Annonce
Erhverv

Ny opgørelse: Østjyske virksomheder lægger over 40 milliarder i statskassen

Der kommer rigtig mange penge i statskassen fra de østjyske virksomheder. Modelfoto
De østjyske virksomheder lægger hvert år mange penge i statskassen i form af afgifter og skatter. Men de er godt givet ud, lyder det fra Dansk Industri.

AARHUS: Når virksomheder i Aarhus, Skanderborg eller på Djursland har gang i produktionen, er det godt for os alle sammen. I hvert fald viser en ny opgørelse fra Dansk Industri, at i 2017 gav de skatter og afgifter, som virksomheder i Aarhus, Skanderborg, Odder, Favrskov og Nord- og Syddjurs kommuner betalte, løb op i 44,5 millioner kroner. Penge, som man kan skabe ret meget velfærd for.

Ifølge Dansk Industri kan man nemlig få "8.500 social- og sundhedsmedarbejdere, udbetale SU til alle studerende og betale for politi, brandvæsen, domstole og fængsler i hele Danmark," som der står i opgørelsen. Og det er vigtigt at huske på, at de østjyske virksomheder spiller en væsentlig rolle i samfundet og det er det, den nye undersøgelse skal vise, siger Anders Strange, formand for DI Østjylland.

- Når der er godt gang i hjulene i virksomhederne, og der ikke er nogen krise, der kradser, kan det desværre godt gå lidt i glemmebogen, hvor vigtigt det er, at virksomhederne har de rigtige betingelser for at kunne skabe vækst og job – så vi kan få endnu flere med på vognen og få råd til endnu mere velfærd. Derfor har vi ønsket at tydeliggøre virksomhedernes ’velfærdsaftryk’ og på den måde forhåbentlig få både borgere og politikere til at se, at diskussionen om virksomhedernes vilkår er en central del af diskussionen om, hvordan vi skaber det bedst mulige velfærdssamfund – lokalt og i hele landet, siger han.

Ser man på landsplan, så er tallet 550 milliarder kroner. Og selvom det er mange penge, så får man også meget tilbage for dem, siger Anders Strange.

- Vores virksomheder og alle vores dygtige medarbejdere her i Østjylland bidrager tilsammen betragteligt til vores fælles velfærd. På den måde spiller vi hver dag en vigtig rolle i at holde vores velfærdssamfund godt i gang. Og samtidig er den infrastruktur, sygepleje, dagpasning m.m., som det offentlige leverer til gengæld, afgørende for virksomhederne. Det er den gode cirkel, vi har i Danmark, og som er så vigtig for vores succes, siger han.

Annonce

De østjyske kommuners velfærdsaftryk

  • Skanderborg: 4,5 millliarder kroner
  • Favrskov: 2,8 milliarder kroner
  • Odder: 0,8 milliarder kroner
  • Norddjurs: 2,0 milliarder kroner
  • Syddjurs: 2,0 milliarder kroner
  • Aarhus: 32,4 milliarder kroner

Private arbejdspladser er opgjort i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 2017. Velfærdsaftrykket angiver virksomhedernes og deres medarbejderes samlede skattebidrag afledt af aktiviteten i den private sektor i den pågældende kommune i 2017, opgjort i løbende priser og afrundet til nærmeste 100 mio. kr.

Kilde: Dansk Industri

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå- og cykelgader i midtbyen

Søren Kierkegaard har sagt: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.” Mit ærinde er at få person-mobilitet i midtbyen til at glide på en god måde. Og derfor foreslår jeg kombinerede gå- og cykelgader i store dele af det centrale Aarhus. Det skal omfatte midtbyens gamle og smalle gader, hvor der ikke er plads til at etablere cykelstier og reelt heller ikke til gennemgående biltrafik, hvis gående skal kunne færdes sikkert her. Det omfatter ikke de nuværende gågader, som fortsat skal være forbeholdt gående. Ej heller nuværende cykelstier. Men de erstatter de nuværende ’cykelgader’, som ikke rigtigt fungerer, fordi trafikken her fortsat foregår på bilernes præmisser og skaber farlige situationer. Se på Mejlgade. Kun de bløde trafikanter har adgang. Fodgængere, løbehjul, skateboard, cykler og måske andre små el-køretøjer blander sig mellem hinanden. Området og gaderne er markeret og utvetydigt skiltet, så selv de mest retningsforvirrede turister forstår det. Fodgængerne har som den ’svageste’ gruppe fortrinsret. Ellers er konceptet, at alle tager hensyn til hinanden – det er den eneste regel. Og det indbefatter naturligvis, at der kun må køres eller cykles i et beskedent tempo. Beboerne kan sive ind og ud med deres biler. Ligesom den nødvendige varetransport. Desuden kan der være adgang for små grønne el-taxaer med en særlig tilladelse, så alle har mulighed for adgang. Og naturligvis skal der være nogle få større trafikårer ind i centrum til den øvrige bil-, bus- og cykeltrafik. Som vi kender det i dag. Kan denne ’sammenblanding’ nu lade sig gøre? JA. Jeg har set det fungere i Bergen, som har en masse bycykler, som kører overalt uden problemer. Og jeg mener, at når vi blot ved, hvad betingelsen er, nemlig at der her skal være plads til alle, så får vi dét til at fungere. Det er vores ansvar, hver især. Det kræver, for det første, at vi tager ansvaret på os og viser hensyn, og for det andet, at vi giver os tid – og her kommer Søren Kierkegaard ind – da det ikke lader sig gøre, hvis vi er fortravlede og stressede. Vi kan godt tage 10 minutter tidligere afsted. Vi kan godt tage det roligt, når der opstår uforudsete ting og forhindringer - for det gør der altid, før eller siden - det er et vilkår i trafikken. Vi kan anerkende, at vi ikke hjælper nogen som helst – og da slet ikke os selv - ved at fare sted og konstant have travlt. Tværtimod. Det hindrer os i at være til stede og omgås andre på en god, rummelig og hensynsfuld måde. Udover hensynsfuldheden gælder trafikkens gyldne hovedregel selvfølgelig; nemlig at køre, gå eller bevæge sig efter forholdene. Og det gør vi altså bedst på den Kierkegaardske måde…

112

Stor politiaktion i Aarhus og Trige: Anholdt for virksomhedsindbrud og omfattende salg af kokain

Annonce