Annonce
Debat

Nu må det være nok: Der er mange muligheder for at løse parkeringskaosset i Aarhus

"Enhver, der har formastet sig til at søge lykken efter byens frie parkeringspladser, ved, at chancen for at finde en ledig plads snart er mindre end at vinde i lotto. Selv hvis du tror, du er heldig at finde en plads, da er det måske en med særlige restriktioner, du ikke nødvendigvis selv kan gennemskue - men vær sikker på, at byens skatteopkrævere i form af kommunens cityassistenter kan, og her er der absolut ingen nåde for selv de mest banale forseelser", skriver Claus Vildrik. Arkivfoto: Kim Haugaard

DEBAT: Enhver, der har formastet sig til at søge lykken efter byens frie parkeringspladser, ved, at chancen for at finde en ledig plads snart er mindre end at vinde i lotto. Selv hvis du tror, du er heldig at finde en plads, da er det måske en med særlige restriktioner, du ikke nødvendigvis selv kan gennemskue - men vær sikker på, at byens skatteopkrævere i form af kommunens cityassistenter kan, og her er der absolut ingen nåde for selv de mest banale forseelser.

Vi kan alle være enige om, at vi skal parkere lovligt - og det vil alle også gerne, såfremt det var muligt. Men i takt med byens udvikling over de seneste 100 år, inddragelse af p-pladser til affaldscontainere, elbiler og handicapbiler, så er de oprindelige veje og parkeringspladser ikke længere store nok. Parkeringsproblemerne er især størst i city, Frederiksbjerg og Trøjborg, hvilket i det daglige giver kæmpe gener for primært fastboende, deres besøgende og erhvervslivet.

Der foreslås følgende til afhjælpning af parkeringsudfordringerne i city og på Frederiksbjerg, og Trøjborg:

City: Der skal undersøges, om der fysisk kan bygges et underjordisk parkeringsanlæg i to-tre etager med plads til 200 til 300 biler ved universitetets sydlige ende, som ville kunne aflaste Øgadekvarteret.

Frederiksbjerg: Tietgens Plads foreslås opgravet i parkområdet, og efter bygning af et underjordisk parkeringsanlæg i to-tre etager med plads til 200 til 300 biler, retableres pladsen. Det ville kunne aflaste indre Frederiksbjerg.

Trøjborg: Steen Billes underjordiske parkeringshus anses for værende tæt på udtjent og bør afløses af et nyt underjordisk parkeringsanlæg i to etager med plads til ca. 200 biler, mod ca. 50 biler i dag. Det ville kunne aflaste hele Trøjborg.


Det borgerlige mindretal i Aarhus Byråd får næppe heller fuldført væsentlige forbedringer, så længe den yderste venstrefløj hellere ser automobilet erstattet af oksekærrer i indre by, og veje generelt nedlægges.


Opførelse af p-huse bør være en kommunal opgave, men såfremt dette ikke er muligt, kan opgaven overgå til det private. Indtil de nødvendige parkeringshuse er etablerede, er det muligt at optimere de eksisterende parkeringspladser ved at lave sildebenspladser, hvor der er plads, og ved større veje behøver afstand til hjørne på 10 meter heller ikke at blive håndteret så nidkært som nu, men hellere nedsat til kortere afstand.

Alt i alt kan der med en optimering for endda relativt få penge skaffes yderligere parkeringspladser.

Ved større bolig- og erhvervsbyggeri er der ligeledes krav til antal tilknyttede parkeringspladser, men på grund af den nuværende situation bør kravet fremtidigt gælde ved selv små byggerier.

De handlende er reelt godt dækket ind med større kendte p-huse på minimum 150 p-pladser som Dokk1, Scandinavian Center og Salling med i alt 4.495 pladser. Dertil syv mindre p-huse med under 100 p-pladser pr. stk. på i alt knap 300 pladser, som Aros, Musikhuset og Vesterbro Torv.

I julehandlen og ved store arrangementer som Aarhus Festuge og Kulturby Aarhus er pladserne for få, men her kan løsningen være, at folk bliver gjort opmærksom på pladser, der er i udkanten af city som maskinmesterskolens parkering.

Ved kamp på stadion og afholdelse af Classic Race kan området ikke optage de mange parkerede biler - men her kunne cityassistenterne udvise passende konduite over for de borgere, der ikke parkerer ulovligt af lyst, men af nød, og som ellers ikke generer den øvrige færdsel.

Erhvervslivet, derimod! At være håndværker eller bud i Aarhus er dagligt stress og unødig nedslidning, hvor byens cityassistenter for alvor viser deres nidkære mangel på situationsfornemmelse. Der mangler i den grad parkeringspladser strategisk placeret rundt i byen til håndværkere og forståelse for, at bude må udføre korte kreative parkeringer, mens de udfører deres job. Her skal der findes brugbare løsninger, for problemet bliver større for hvert år.

Alt i alt bliver Aarhus en stadigt sværere by for beboere, deres besøgende og erhvervslivet at færdes rundt i. Tidligere forsøg med kollektive løsninger som den hvide elefant og flere offentlige busser er for nogle et brugbart alternativ til en bil - men det tilkommer ikke kommunen at diktere, at folk skal bruge offentlige transportløsninger. For mange mennesker er offentlig transport ikke en løsning, og det skal respekteres.

Det borgerlige mindretal i Aarhus Byråd får næppe heller fuldført væsentlige forbedringer, så længe den yderste venstrefløj hellere ser automobilet erstattet af oksekærrer i indre by, og veje generelt nedlægges. Vi har dog chancen 16. november i år for at få folk ind, der vil arbejde for byens bilister og erhvervsliv. Vi kan ikke være andet bekendt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

Langt mere snert i AGF-holdet i Randers, men drømmen brast om en finale på eget græs

AGF

AGF-cheftræner: Vi lagde alt, men tabte finalepladsen for en uge siden

Aarhus

Forvirring om smittetal - men det går den gale vej: To sogne trues af tvangsnedlukning

Annonce