Annonce
Byudvikling

Næste skridt taget: Sådan kan overdækket banegrav komme til at se ud

Bygaden på den overdækkede banegrav snor sig i konsortiets oplæg gennem den nye bydel mellem de to broer. En grøn gade med plads til både cykler, gående og ophold. Illustration: C.F. Møller
Nu begynder en forhøring i forbindelse med planerne om at overdække banegraven i Aarhus. Overdækningen kan stå færdig i 2026, hvorefter der kan bygges i højden.
Annonce

AARHUS: De første planer om at overdække banegraven mellem M.P. Bruuns Gade og Frederiks Allé blev luftet tilbage i 1915. Dengang blev planerne som bekendt ikke realiseret. Det gjorde de heller ikke de andre talrige gange, hvor ideen om overdækningen er blevet relanceret.

Ideen er dog på ingen måde død, men skal banegraven i Aarhus overdækkes, er det ved at være sidste udkald. Jernbanerne ud af Aarhus i retning mod både Fredericia og Aalborg skal elektrificeres i de kommende år. Når først master og køreledninger fylder godt op i banegraven, vil det være særdeles kompliceret at overdække den.

En udviklingsgruppe bestående af DSB Ejendomsudvikling, MT Højgaard, Pension Danmark og Aarhus Kommune fremlægger nu en vision til en helhedsplan, som skitserer mulighederne for en overdækningen og etablering af en ny, grøn og bilfri bydel midt i Aarhus.

Annonce

Grøn, bilfri og levende bydel for alle

Arbejdet med helhedsplanen blev påbegyndt, efter at Aarhus Kommune i september sidste år besluttede at indgå i et projektsamarbejde med DSB Ejendomsudvikling, Pension Danmark og MT Højgaard med henblik på i fællesskab at sondere mulighederne for at overdække banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro.

Nyt møder gammelt ved Kriegersvej. Der er i udviklingsarbejdet lagt mange tanker ind i at skabe det bedste møde mellem de gamle kvarterer og den nye bydel. Bebyggelsen er lav ud mod de nuværende kvarterer og højere ind mod midten. Illustration: C.F. Møller

Med den centrale placering i Aarhus og som trafikknudepunkt, hvor tusinder af mennesker færdes hver dag, har det nye Banekvarter, som er projektets arbejdstitel, potentiale til at blive en grøn, bilfri og levende bydel for alle, der bor, arbejder og færdes i området.

- Helhedsplanen giver et konkret forslag til, hvordan selve overdækningen kan realiseres og præsenterer muligheder for at udnytte det nye Banekvarter til fordel for nuværende og kommende borgere og besøgende i Aarhus, forklarer Søren Beck-Heede, administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling.

Annonce

Forslag fra borgerne

Udkast til helhedsplanen for Banekvarteret indgår nu i en forhøring. Her kan borgerne komme med forslag og ideer til kommunens videre planlægningsproces. Inden udgangen af året forventes byrådet at træffe en endelig beslutning om projektets fremtid.


Det er nu, vi har muligheden. Elektrificeringen indebærer, at sporene skal sænkes, og der skal foretages yderligere arbejder på spor og signaler. Det giver en oplagt mulighed for at udføre overdækningen, som hænger godt sammen med byens helhedsplan og klimamål og som århusianere har snakket om i næsten 100 år.

Søren Beck-Heede, administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling


I den fremlagte tidsplan starter selve konstruktionen af overdækningen i 2023 og hænger tæt sammen med Banedanmarks arbejde med at elektrificere banen til Aarhus.

- Det er nu, vi har muligheden. Elektrificeringen indebærer, at sporene skal sænkes, og der skal foretages yderligere arbejder på spor og signaler. Det giver en oplagt mulighed for at udføre overdækningen, som hænger godt sammen med byens helhedsplan og klimamål og som århusianere har snakket om i næsten 100 år, siger Søren Beck-Heede.

’Banehaven’ er en grøn oase i byrummet, hvor unge og ældre, beboere og gæster samles til udeliv, aktiviteter og fællesskab. Illustration: C.F. Møller

Overdækningen kan stå færdig i 2026. Herefter kan området bebygges.

Helhedsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet C.F. Møller, lægger op til at skabe et bilfrit miljø med renere luft, mindre trafikstøj fra tog og biler, og hvor det er trygt og sikkert at færdes for gående og cyklister. Kvarteret giver mulighed for at skabe gode rammer for børn og børnefamilier med plads og rum til leg og aktivitet samt familieboliger, som tilgodeser Aarhus Kommunes ønsker om flere familieboliger i bymidten.

Helhedsplanen

  • Frem mod 2030 forventer kommunen 50.000 nye indbyggere og 30.000 nye arbejdspladser i Aarhus. Overdækningen af baneterrænet mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro er et af flere projekter, der kan skabe plads til boliger og arbejdspladser i Midtbyen.
  • Udkast til helhedsplanen er udarbejdet under hensyntagen til de generelle principper udtrykt i Kommuneplan 2017, det vil sige principper om at lade byen vokse indad, lægge yderligere lag på den eksisterende by og kitte byens områder bedre sammen.
  • Overdækningens areal til bebyggelse udgør ca. 26.000 m2.
  • Et indskudt dæk mellem spor og gadeniveau flytter trafik og parkering under jorden, så bydelen bliver bilfri og skaber plads til parkeringspladser for biler og cykler og flere andre funktioner.
  • Den skitserede helhedsplan for Banekvarteret lægger op til, at den nye bydel kan blive en af verdens mest bæredygtige bydele, der lever op til både nationale og kommunale klimamål.
På Solnedgangspladsen på Frederiksbro får folk et nyt mødested, hvor man uhindret kan se solen gå ned over godsbanen året rundt. Illustration: C.F. Møller
Sådan ser banegraven ud i dag. Hvor der før kun var plads til togene i banegraven, bliver der med overdækningen plads til det hele - tog, parkeringspladser til både biler og cykler, nye grønne områder, nye boliger og arbejdspladser samt stier og gader, der forbinder Frederiksbjerg og Midtbyen. Illustration: C.F. Møller
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Hvide testtelte pakkes væk: Her skal permanent testcenter ligge

Bakken Bears

Skrækpulje venter Bears i Champions League: - Det bliver nogle fantastiske kampe

Annonce