Annonce
Aarhus

Ny plan skal få flere til at cykle - men pengene halter

Aarhus Byråd vedtog onsdag en cykelhandlingsplan, som der kun er afsat under en fjerdedel af budgettet på 350 millioner kroner til at gennemføre. Foto: Jens Thaysen

En ny cykelhandlingsplan får ros af flertallet af partier i Aarhus Byråd, men det vil tage 15 år at gennemføre den med de penge, byrådet lægger i den. Og så bliver det tilladt at cykle på gågader på visse tidspunkter.

AARHUS: Århusianerne cykler som aldrig før, men endnu flere skal lokkes til at skifte bilen ud med de to hjul. Både for at lette presset på vejene og for at fremme sundheden. Målet er at cykeltrafikken skal stige med yderligere 20 procent i perioden 2017-2021.

Det mener et bredt flertal i Aarhus Byråd, der onsdag aften vedtog en langsigtet cykelhandlingsplan for Aarhus Kommune.

Planen udgør rammerne for en række initiativer, der skal fremme cyklisme og har til hovedformål at opnå en markant forøgelse af antallet af cykelture i Aarhus især inden for Ringgaden, hvor målet også er færre bilture.

Cykelhandlingsplanen er budgetteret til at koste 350 mio. kr. og der er i tidligere budgetforlig afsat i alt 84,2 mio. kr. over de næste fire år til at realisere dele af planen for. Heraf er 2,5 mio. kroner allerede afsat til en sti mellem Solbjerg og Beder.

Annonce

CYKELPLANEN

Den netop vedtagne cykelhandlingplan har følgende indsatsområder:1. Et sammenhængende cykelrutenet.

Cyklisters mulighed for hurtig, direkte og sikker kørsel mellem de vigtigste cykelmål skal styrkes. Planen fastlægger et samlet cykelrutenet bestående af eksisterende stiruter og nye stianlæg.

2. Nye højklassede stiforbindelser

Skal skabe et konkurrencedygtigt transportalternativ så flere pendlere vælger cyklen frem for bilen.

3. Fremkommelighed

Krydsforbedringer kan bidrage til at gøre det både lettere, hurtigere og mere sikkert at færdes på cykel.

4. Cykelparkering

Flere og bedre organiserede parkeringsmuligheder for cyklisterne.

5. Adfærd og kommunikation

Aarhus Cykelby brander byen som en bæredygtig, innovativ og en god turistdestination. Målrettede kampagner skal få flere trafikanter til at vælge cyklen som et alternativ til privatbilen.

6. Sammen om cykling i Aarhus

Samarbejde med eksterne interessenter om at promovere cyklismen.

7. Cykling året rundt

Det skal være muligt at cykle året rundt. Det stiller særlige krav til bl.a. belysning, glatførebekæmpelse og snerydning på kommunens stier og veje.

8. Trafiksikkerhed og tryghed

Trafiksikkerhed og tryghedsfremmende tiltag skal indtænkes i enhver indsats.

9. Kombinationsrejser Mulighederne for at foretage kombinationsrejser, hvor cyklen kan indgå som en del af rejsen, skal understøttes.

10. Way-finding

Cyklisternes infrastruktur skal indrettes så det bliver nemmere og mere intuitivt at finde rundt som cyklist.

11. Kvalitet i udførelsen

Løsningerne skal have en høj standard, der sikrer gode forhold for cyklister i de nye anlæg og under udførelsen af dem.

Få penge ærgrer

Og netop de få penge i forhold til behovet ærgrede flere politikere i byrådet:

- Planen har mange visioner. Den er virkelig spændende og god. Hvad der ikke er så godt er økonomien bag. Der er kun afsat 84 millioner kroner, så det vil tage 15 år at udmønte den, sagde Heidi Bank (V) og tilføjede, at Venstre ikke støtter det hjørne af planen, der åbner for cykling på udvalgte gågader mellem kl. 21 og 09.

Jan Ravn Christensen (SF) syntes ikke det var et problem, at planen ikke er fuldt finansieret.

- Hvem ved, om vi om to eller fem år får bedre råd til planen, sagde han.

