 partier kom dog med løfter om at løfte psykiatrien i de sidste dage af valgkampen op til folketingsvalget - løfterne er ikke indfriet! Jeg trøster mig dog ved, at der er sat 2,1 milliarder i forhandlingsreserve, og at psykiatrien også er et vigtigt tema for både støttepartier og dele af oppositionen. Mennesker kan dø af psykisk sygdom, og andre kan ende ud i sociale derouter, der kunne være undgået ved rettidig og tilstrækkelig hjælp. Det er dyrere for samfundet ikke at investere i tilstrækkelig psykiatrisk hjælp. Selvom en ambitiøs investering i både forebyggelse, behandling og rehabilitering og støtte koster, så koster det tifold mere at lade stå til bl.a. i form af afledte udgifter som overførselsindkomster, sygefravær og nedsat arbejdsevne. Indirekte omkostninger pga. psykisk sygdom koster hvert år samfundet omkring 100 milliarder kroner ved siden af udgifterne til behandling. Der kan frigøres mange af disse midler, hvis vi får vendt udviklingen til større fokus på forebyggelse og på hurtig og tilstrækkelig behandling og støtte. Vi ved, at vi kan redde en masse menneskeskæbner, og at vi kan spare samfundet for en masse udgifter, hvis vi aktivt vælger at prioritere området. Vi skal heller ikke glemme de ringe i vandet, det bringer for de pårørende, som ofte står desperate på sidelinjen. I psykiatrien er den basale omsorg skåret væk. Og det er der, skoen trykker. Det kræver ro, samtale, indhold og omsorg at blive rask efter psykisk sygdom. Derfor er der brug for flere ansatte til flere syge patienter, og det skal være sådan, at er man syg, skal det være muligt at blive indlagt - det er i virkeligheden ret enkelt. Jeg kan fortælle så mange forfærdelige historier fra psykiatrien. Virkelige historier om mennesker, der kunne være hjulpet, såfremt rammerne var til det, og området var politisk prioriteret i anstændig grad. Lige nu skal de lavthængende frugter plukkes, så liv kan reddes. Det betyder mere personale ansat både i ambulatorier, på sengeafsnit, på bosteder, flere bostøtter og brobyggere. Derudover skal der være nok sengepladser og aflastningspladser, så den syge ikke afvises, til trods for akut behov for hjælp. Det er det, man kan gøre lige nu! Det vil ret hurtig have effekt på anvendelsen af tvang, antallet af selvmord, antal genindlæggelser, antallet af gode behandlingsforløb, og flere der kommer sig hurtigere af deres sygdom.

Danmark For abonnenter

Skandaleramt omskæringslæge er tilbage i Aarhus: Styrelse kæmper for at stoppe ham

Annonce