Annonce
Erhverv

Ny opgørelse: Østjyske virksomheder lægger over 40 milliarder i statskassen

Der kommer rigtig mange penge i statskassen fra de østjyske virksomheder. Modelfoto
De østjyske virksomheder lægger hvert år mange penge i statskassen i form af afgifter og skatter. Men de er godt givet ud, lyder det fra Dansk Industri.

AARHUS: Når virksomheder i Aarhus, Skanderborg eller på Djursland har gang i produktionen, er det godt for os alle sammen. I hvert fald viser en ny opgørelse fra Dansk Industri, at i 2017 gav de skatter og afgifter, som virksomheder i Aarhus, Skanderborg, Odder, Favrskov og Nord- og Syddjurs kommuner betalte, løb op i 44,5 millioner kroner. Penge, som man kan skabe ret meget velfærd for.

Ifølge Dansk Industri kan man nemlig få "8.500 social- og sundhedsmedarbejdere, udbetale SU til alle studerende og betale for politi, brandvæsen, domstole og fængsler i hele Danmark," som der står i opgørelsen. Og det er vigtigt at huske på, at de østjyske virksomheder spiller en væsentlig rolle i samfundet og det er det, den nye undersøgelse skal vise, siger Anders Strange, formand for DI Østjylland.

- Når der er godt gang i hjulene i virksomhederne, og der ikke er nogen krise, der kradser, kan det desværre godt gå lidt i glemmebogen, hvor vigtigt det er, at virksomhederne har de rigtige betingelser for at kunne skabe vækst og job – så vi kan få endnu flere med på vognen og få råd til endnu mere velfærd. Derfor har vi ønsket at tydeliggøre virksomhedernes ’velfærdsaftryk’ og på den måde forhåbentlig få både borgere og politikere til at se, at diskussionen om virksomhedernes vilkår er en central del af diskussionen om, hvordan vi skaber det bedst mulige velfærdssamfund – lokalt og i hele landet, siger han.

Ser man på landsplan, så er tallet 550 milliarder kroner. Og selvom det er mange penge, så får man også meget tilbage for dem, siger Anders Strange.

- Vores virksomheder og alle vores dygtige medarbejdere her i Østjylland bidrager tilsammen betragteligt til vores fælles velfærd. På den måde spiller vi hver dag en vigtig rolle i at holde vores velfærdssamfund godt i gang. Og samtidig er den infrastruktur, sygepleje, dagpasning m.m., som det offentlige leverer til gengæld, afgørende for virksomhederne. Det er den gode cirkel, vi har i Danmark, og som er så vigtig for vores succes, siger han.

Annonce

De østjyske kommuners velfærdsaftryk

  • Skanderborg: 4,5 millliarder kroner
  • Favrskov: 2,8 milliarder kroner
  • Odder: 0,8 milliarder kroner
  • Norddjurs: 2,0 milliarder kroner
  • Syddjurs: 2,0 milliarder kroner
  • Aarhus: 32,4 milliarder kroner

Private arbejdspladser er opgjort i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 2017. Velfærdsaftrykket angiver virksomhedernes og deres medarbejderes samlede skattebidrag afledt af aktiviteten i den private sektor i den pågældende kommune i 2017, opgjort i løbende priser og afrundet til nærmeste 100 mio. kr.

Kilde: Dansk Industri

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Bilister skal ud på omvej: Veje i det vestlige Aarhus er også spærret mandag

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Aarhus

Heste på dybt vand: Vandmasserne ved Brabrand Sø tiltrak nysgerrige østjyder

Annonce