Eva Borchorst Mejnertz (R) glædede sig over planen, og så frem til at flere og bedre cykelstier også kan få flere børn ud og cykle.

For lidt ambitiøs

Keld Hvalsø (EL) havde samme bekymring som Venstre:

- Finansieringen rækker til 20 millioner kroner om året. Ja, der kan komme budgetforlig, der kan ændre det, som SF siger, men det er der bare ikke så meget, der tyder på. Så det er vores bekymring, at vi vedtager de flotte planer, men ikke får dem udført, sagde Keld Hvalsø.

Knud N. Mathiesen (DF) var også imod cykling i gågaden, men stemte overordnet for cykelhandlingsplanen.

Liv Gro Jensen (Alt.) mente, at planen kunne være mere ambitiøs.

- Vi når dog et stykke vej. Men der er områder, det er usikkert at være cyklist i. Både inde i byen og ude i forstæderne. Og der er stort gab fra de 84 millioner kroner til visionen for 350 millioner kroner. Det er et stort gab. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at afsætte flere penge til planen.

Almaz Mengesha (LA) gjorde kort proces og mente budgettet var overdrevet og kunne ikke støtte cykelhandlingsplanen, som alle andre partier dermed vedtog.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus For abonnenter

Mange ansatte har forladt sundhedsenhed i Aarhus: Alvorligt påbud rammer efter en svær periode

Leder For abonnenter

Kunstværk er vigtigere end kunstkøn

Lad os bare slå det fast fra start: ja, der er stadig åbenlyse udfordringer med ligestilling i dagens Danmark. Det er der på mange områder, og på mange områder er der heldigvis også bevægelser mod mere ligestilling. Måske ikke på alle områder, og måske er der heller ikke lige meget fart i bevægelserne mod det bedre, men der er bevægelse mange steder. Et af de steder er i kunstens verden, og seneste eksempel er hentet i hovedstaden, hvor Københavns Kommune har et udvalg; Rådet for Visuel Kunst, der støtter og køber kunst af "høj kvalitet" (som der står skrevet på kommunens hjemmeside) Rådet for Visuel Kunst køber kunst til kommunens mange institutioner og kontorer og har nu besluttet, at der fremover skal være kønskvoter på den kunst, som Københavns Kommune køber. Det vil sige, at der fra nu af skal være en kønslig ligefordeling mellem de indkøbte værker. At kunstnerens køn skal være et parameter, når der købes et kunstværk. Men måske burde Rådet for Visuel Kunst vende øjnene 180 grader og kigge nærmere på kønsfordelingen blandt dem selv. Der er nemlig otte medlemmer af rådet, hvoraf kun to er kvinder. De seneste seks år har rådets seks mænd og to kvinder købt 190 kunstværker, hvoraf 109 er udført af en mand, og 81 er udført af en kvinde. Det er ikke kønslig ligefordeling til sidste decimal, men det er vel ikke et udtryk for et kønsligt fravalg af kvinder. Havde den kønslige fordeling af kunstværker været mere lige, hvis rådet havde været mere lige kønsfordelt? Måske. Måske ikke. Men når det drejer sig om kunst, så bør kunstnerens køn ikke spille nogen rolle overhovedet. Kunstværket er vigtigere end kunstnerens køn, og selv om intentionen bag beslutningen om et ligeligt kønsfordelt indkøb af kunstværker er prisværdig, så er beslutningen også latterlig, netop fordi den siger, at kønnet er vigtigere end værket - og hvorfor så købe værket? Nu risikerer Københavns Kommune at købe kunstværker af "mindre høj kvalitet", fordi der er truffet en beslutning om kønslig ligefordeling, og dermed kommer kunsten i anden række. Det er vel ikke meningen.

Aarhus For abonnenter

Vandchef vil forebygge katastrofer: Ønsker flere engsøer ved Aarhus

Aarhus

En stemning af første skoledag: 169 århusianere havde en fest med at blive danske statsborgere

Aarhus For abonnenter

Ombudsmand trækkes ind i sag om privatisering af veje i Aarhus: Er der sket lovbrud og fiflet med sandheden?

Annonce