Annonce
Kultur

Ny forskning på vej: Violette gulerødder og renere ko-bøvser

Tang er et af de store fokuspunkter i de to forskningsprojekter. Foto: Jens Thaysen
To nye forskningsprojekter blev fredag præsenteret på Food Festival - et skal fjerne farlig gas i køernes maver, et andet skal producere naturlige farvestoffer af grøntsager.

AARHUS: Food Festival præsenterer i år et helt nyt område kaldet Sundhed & Bæredygtighed – emner, som i den grad optager befolkningen, viste det seneste folketingsvalg.

Og knap var malingen tør, før området på åbningsdagen blev brugt til at præsentere to nye forskningsprojekter, som Innovationsfonden kaster millioner af kroner efter, og som Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og en række virksomheder står bag.

Første projekt, der løber over fire år, handler om at reducere mængden af metangas i køers maver, som i dag belaster klimaet, når den frigives gennem bøvser. Det skal ske ved at udvikle metoder til at dyrke og behandle tang, der indeholder stoffer, der i foderet kan bremse metanudviklingen.

- Tang har mange fordele. Det produceres på havet og kræver hverken gødning eller ferskvand. Til gengæld opsamler det en del af de næringsstoffer, som er udledt i havet fra land- og havbrug. På den måde får vi både et renere havmiljø og et mere bæredygtigt produktionssystem, oplyser Anne-Belinda Bjerre, faglig leder på Teknologisk Institut, i en pressemeddelelse.

Instituttet vurderer, at det er realistisk, at nordiske tangfarme vil kunne dyrke et areal på størrelse med Bornholm, som vil kunne forsyne cirka 40 procent af køerne i de seks største mælkeproducerende EU-lande.

Annonce

Forskningsprojekterne

Tang og metangasser:

  • Partnere: Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Vilofoss, DLG, Ocean Rainforest, Dansk Tang, DryingMate, Naturmælk, SEGES – landbrugets innovations- og videnscenter, University of Waikato, New Zealand
  • Samlet budget: 17 mio. kr.
  • Innovationsfondens investering: 11,7 mio. kr.
  • Varighed: 4 år

Naturlige farvestoffer:

  • Partnere: Chr. Hansen Natural Colors A/S, Aarhus Universitet
  • Samlet budget: 21,3 mio. kr.
  • Innovationsfondens investering: 14,7 mio. kr.
  • Varighed: 5 år

Naturlige farver

Farvel til kunstige farvestoffer og goddag til naturlige – det er hovedtrækkene i det andet forskningsprojekt, der blev offentliggjort.

Brugen af naturlige farvestoffer i mad er i dag problematisk på grund af, at de ofte er følsomme over for elementer som lys og varme, og desuden er de dyre og har begrænsede nuancer.

I samarbejde med virksomheden Chr. Hansen Natural Colors vil Aarhus Universitet derfor forsøge at optimere produktionen af råvarer til fremstilling af naturlige farvestoffer.

Der skal i projektet sættes særligt fokus på farver i spektret fra blå og violet over ren rød til orangerød, og der skal arbejdes med violette gulerødder som modelafgrøde, fordi de naturligt indeholder farvestoffer med potentiale til at dække det ønskede farvespektrum.

Efter projektets afslutning om fem år vil man kunne skalere den udviklede løsning til andre plantearter.

Fødevareminister Mogens Jensen åbnede Innovationsfondens aktiviteter på Food festival med et oplæg til de to projekter, der skal være med til at gavne miljøet. Foto: Jens Thaysen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce